TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA HAKKINDA BİR ÇALIŞMA

Toplu işçi çıkarma, tüm toplumu ve çalışma hayatını etkilemektedir. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde, tüm sektörlerde ilk başvurulan yöntem toplu işçi çıkarma olmaktadır. Toplu işçi çıkarmaların yaygınlaşması işgücü piyasasında istikrarsız ve güvensiz bir ortam oluşturmakta, dolayısıyla ülke ekonomisi de zarar görmektedir. Öte yandan işten çıkarılan işçiler uzun süre iş bulamama sıkıntısıyla karşı karşıya kalmakta, bu durumdan işçilerin bakmakla yükümlü oldukları aile üyeleri de olumsuz etkilenmektedir. Yine işsizlikle birlikte yoksulluk oranı ve suç işleme eğiliminin artış göstermesi nedeniyle, toplumsal huzursuzluk baş göstermektedir. Bu sebeple kanunlarda toplu işçi çıkarma kuralları farklı usullerle düzenlenmekte, toplu işçi çıkarmak isteyen işverene çeşitli kurumlara bildirimde bulunma, işçi temsilcileriyle görüşme yapma ve sosyal plan hazırlama gibi yükümlülükler öngörülmektedir.

 Bunun yanı sıra feshe son çare olarak başvurulması gerektiğinden hareketle kanunlarda fesihten önce birtakım yöntemlerin denenmesi şart koşulmaktadır. Toplu işçi çıkarmadan önce başvurulması gereken yollardan birini de belirli bir süre esnek çalışma biçimlerinin uygulamaya konulması oluşturmaktadır. Bu sayede hem toplu işçi çıkarmanın önüne geçilmekte hem de işletmelerin ekonomik sıkıntıyı daha hafif bir şekilde atlatması sağlanmaktadır.

Hüzüme KARAMAN
Yüksek Lisans Tezi

Tezin Tamamını PDF formatında buradan indirebilirsiniz.

Sizin İçin Seçtiklerimiz