YGS 2012 Yorum Soruları

YGS 2012 soruları2010 yılında yapılan YGS ‘ye 1 milyon 500 bin aday katılmış ve hiçbirisi  40 Sosyal Bilimler sorusunun tamamına doğru yanıt veremeişti.  Yine 2011’deki YGS de ise  ise sadece 5 aday tamamını doğru bildi. Bu sayılar da gösteriyor ki öğrenciler çok çalıştıkları halde yorum gerektiren sorularda neden zorlanıyor? Bu sorunu aşmak için öğrencilerin uygun bir yöntem belirlemesi ve buna uyması gerekiyor.  ÖSYM bu yıl üniversiteye girişle ilgili adaylara 3. kez YGS ve LYS’ler uygulayacak. ÖSYM’nin sınav sonrası yayımladığı istatistiklerde deki gerçekler, öğrencilerin yoruma dayalı sorularda çok zorlandıklarını gösteriyor.  Öğrencilerin çok çalıştıkları halde yorum gerektiren sorularda zorlanmasının nedenleri belirlendikten sonra uygun bir çalışma ve test çözme mantığı geliştirilmesi çok faydalı olacaktır.  Görünen o ki 2012 YGS ve diğer sınavlarda da yoruma dayalı sorular sorulmaya devam edecektir. Bu durumda, yorum gerektiren soruları yapmak için hangi stratejiyi takip etmek gerekir, iyi belirlenmelidir. Bu sürecin farkına varılması hem öğretmenlere hem de öğrencilere YGS ve LYS’ye hazırlık sürecinde önemli rehberlik olacaktır.

Sınav sorularında, öğrencilerin daha önce öğrendikleri bilgileri hatırlamasıyla başlayıp, kavrama, uygulama, analiz etme, sentezleme ve değerlendirme becerilerini ölçmeye yönelik farklılıklar göstermektedir. Bilgi basamağından üst basamaklara doğru çıkıldıkça ölçülen bilişsel gelişim düzeyleri de karmaşık bir hal almaktadır.

Yoruma dayalı üst düzey düşünme becerileri isteyen soruların çözümü daha uzun ve yoğun bir uğraşı gerektirir. Ders  çalışmaya ve öğrenmeye devam edildikçe, konuya yönelik daha ileri bir bilgi seviyesine ulaşacak ve daha üst düzey düşünmeyi gerektiren yoruma dayalı soruları yapmaya hazır duruma geleceklerdir.

Üst katlara çıkabilmek için öncelikle binaya girmek ve ilk kata çıkmak gerekir. İkinci ve üçüncü kata çıkmadan dördüncü kata çıkmak zor olacaktır. İşte öğrenme de tıpkı bunun gibi bir özelliğe sahiptir. Bazı bilgiler sadece birinci kata çıkmanın anahtarı olduğundan onunla dördüncü ya da beşinci kata çıkılamayacaktır. Yapılması gereken her katın gerektiği donanımlara sahip olabilmektir. Bellekteki bilgi birikimleri arttıkça, konuya yönelik, daha zor ve karmaşık sorular çözülecektir.

Yorum gerektiren sorular şu an itibarıyla referans olarak alınan bilişsel taksonomide üst düzey düşünmeyi gerektiren basamakta yer almaktadır. Bu basamağa gelmek için bilgi, kavranma ve uygulama basamaklarını geçmek gerekir. Bu bağlamda bilgi düzeyi basamağı, daha ileri düzeydeki kavrama, uygulama, analiz etme, sentezleme ve değerlendirme basamaklarına temel oluşturmaktadır. Adayların hazırlık sürecinde kavrama, yorumlama, analiz ve sentezde bulunabilmesi ve yorum yapabilmesi için öncelikle konuya yönelik ham bilgilere sahip olunması gerekir. Bu da ders çalışılarak elde edilebilir.

Bilgi basamağından sonra kavrama ve uygulama basamağı gelmektedir. Kavrama basamağı, öğrencilerin öğrendikleri materyalleri organize edip düzenlemelerini sağlayacak kadar öğrenmiş olmalarını gerektirir.

Öğrenciler öğrendikleri bilgileri ancak tekrar ettiklerinde ve kendilerine göre ifade ettiklerinde kavramış olacaklardır. Uygulama basamağı ise öğrencinin daha önceden öğrendiği ve kavradığı bilgileri eylem sahasına çekmesini içerir. Bu tür sorularda adaylardan bilgiyi kendisi için yeni olan durumlara uygulamaları istenir. Uygulama düzeyi sorular için konular arası bağlantıları görmek gerekir.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

1 Yorum

Comments are closed.