Türkiye Kadın-Erkek Eşitsizliğinde 134 Ülke Arasında 126. Sırada

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) açıkladığı kadın-erkek eşitliği sıralamasında Türkiye 134 ülke arasında 126. oldu.  Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) açıkladığı kadın-erkek eşitliği sıralamasında Türkiye 134 ülke arasında 126. oldu. Dünya Ekonomi Forumunun, “Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 2010” raporu kadın-erkek eşitliğini dört ana başlık altında inceliyor: Ekonomik katılım ve fırsat eşitliği, eğitim düzeyi, sağlık ve yaşam beklentisi, siyasi güç. Söz konusu başlıklar açısından Türkiye’nin durumu aşağıda özetlenmiştir.
(134 üzerinden ) (0 =eşitsizlik, 1 = eşitlik)

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 2010  Türkiye, 134 ülke arasında 126 .sırada
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Alt Endeksler
Düzey Derece
Ekonomik Katılım ve Fırsatlar 131 0.386
Eğitime Erişim 109 0.912
Sağlık ve Hayatta Kalabilme 61 0.976
Politik Güçlen(diril)me 99 0.077

Ekonomik Katılım ve Fırsat Göstergeleri
Düzey Derece
İşgücüne katılım 125 0.35
Tahmini gelir (PPP US$) 127 0.28
Yasa yapıcılar, üst düzey bürokratlar ve yöneticiler 107 0.12
Profesyonel ve teknik işçiler 95 0.50
Tahmini kadın istihdam oranı % 26.00
Kadın CEO oranı %12

İlave Göstergeler

Doğurganlık oranı (her kadın başına) 2.10
Doğum izni yardımı (ödenen ücret yüzdesi) 67% — 12 hafta boyunca
Doğum sırasındaki masraflar sosyal güvenlik
Ücretli doğum izni süresi 16 hafta

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu web sitesi.

Kadın Erkek Eşitliği ile İlgili Kompozisyonlar

Sizin İçin Seçtiklerimiz