TİYATRO HAKKINDA YAZI

TİYATRO NEDİR?
Tiyatro, bir öyküyü , sahne olarak ayrılmış bir yerde oyuncuların söz ve hareketleriyle canlandırma sanatı demektir.Çoğu zaman yazılı bir metne dayansa da, tek öğesi edebiyat değildir. Temsilin gerçekleşebilmesi için oyunculuk sahne düzeni, dekor, kostüm, aydınlatma, bazen de müzik ve dans gibi öğelere gerek vardır.

KÖKENİ :
Tiyatro da başka sanatlar gibi dinsel törenlerden doğmuş, sonra dinden bağımsızlaşarak sanatlaşmıştır. Kökeninde, ilkel insanın doğa olayları kendi bedensel hareketleriyle simgesel olarak temsil etme çabaları yatar. Avrupa ‘da üst Paleolitik çağdan ( İ.Ö 40-10 bin yıl önce) Kalma mağara resimlerinde, ellerine ve yüzlerine hayvan postları geçirmiş insanlardın rıtmik hareketler yaptığı görülmektedir.Bunlar, maske ve kostüm kullanımının, dolayısıyla tiyatronun ilk örneği sayılabilir.Maske, kişinin kendi kimliğinin aşarak başka kimlikleri ve daha genel varlık biçimlerini temsil etmesini en etkili yollarından birirdir.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

2 Yorum

Comments are closed.