TÜRKÇE DEĞERLENDİRME SINAVI

5. SINILAR İÇİN TÜRKÇE HAZIRLIKBugünkü okulun ve eğitimin amaçlarından biri de okumayı alışkanlık hâline getirmesidir. Bü­tün eğitim kurumları, bu amacın gerçekleşmesine çalışmaktadır, Çünkü bireylerin gelişmesin­de, ulusların kalkınma ve yükselmesinde bu nokta ihmal edilemez.
Okumak gibi soylu bir işten, kitap gibi iyi bir arkadaştan kimse kendini uzak tutamaz. Onla­rın yararını ve gerekliliğini inkâr edemez, iyi memur, iyi işçi, iyi çiftçi, iyi tüccar, iyi sanatçı… Kı­sacası iyi vatandaş daha çok okumuş ve okuyan kimseler arasından çıkmıştır ve çıkacaktır.

(ilk üç soruyu metne göre yanıtlayınız.)
1. Bireylerin gelişmesinde ve ulusların yüksel­mesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?

a) Eğitim kurumlarının bakım ve onarımı
b) Okumanın alışkanlık hâline getirilmesi
c) Kalkınmanın önemi ve gereği
d) Eğitime ayrılan alanların genişletilmesi

2.Yukarıdaki yazıda aşağıdakilerin hangi­sinden söz edilmemiştir?

a) Bütün eğitim kurumları okumayı alış­kanlık hâline getirmek için çalışmalı­dır.
b )Bireylerin gelişmesinde, ulusların kal­kınma ve yükselmesinde okumanın önemi ihmal edilemez.
c) Okumak gibi soylu bir işten, kitap gibi iyi bir arkadaştan kimse kendini uzak tutamaz.
d)İ şçi, memur, tüccar, sanatçı okuma­nın yararını ve gerekliliğini inkâr ede­mez.

3. İyi memur, iyi işçi, iyi çiftçi, iyi tüccar, iyi sanatçı olmak daha çok neye bağlıdır?

a) Gelişmiş bir ülkede yaşamaya
b) Kitaplardan bol bol yararlanmaya
c) Her zaman düzenli çalışmaya
d) Ülkede meslek okullarının bulunmasına

4. “Çocuklar bulanık suyun içinde bir şeyler arıyorlardı.” cümlesinde altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı hangi seçenekte kul­lanılmıştır?

a) Bidondaki temiz sudan bir bardak içti.
b) Deniz suyu o kadar duru ki dibi görü­nüyor.
c) Bu deneyi saf suyla yapmalıyız.
d) Kirli sularda yüzmek çok tehlikelidir.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eş seslisi yoktur?

a) köy      b) koy
c) yaş       d) dal

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yüz” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?

a) Kırtasiyeden yüz sayfalık bir defter aldı.
b) Defterin ön yüzüne adını yazdı.
c) Cevizleri sayıp yüz tanesini torbaya koydu.
d) Çözmesi gereken yüz soru vardı.

7. “kıymak” sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

a) Soğanlar ince kıyılmış olmalı
b) Bu iş için onca paraya kıydı.
c) Kıyılmış etleri verir misin?
d) Domatesleri ince kıymak gerekir.

8. “Tatlı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

a) Çok tatlı bir kardeşi var.
b) Tatlı uykusundan uyanmak istemedi,
c) Bizi tatlı bir gülümsemeyle karşıladı,
d) Babam çayı tatlı içer,

9. ” Dil dökmek ” deyimi­nin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çok konuşmak
b) Tatlı sözler söyleyip kandırmak
c) Çok fazla emek vermek
d) Devamlı nasihat etmek

10. Aşağıdakilerden hangisi konusu bakımından “Körle yatan şaşı kalkar.” Atasözüyle konusu bakımından benzerdir?

a) Kör ölür badem gözü olur.
b) Üzüm üzüme baka baka kararır.
c) Ne ekersen onu biçersin.
d) Huylu huyundan vazgeçmez.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi niteleyen bir sözcük vardır?

a) Sarı arabaya hayran kaldım.
b) Tertemiz bir evde yaşıyordu.
c) Kıpkırmızı arabaya hayretle bakakaldım.
d) Çok tatlı bir kardeşi var inan ki.

12.“Yaşlı kadın, bütün gün bu yolun başında oturarak yardım toplar.” Cümlesinde sıfat olan sözcükler hangileridir?

a) Kadın – bu – yolun
b) Yaşlı – bütün – bu
c) Yaşlı – gün – başında
d) Kadın – oturarak – yardım

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

a) Ankara’dan dün sabah geldi.
b) Onlarda mı Ankaralıymış.
c) Eldivenini kaybettiğini eve gelince anladı.
d) Ahmet odasını hemen toplayı verdi.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

a) Dün yine çok korktum.
b) Hemen oradan uzaklaşmaya çalıştı.
c) Onu yine kitapcıda gördüm.
d) Üstünde kırmızı bir palto vardı.

15. Ünlü filozof Konfüçyüs ( ) ( ) Tanrım( ) bana kitap dolu bir ev ( ) çiçek dolu bir bahçe ver( ) ( ) demiş.
Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

a) (, ) ( “ ) ( , ) ( , ) ( “ ) ( . )
b) ( : ) ( “ ) ( , ) ( , ) ( . ) ( “ )
c) ( : ) ( “ ) ( , ) ( , ) ( ? ) ( “ )
d) (, ) ( “ ) ( , ) ( , ) ( . ) ( “ )

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime yapısı yönünden diğerlerinden farklıdır?

a) Babam çizgili kravatını taktı.
b) Gözlük takmayı hiç sevmezdi.
c) Çiçekleri yine o çiçekçiden almış.
d) Köye yine biçerdöver gelmiş.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi”nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

a) Dün yine mi geldin sen?
b) Bugün dedem mi aradı bizi?
c) Bakkaldan ekmek alayım mı?
d) Güzelmi güzel bir evi var doğrusu.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

a) Amcamın da Bursa’da evi var.
b) Eda’nın yeğeni dışarıda oynuyor.
c) Koro da beyaz etek giyiyoruz.
d) Futbol maçında da oynamış.

19. “Evde bu konuyu gözden geçirelim.” Cümlesinde adın hangi durumları bulunmaktadır?

a) –de durumu, -den durumu
b) –den durumu, yalın durumu, -i durumu
c) –de durumu, -i durumu, -den durumu
d) –den durumu, -i durumu, -e durumu

20. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hal (durum) eki yoktur?

a) Karda             b) Gölde
c) Gövde            d) Yolda

Sizin İçin Seçtiklerimiz