TRAFİK DERSİ ÖRNEK SINAV SORULARI

Beşinci sınıflar için Trafik Dersi soru Örnekleri
1-Aşağıdakilerden hangisi karşıya güvenli geçiş kuralı doğru şekilde sıralanmıştır?
a) Karar ver- bak –dinle-dur –geç
b) Dur- dinle- bak-karar ver-geç
c) Dur –geç-karar-ver-bak-dinle
d) Dur-bak-dinle-karar ver – geç
2-Trafik işaret ve levhalarını tanımak niçin önemlidir?
a) İyi bir polis olmak için
b) Can ve mal güvenliğimiz için
c) Eğlence için
d) Sürücü olmak için


3-Taşıt yolunda yayaların güvenli geçişlerini sağlayan ve işaretlerle belirlenmiş alanlara ne ad verilir?
a) Yaya kaldırımı
b) Yaya alt geçidi
c) Yaya üst geçidi
d) Yaya geçidi
4-“Okula giderken……… yolu değil, ………..yolu seçiyoruz.” cümlesinde noktalı yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilirse trafik kuralları açısından doğru olur? (5 puan)
a) yaya –trafik
b) güvensiz-kavşak
c) en kısa-güvenli
d) yokuş-kısa
5- Aşağıdakilerden hangisi 112 Acil Yardım Merkezi arandığında verilecek bilgilerden biridir?
a) Kaza yerini adresi
b) Kaza yapan taşıtın aracın markası
c) Taşıtların aksesuarları d) Taşıtın rengi
6.Aşağıdaki cümleleri okuyun. Doğru ise başına ‘D’ yanlış ise başına ‘Y’ harfi yazınız.
(….….) Yaya kaldırımı olmayan yollarda yolun solundan yürümeliyiz.
(….….) Yaya kaldırımında yürürken taşıt yoluna yakın yerlerden yürümeliyiz
(….….) Yaya kaldırımı bulunmayan yollarda grup halinde yürüyorsanız üçlü sıra halinde yürümeliyiz.
(….…) Saygılı olmak, trafikte de geçerli bir kuraldır.
7- Trafik işaret ve levhalarının korunması neden önemlidir?
a) İnsan yaşamını kolaylaştırır
b) Bütün bu araç ve gereçler hepimizin milli servetidir.
c) Ulaşım imkanlarını kolaylaştırır
d) Taşıt muayene işlemlerini kolaylaştırır.
8- Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımı olmayan yollarda uyulması gereken kurallardandır?
a) Yolun sağından yürünmelidir.
b) Acele yürünmelidir.
c) Bağırarak yürünmelidir.
d) Yolun solunda ve şoförle göz teması kuracak şekilde yürünmelidir

Sizin İçin Seçtiklerimiz