Termal Sağlık Turizmi

TERMAL TURİZM
Termal sağlık turizmi “termal suyun tedavi edici etkilerinden yararlanmayı sağlayan, kür uygulamalarını içeren, kaynağın özellikleri yörenin kendine özgü iklimsel yararları ve avantajları çerçevesinde, bölgede kurulmuş tesislerde sunulan hizmetlerden yararlanarak, sağlığı koruyup geliştirmek ve bu kapsamda destekleyici diğer turizm faaliyetlerinin de olaya katıldığı hizmetlerle bütünleştirilmiş, multidisipliner anlayışla oluşturulan turizm çeşitlendirmesidir”. Türkiye için termal sağlık turizmi olayı yeni gelişen bir hizmet alanı olarak değerlendirilmektedir. Avrupa ülkelerine olan yakınlık pazarın bugün ve gelecekte önemli bir yere sahip olacağını göstermektedir.

Termal sağlık turizminin geliştirilmesiyle, sağlık turizminde var olan boşluğun doldurulması, turizm mevsiminin uzatılması, turizm çeşitliliğinin arttırılması, yerli ve yabancı turistin gelişen ve değişen taleplerine yanıt verilmesi, turizmin bir parçası olarak termal turizm pazar payının genişletilmesi, yeni istihdam alanlarının oluşturulması, Türkiye’nin turizm gelirlerinin arttırılması ve bu alandaki tanıtımı sağlanacaktır. Termal sağlık turizminde gelen talepleri karşılamak için uluslararası geçerliliği olan standartların sağlık hizmetlerinde sağlanması gerekmektedir. Bu standartlar; yeterli fiziki altyapı, çevresel etkenler, ulaşım, sağlık hizmetlerinde etik değerlere bağlılık, fiziki ve ekonomik açıdan kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti, yeterli tıbbi teknoloji, yeterli bilgi teknolojileri, uluslararası standartlarda ortak tedavi protokolleri, ulaşım ve transfer standartları, sağlık personelinin eğitimi ve kaliteli hizmet sunma standartları ile yurt dışı sağlık sigortalarının sunulan hizmetleri karşılaması için gerekli anlaşmaların yapılmasıdır. Termal sağlık turizminde kaplıca suyunun niteliği kadar bu suyun uygulanma şekilleri, uygulamayı yapan personelin niteliği ve uygulamanın yapıldığı tesislerin kalitesi de önemli olmaktadır (Başar Nacır, “Termal Sağlık Turizminin Ekonomideki Yeri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, TODAİE, Ankara, 2007).

DÜNYA’DA TERMAL TURİZM
Dünya’da çeşitli ülkeler termal turizmin insan sağlığında önemli bir yeri olduğunun bilincinden hareketle termal turizm konusuna önem vermektedir. Termal turizm amaçlı olarak senede Almanya ve Macaristan’a 10 milyon kişi, Rusya’ya 8 milyon kişi, Fransa’ya yaklaşık 1 milyon, İsviçre’ye 800 bin kişi gitmektedir. 126 milyon nüfuslu Japonya’nın Beppu şehrine sadece 13 milyon kişi termal turizm amaçlı olarak gitmektedir. Avrupa’da birçok tedavi edici kaplıca merkezi mevcuttur. Almanya, Fransa, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Rusya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler başta gelmektedir.

Almanya’da termal turizm önemli bir sektör haline gelmiştir. 263 adet resmi belgeli termal merkez bulunan Almanya’da tesislerin toplam yatak kapasitesi 750.000’dir. Almanya’nın Stuttgart kentinde bulunan Das Leuze Kaplıca ve Rekreasyon Tesislerini yaz aylarında günde 8000 kişi ziyaret etmektedir. Bu rakam, yıllık ortalama 3000 kişi/gün olmaktadır. Hekim teşhisi ve raporu olması şartıyla, kaplıca tedavilerinin hem özel hem de kamu sağlık sigorta şirketleri tarafından tam veya kısmen karşılandığı ülkelerden biridir.

Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da son yıllarda çok gelişmiş tedavi edici kaplıca merkezleri kurulmuştur. İki ülkede 60 tedavi edici termal merkezi bulunmakta olup senede 500.000’e yakın hastaya tedavi hizmetleri verilmektedir. Hekim raporu olması kaydıyla, sigorta şirketleri tedavi masraflarını tam veya kısmen karşılamaktadır.

Ayrıca, Fransa’da 104, İspanya’da 128 adet ve İtalya’da ise 360 civarında termal tesis bulunmaktadır. Rusya’da çok sayıda kür merkezi bulunmakta olduğu ve yılda 8 milyon turistin geldiği belirtilmektedir
Japonya’da 1500 adet kaplıcada 100 milyon geceleme kapasiteli termal turizm yapılmaktadır. Beppu’da 1000 litre/saniye jeotermal su termal turizm amaçlı kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Arkansas eyaletinde ise 55 bin kişinin yararlanacağı termal tesislerin yapılmış olduğu, Hawai’de turizmi 12 aya yaymak için termal sulardan yararlanılarak yeni kurulan tesisler ile termal turizm ağırlıklı uygulamalara başladığı bilinmektedir.
(termalturizmi.blogspot.com)

Türkiye ile Avusturya arasında kış turizmi ve termal turizmin geliştirilmesine yönelik antlaşma 27 Haziran 2007 tarihinde Viyana’da imzalanmıştır.

Türkiye Jeotermal Derneği verilerine göre, dünyadaki pek çok ülke termal turizminden ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Örneğin Almanya ve Macaristan’da 10 milyon, Rusya’da 8 Milyon, Fransa’da yaklaşık 700 bin, İsviçre’de 800 bin ve İspanya’da 400 bin kişi termal turizmine yönelik tatil aktivitelerine katılıyor. Japonya’nın sadece Beppu  şehrine 12-13 Milyon kişi termalizm amaçlı olarak seyahat ediyor. Japonya’da 1500 adet kaplıcada 100 milyon kişi termal turizm tesislerinden yararlanıyor. Amerika’da 210 adet kaplıcadan yılda 4,5 Milyon kişi yararlanıyor (turizmgazetesi.com)

TÜRKİYE’DE TERMAL TURİZM
Ülkemizdeki jeotermal kaynaklar, vatandaşlarımızın temizlenme, dinlenme ve zindeleşme ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra, önemli bir dış turizm aktivitesi yaratacak kapasiteye de sahip. Ancak, daha önce de vurguladığımız gibi deniz-kum-güneş turizmine önemli yatırımlar yapan, yapmakta olan turizm yatırımcıları termal turizmine aynı ilgiyi yakın zamana kadar hiç göstermediler. Bu konuda kamu yönetimi gerekli adımları atmış, pek çok jeotermal alan “Turizm Merkezi” ilan edilmiş ve gerekli yasal düzenlemeler uygulamaya sokulmuş olsa bile, son 10 yıla kadar hemen hiç ciddi yatırım yapılmadı.
Ancak, özellikle son 10 yıldır Afyon, Pamukkale-Karahayıt, Çeşme, Kızılcahamam ve Bursa’da önemli tesislerin işletmeye açılmaya başlandığı gözleniyor. Diğer bölgelerde de belirgin bir iyileşme söz konusu olsa bile, buralar henüz yatırımcıların dikkatini yeterince çekebilmiş değiller (turizmgazetesi.com).
Türkiye jeotermal kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından Dünyada ilk yedi ülke arasında yer almakta olup, Avrupa’da birinci sıradadır. Ülkemizin termal suları, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa’daki termal sulardan daha üstün nitelikler taşımaktadır. Termal sularımız doğal çıkışlı ve bol su verimli, eriyik maden değeri yüksek, kükürt, radon ve tuz bakımından zengindir. Ülkemiz sıcaklıkları 20 ºC’nin üzerinde debileri ise 2–500 lt/sn arasında değişebilen 1500’den fazla kaynağa sahip bulunmaktadır. Deniz kıyısında bulunan termal kaynaklar turizm çeşitliliği açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca dağcılık ve ormanlık bölgelerinde bulunan termal kaynaklar ise çevre ve doğa kullanımı dolayısıyla farklı çekici unsurlara sahiptir.

Termal turizmin sağladığı olanaklardan bazıları;
12 ay turizm yapma imkânı,
Tesislerde yüksek doluluk oranına ulaşılması,
Yüksek istihdam oluşturulması,
Diğer alternatif turizm türleri ile kolay entegrasyon oluşturarak bölgesel dengeli turizm gelişmesinin sağlanması,
Termal tesislerde insan sağlığını iyileştirici aktiviteler yanı sıra sağlıklı-zinde insan yaratma, eğlence ve dinlenme olanaklarının da bulunması,
Kür merkezi (tedavi) entegrasyonuna sahip tesislerin maliyetini çabuk geri ödeyen karlı ve rekabet gücüne sahip ülkemizde 46 ilde 190 civarında kaplıca tesisi bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığından termal amacına yönelik olarak (Sağlık Bakanlığınca kür merkezi uygun görülen) turizm yatırım belgesi almış 10 tesisin yatak sayısı 2.461, turizm işletme belgesi almış 30 tesisin yatak sayısı ise 8.562’dir. Yaklaşık olarak 16.000 yatak kapasiteli 156 tesis ise yerel idare tarafından belgelendirilmiştir. Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli araliklarla, belli sürelerle tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemidir.
Türkiye yer altı zenginliklerinin gelişmiş olması ve coğrafi konumundan dolayı termal turizme elverişli bir ülkedir. Birçok yerleşim yerinde termal tesisler bulunmakta ve ülke halkı ile yabancı turistler bu yerlere yoğun ilgi göstermektedirler. Şimdi bu yerleşim yerlerinden büyük gelişme göstermiş olan dört il; İzmir, Ankara, Denizli ve Afyonkarahisar illerinin termal turizm potansiyellerini inceleyelim (kultur.gov.tr):

I) İZMİR’DE TERMAL TURİZM
Güney Ege termal turizm destinasyonu, yurt dışı termal sağlık turizminin geliştirilebilme potansiyelinin yüksek olması özelliğiyle, termal sağlık turizmi açısından ülke genelinde birinci derecede önemli destinasyondur. Ayrıca bu destinasyon kültür turizmi, deniz turizmi ve yat turizmi ile kolay entegre olabilecek özelliklere sahip bir destinasyondur. Güney Ege termal turizm destinasyonu içinde önemli yere sahip olabilecek yerlerden birisi de İzmir’in Bergama ilçesidir. Bergama’daki Akropol, Asklepieion, Bazilika ve Allianoi gibi önemli tarihi eserler her yıl ortalama 600.000 turist tarafından ziyaret edilmektedir. Günümüzde faaliyet göstermeyen Kleopatra Güzellik Ilıcası da turistlerin ilgisini çekmektedir. Yapılan arkeolojik çalışmalara göre, termal sular yaklaşık 10 bin yıldan fazla süredir birçok topluluk tarafından kaplıca amaçlı tedavi için kullanılmaktadır.

Günümüzde dünya üzerinde sağlam kalmış en eski kaplıca yerleşkesi olarak Allianoi Ören Yeri’ni söyleyebiliriz. Allianoi, İzmir’in Bergama İlçesinin kuzeydoğusunda, Bergama-İvrindi karayolu üzerindeki Paşa Ilıcası Mevkii’nde yer almaktadır. Allianoi’un en az 2200 yıllık bir geçmişe sahip olduğu kanıtlanmıştır (2). Allianoi ören yeri bölgede yapılmakta olan Yortanlı Barajı’nın suları altında kalmaması için 1998 yılında Paşa Ilıcası merkez olmak üzere baraj gölet alanı içinde kalan alanda kurtarma kazı çalışmalarına başlanmıştır(3). Uzmanlarca Allianoi ve yakın çevresinde yapılan kazı çalışmalarında bulunan çok sayıda çakmak taşı eser, bir adet yortan kabı ile iki adet taş baltanın bölgede prehistorik çağlardan itibaren kullanıldığı ifade edilmektedir. Allianoi merkez yerleşiminde Helenistik mimariye rastlanılmadığı ancak bölgede bulunan sıcak suyun etkisi ile bu dönemde küçük bir termal merkez olabileceği, merkez yerleşiminde bulunan binaların büyük bir kısmının özellikle ılıcanın, köprülerin, caddelerin, sokakların ve diğer yapıların ise Roma Dönemi’ne ait olduğu belirtilmektedir.

Bizans Döneminde Allianoi’un en önemli yapısı olan Ilıcanın ve Nympheumlar’ın da ihtiyaçlara uygun küçük değişiklikler yapılarak kullanılmaya devam ettiği, Osmanlı döneminde Paşa Ilıcası adıyla Aydın Salnameleri’nde adının geçtiği fakat bu dönemde fazla kullanılmadığı, 20. yy’ın başında bölge Kaymakamı Kemal Bey tarafından Ilıcada yapılan bazı tadilatlarla kısmen yeniden kullanımının sağlandığı ifade edilmektedir(4). Allianoi Ilıcası’nın İ.S. II. yy.’da kimyasal değerleri yüksek, sıcaklığı 45-50 ºC arasında değişen şifalı sudan dolayı yaklaşık 9700 metrekare alanda kurulduğu, 2007 yılına kadar ağırlıklı olarak Ilıca’da devam eden kazı çalışmalarında şimdiye kadar ılıcanın, Frigidarium (soğukluk), Tepidarium (ılıklık), Caldarium (sıcaklık), Apodyterion (Soyunma Yeri), kriptoportikos gibi birçok mekânının tespit edildiği belirtilmektedir.

Roma İmparatorluk Çağı’na ait olduğu belirtilen Allianoi Ilıcası’nda bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmakta olan yapının sadece Anadolu’nun değil dünyadaki şimdiye kadar keşfedilen en büyük termal yapılarından biri olduğuna kesin gözüyle bakılmaktadır(5). Yortanlı Barajı’nda su tutulması ile sular atında kalacağı bilinen antik Allanoi, Bergama Müze Müdürlüğü’nün 1998 Kasım ayından itibaren yaptığı başvuru sonucunda, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun, 29.03.2001 gün ve 9229 sayılı kararıyla, 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir.

1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı kararı alınmış ve dünya kültür mirası literatürüne girmeye aday bir kültür varlığı olarak onaylanmıştır(6). Bergama’ya her yıl 600.000 turistin ziyaretçi olarak geldiği düşünüldüğünde, bu turizm hareketi içerisinde bile Allianoi Ilıcası’nın sular altında kalmamasının bölgenin turizm gelirlerini arttıracağı ortadadır. Ayrıca bu bölgeye yapılacak bir termal kür parkı projesi ile birlikte düşünüldüğünde, dünya üzerinde ayakta kalabilmiş en büyük Roma Ilıcası olma özelliği bu bölgeyi dünyanın en önemli termal turizm destinasyonu yapmaya yetecektir. Bu noktadan hareketle Allianoi Termal Kür Parkı ve Allianoi’un gerçek anlamda Kurtarılması Projesi; iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Proje Allianoi’un sular altında kalmasını önleyecek bir kurtarma projesi ve bölgeyi termal turizm destinasyonu yaparak aktif kullanıma açacak olan termal kür parkı projesinden oluşmaktadır. Projenin ortalama maliyeti yapılan ön çalışmalar neticesinde yaklaşık 70 Milyon Euro olarak hesaplanmıştır.Kür parkının kurulması ile 2200 yıllık bir geçmişe sahip olan Allianoi Ilıcası dünyadaki en önemli termal destinasyon olacak ve bölgenin turizm gelirlerinin ciddi şekilde artmasını sağlayacaktır. Ayrıca kür parkında yaratılacak istihdam ile bölgenin işsizlik probleminin biraz da olsa azaltılmasına katkıda bulunulacaktır. Dünyada yükselen bir pazar olarak ifade edilen termal sağlık turizmi pazarında Türkiye’nin prestijini arttıracaktır (Başar Nacır, “Termal Sağlık Turizminin Ekonomideki Yeri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, TODAİE, Ankara, 2007).

1. Balçova Termal Tesisleri
İzmir İl Özel İdaresinin mülkiyetinde  bulunan tesis, yine bu idarenin ortaklığında kurulan Balçova Termal Turizm Ltd.Ştd. tarafından işletilmektedir. Turizm İşletme Belgeli tesis, Tesis, 204 oda, 406 yatak kapasitesine sahiptir.

Termal Otele ait kür merkezine, Sağlık Bakanlığı tarafından 27.08.2003 tarih ve 8 sayı ile kaplıca işletme izni verilmiştir.

Merkezde termal havuzlar, balneoterapi, elektroterapi, aktinoterapi, kineziterapi, hidroterapi, fizyoterapi ve parafin üniteleri ile bunlara ait çeşitli uygulamalar yer almaktadır. Tesislerde uzman sağlık ekibi görev yapmaktadır ve 24 saat ambulans ve acil sağlık ekibi görev almaktadır. Aromaterapi ve bitki banyoları tesiste uygulanan alternatif tedavilerdendir.

Merkezi Tedavi Birimi içinde, 3 adet kapalı termo-mineral su havuzu, 1 adet açık termo mineral su havuzu, 3 adet düz su havuzu, 116 adet sıra banyosu bulunmaktadır. Bunun yanında tesiste çim futbol sahası, voleybol ve basketbol sahası, 6 adet ışıklı tenis kortu, oyun odası  (masa tenisi ve bilardo vb.) bulunmaktadır. Ayrıca tesis alanında kapsamlı aquapark bulunmaktadır.

Tesis, yurtdışı bağlantıları yapmak suretiyle özellikle Norveç, İsveç, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden tedavi amaçlı hasta ve turistlere de hizmet vermektedir.

Adres    : Vali Hüseyin Öğütçen cad. no:2 Balçova- İzmir
Tel        : 0 232  259 0102
Faks     : 0 232 259 08 29
Web     : www.balcovatermal.com
E-posta: info@balcovatermal.com

2. Princess Hotel
Balçova’da dağ ve deniz manzaralı konumuyla dikkat çeken ve 5 yıldızlı otel niteliğinde Turizm İşletme belgesi bulunan Princess Otel, 278 oda, 630 yatak kapasitesine sahiptir. Yan üniteler olarak kapalı ve açık havuzlar, aile havuzları bulunmaktadır. Otelde konaklayanlar, Balçova Termal Tesislere ait kür merkezinden yararlanabilmektedirler..

Adres    : Vali Hüseyin Öğütçen cad.   Balçova- İzmir
Tel         : 0 232 238 51 51 Faks      : 0 232 239 09 39
Web      : www.izmirprincess.com.tr
E-Posta : izmirprincess@izmirprincess.com.tr

3. Çeşme Ilıca Kaplıcaları
3.1. Çeşme Altınyunus Oteli
1.sınıf tatil köyü turizm işletme belgesi ile belgelendirilmiş bulunan tesis, 8 süit, 15 marina, 39 studio, 34 marina apart, 42 beach apart ve 353 odası ile birlikte toplam 1030 yatak kapasitesine sahiptir.   Tesiste açık ve kapalı termal havuz, talassoterapi, jakuzili termal havuz, talaterm, hid­roterapi, aromaterapi, parafin, parafango, sauna, türk hamamı, solaryum, buhar banyosu, masaj, epilasyon, cilt bakımı uygulamaları, shapemaster ve aletli jimnastik salonu bulunmaktadır.

Adres     : 35948 Çeşme /İZMİR
Tel. No   : 0 232 723 12 50 Faks No : 0 442 631 22 52
E-Posta : info@altıinyunus.com.tr Web      : www.altinyunus.com.tr

3.2. Çeşme Sheraton Otel

5 yıldızlı otel ile birlikte Termal Turizm Tesisi işletme belgesi ile belgelendirilmiş bulunan tesis 377 oda ve süit odalarıyla 870 yatak kapasitelidir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından 01.11.2005 tarih ve 63 sayılı belge ile Kaplıca işletme tesisi belgesi ile belgelendirilmiştir.

Adres  : Sifne Caddesi No:35 Ilıca Çeşme/Izmir
Tel       : 0 232 7231240 Faks    : 0 232 7231388
E-mail : info@sheratoncesme.com Web    : www.sheratoncesme.com
3.3. Termal Lord Otel
Tesis 35 oda / 70 yatak kapasitesi olup, termal havuz, açık yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu ve Türk hamamı mevcuttur.
Tel         : 0 232 723 38 23 -24 Fax        : 0 232 723 48 34
E-Posta :info@lordhotel.com Web      : www.lordhotel.com

3.4. Delmar Otel
3 yıldızlı otel ile birlikte Termal Turizm Konaklama Tesisi işletme belgesi bulunan tesis 84 standart odası, 5 apart odası, 8 suit odası, toplam 97 odası ve 192 yatak kapasitesine sahiptir. Ayrıca tesiste termal havuz, Türk hamamı, masaj hizmetleri de yer almaktadır.
Adres     : İzmir Caddesi   No:154    Ilıca-Çeşme
Tel         : 0 232 723 43 00 Fax        : 0 232 723 41 03
E-posta : info@delmarhotel.com          Web      : www.delmarhotel.com

4. Çeşme Şifne Kaplıcaları
4.1. Şifne Termal Otel

Şifne termal otel 40 oda 80 yatak kapasitesine sahiptir. Tesisin iki adet açık, bir adet kubbeli- kapalı olmak üzere üç adet termal havuz ve masaj salonu mevcuttur. Ayrıca şifalı çamur havuzları ve içme suları bulunmaktadır.

Tel. No    : 0 232 717 10 99 Faks No  : 0 232 717 03 31
E-Posta   :  sifnetermal@sifnetermal.com Web        : www.sifnetermal.com

II) ANKARA’DA TERMAL TURİZM
1) Ankara Ayaş Kaplıcası
1.1. Ayaş Kaplıca Tesisleri

Sağlık Bakanlığından 13.08.2003 tarih ve 7 sayı ile Kaplıca Tesisi İşletme İzin Belgesi almış olan tesis toplam 380 oda 1000 yatak kapasitesine sahiptir. Belediye belgeli tesiste sauna, Türk hamamı, kapalı yüzme havuzu, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi bulunmakta olup, 12 ay hizmet vermektedir.

Adres     : Ayaş İçmece ve kaplıcaları, İçmece Mevkii Ayaş/ ANKARA
Tel. No   : 0 312 718 31 01 Faks No :  0 312 718 31 04
Web       : www.ayasicmece.com.tr
2) Kızılcahamam Kaplıcaları
2.1. Asya Kızılcahamam Termal Tatil Köyü
Turizm İşletme Belgeli 5 yıldızlı otel toplam 97 oda, 197 yatak kapasitelidir. Tesis bünyesinde apart ve devremülk niteliğinde konaklama üniteleri de mevcuttur. Sağlık Bakanlığından 22.12.2004 tarih ve 34 sayı ile Kaplıca Tesisi İşletme İzni almış olan tesiste özel aile termal havuzları, masaj odaları, balneoterapi ve aromaterapi, vakum terapi, elektro terapi, yosun tedavi birimleri bulunmaktadır
Tesiste kullanılan termal suyun Sağlık Bankalığınca tespit edilmiş tedavi özellikleri aşağıdaki gibidir:
Hekim kontrolünde banyo uygulamaları seklinde inflamatuvar romatizmal hastalıkların (romatiod artrit, ankilozan spondilit basta olmak üzere) kronik dönemlerinde; kronik bel agrisi, osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarının; miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, Ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrasi gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalismalarinda, kronik dönemdeki seçilmiş nörolojik rahatsızlıklarda, cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, stres bozukluğu, nörovejetatif distoniler örneklerindeki gibi genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir. Suyun içerdiği arsenik miktarı izin verilen değerlerin olması nedeniyle içme küründe kullanılmamaktadır.

Adres      : İsmetpaşa Mah. Ticaret meslek Lisesi Yanı Pk.20 Kızılcahamam/ANKARA
Tel. No    : 0 312 736 40 00 Faks No  : 0 312 736 69 49
E-posta : info@asyatermal.com.tr Web        :www.asyatermal.com.tr

2.2. Patalta Termal Resort
Mülkiyeti Başkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Tic. A.Ş.’ye ait ve Turizm İşletme Belgesi almış olan 4 yıldızlı Otel ve Termal Tesis, toplam 156 oda, 312 yatak kapasitesine sahip olup, Soğuksu Milli Parkı içerisinde yer almaktadır. Tesiste Sağlık Bakanlığı’ndan 12.04.2005 tarih ve 45 sayı ile Kaplıca Tesisi İşletme İzni alan kür merkezi bulunmaktadır.
Tesiste termal havuzlar, özel aile havuzları, masaj odaları, hidraterapi küveti, solaryum, balneoterapi küveti, aromaterapi, vakum terapi, ultrasound terapi, cilt bakım ünitesi, vücut bakım ünitesi, yosun banyosu ve parafin bakım ünitesi bulunmaktadır.
Tesiste kullanılan termal suyun Sağlık Bankalığınca tespit edilmiş tedavi özellikleri aşağıdaki gibidir:
Hekim kontrolünde banyo uygulamaları seklinde inflamatuvar romatizmal hastalıkların (romatiod artrit, ankilozan spondilit basta olmak üzere) kronik dönemlerinde; kronik bel agrisi, osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarının; miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji sendromu gibi yumuşak doku hastaliklarinin tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, Ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında, kronik dönemdeki seçilmiş nörolojik rahatsızlıklarda, cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, stres bozuklugu, nörovejetatif distoniler örneklerindeki gibi genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak; içme kürleri seklinde florür içermesi nedeni ile osteoporozda, bikarbonatlı nitelikte olmasından ötürü üst gastrointestinal sistemin fonksiyonel rahatsızlıklarında yardımcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir. 2748,66 mg/Lt., toplam mineralizasyona sahip, flüorürlü (2,98 mg/Lt), sodyum bikarbonatlı kaynak çıkış sıcaklığı 59,3 “C olan termomineralli sudur.

Adres    : Soğuksu Milli Parkı içi Kızılcahamam/ANKARA
Tel. No  : 0 312 736 02 00 Faks No: 0 312 736 02 10
E-posta : patalya@patalyahotel.com.tr Web      : www.patalyahotel.com.tr

2.3. Hotel Ab-ı Hayat Resort Otel

Turizm İşletme Belgeli 3 yıldızlı otel ve termal tesis toplam 93 oda, 205 yatak kapasitelidir. Sağlık Bakanlığından 09.02.2005 tarih ve 37 sayı ile Kaplıca Tesisi İşletme İzni almış olan tesiste fizik tedavi, çamur banyoları, balneoterapi ve aromaterapi, özel aile termal havuzları, masaj odaları bulunmaktadır.
Tesiste kullanılan termal suyun Sağlık Bankalığınca tespit edilmiş tedavi özellikleri aşağıdaki gibidir:

Hekim kontrolünde banyo uygulamaları seklinde inflamatuvar romatizmal hastalıkların (romatiod artrit, ankilozan spondilit basta olmak üzere) kronik dönemlerinde; kronik bel agrisi, osteoartrit gibi noninf lamatuvar eklem hastalıklarının; miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak,
Ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında,
Kronik dönemdeki seçilmiş nörolojik rahatsızlıklarda, cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla,
Stres bozukluğu, nörovejetatif distoniler örneklerindeki gibi genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak;
İçme kürleri şeklinde flüorür içermesi nedeni ile osteoporozda, bikarbonatlı nitelikte olmasından ötürü üst gastrointestinal sistemin fonksiyonel rahatsızlıklarında yardımcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.

Adres    : Kazım Karabekir Cad. No: 28 Pk. 06890 Kızılcahamam/ANKARA

Tel. No  : 0 312 736 56 20 Faks No: 0 312 736 32 11
E-posta: info@ab-ihayat.com Web     : www.ab-ihayat.com

2.4. Kızılcahamam Belediyesi Kaplıca Oteli ve Kaplıca Tesisleri
Mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait olan tesis Belediye tarafından işletilmektedir. Sağlık Bakanlığından 13.04.2005 tarih ve 46 sayı ile Kaplıca Tesisi İşletme İzni almış olan tesis toplam 32 oda, 85 yatak kapasitelidir. Beş adet havız ve sıra banyoların bulunduğu tesis 12 ay hizmet vermektedir. Kaplıca suyu; 2859.,62 mg/Lt., toplam mineralizasyona sahip, flüorürlü (3 mg/Lt), sodyum bikarbonatlı termomineralli sudur.

Adres    : Yenice Mahallesi Soğuksu Cad. 1/3 Pk. 06890 Kızılcahamam/ANKARA

Tel. No  : 0 312 736 16 44 Faks No: 0 312 736 16 48
Web      : www.kizilcahamam.bel.tr
E-posta kizilcahamam@kizilcahamam.bel.tr

3. Haymana Kaplıcaları
3.1. Haymana Resort Otel
Mülkiyeti Belediye’ye ait olup özel girişimci tarafından işletilen Haymana Resort Hotel 60 oda ve 150 yatak kapasitesine sahiptir. Sağlık Bakanlığından 20.07.2004 tarih ve 19 sayı ile Kaplıca Tesisi İşletme İzni almış olan tesiste fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü, açık ve kapalı havuz, Fin hamamı, Türk hamamları, sauna, bulunmaktadır.

Tesiste kullanılan termal suyun Sağlık Bankalığınca tespit edilmiş tedavi özellikleri aşağıdaki gibidir:
Toplam minerilizasyonu 865,973 mg/L olan akratotermal su. Hekim kontrolünde banyo uygulamaları seklinde ortopedik ve nörolojik sekellerin rehabilitasyonunda, kronik dönemdeki romatizmal hastalıkların rehabilitasyonunda kullanılabilir niteliktedir.

Adres    : Mederese Mahallesi, Güzeb Dinçer Cad. Haymana/ANKARA
Tel. No  : 0 312 658 34 00   Faks No: 0 312 658 34 04
Web      : www.haymanaresorthotel.com

3.2. Cimcime Termal Tesisleri

Turizm İşletme Belgeli bir yıldızlı tesiste toplam 94 oda 198 yatak kapasiteli olup, tesis bünyesinde termal havuzlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, Türk ve Fin hamamları bulunmaktadır.

Adres    : Hastane Cad. No:25 Haymana/ANKARA
Tel. No  : 0 312 658 29 00  Faks No: 0 312 658 02 06

3.3. Haymana Belediyesi Kaplıcası

Belediye tarafından işletilen tesis Sağlık Bakanlığından 24.02.2005 tarih ve 39 sayı ile Kaplıca Tesisi İşletme İzin Belgesi almıştır.
Tesiste kullanılan termal suyun Sağlık Bankalığı’nca tespit edilmiş tedavi özellikleri aşağıdaki gibidir:
Hekim kontrolünde banyo uygulamaları seklinde ortopedik ve nörolojik sekellerin rehabilitasyonunda, kronik dönemdeki romatizmal hastalıkların rehabilitasyonunda kullanılabilir niteliktedir.

Adres    : Yenimahalle Ankara cad. Belediye Sarayı Haymana/ANKARA
Tel. No  : 0 312 658 24 27   Faks No: 0 312 658 18 48
E-posta : haymanabelediyesi@ttnet.net.

4. Beypazarı Dutlu Tahtalı Kaplıcaları

III) AFYONKARAHİSAR’DA TERMAL TURİZM

1. Sandıklı-Hüdai Kaplıcası

Afyonkarahisar ili içerisinde yer alan Sandıklı konum olarak İç Ege’de, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerimizin kesiştiği bir noktada, ülkemizin kuzey ve güney bağlantısını sağlayan Ankara-Antalya ve İstanbul-Antalya karayolu üzerinde bulunmaktadır.

Afyonkarahisar İl merkezine 65 km., Sandıklı İlçesine 10 km. uzaklıkta olup Afyonkarahisar-Antalya karayolu güzergahına 6 km. uzaklıkta konumlanmış olan Sandıklı-Hüdai Kaplıcası ‘Termal Belde’ görünümündedir. Afyonkarahisar İlinde bulunan askeri amaçlı havaalanının genişletilmesi ve sivil amaçlı kullanımı ile ilgili çalışmalar sürmektedir. Mevcut durumda en yakın havaalanı olarak yaklaşık 115 km. güneyinde yer alan Isparta’daki sivil amaçlı Süleyman Demirel Hava Limanından yararlanılabilmektedir. Sandıklı, Ankara-İzmir demiryolu güzergâhında olup, demiryolu ulaşım olanağına da sahiptir.
Kaplıca alanında iklim koşulları karasal iklim ile Akdeniz iklimi arasındaki özellikleri göstermektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 13.2 °C, en yüksek sıcaklık 39.6 °C ve en düşük sıcaklık ise -16.7 °C ‘dir. Kışları soğuk ve kar yağışlı, bahar mevsimlerinde ılık ve yağmurlu, yazları ise sıcak ve yağışsızdır.

Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ortalama Açık Gün Sayısı 6.6 7.1 7.8 5.2 10 13.5 19.5 20.5 17.7 11.8 11.1 7.3
Ortalama Bulutlu Gün Sayısı 9.2 8.5 9.5 11.5 14.2 12.3 10.5 9.2 9.3 10.8 9.2 8.4
Ortalama Kapalı Gün Sayısı 15.1 12.8 13.7 12.2 7.6 4.2 1 1.3 3 8.4 9.8 14.6
Ortalama Sıcaklık 5.5 1.9 2.3 9.4 17.2 20.5 22.5 23.2 16.9 14 7 0.4
Nisbi Nem 69 77 67 67 58 52 52 47 61 60 72 82

Termal Su Özellikleri Fiziksel Özellikler Renksiz, Berrak
Kimyasal Özellikler Sodyum, kalsiyum sülfat, bikarbonatlı termal sular, aynı zamanda 4 mg/lt florür, 332 mg/lt karbondioksit içermekte olup radyoaktif özelliğe sahiptir.
Fiziko Kimyasal Özellikler Ph:6.6 veya 7 İletkenlik:4657.6, Co2:1.71
Radyoaktivitesi 13-25
Toplam Mineralizasyon 1669.5 mg/lt.
Sıcaklık 62-68 ºC
Termal Su Özellikleri
Fiziksel Özellikler
Renksiz, Berrak

Kimyasal Özellikler
Sodyum, kalsiyum sülfat, bikarbonatlı termal sular, aynı zamanda 4 mg/lt florür, 332 mg/lt karbondioksit içermekte olup radyoaktif özelliğe sahiptir.

Fiziko Kimyasal Özellikler
Ph:6.6 veya 7 İletkenlik:4657.6, Co2:1.71

Radyoaktivitesi 13-25

Toplam Mineralizasyon:  1669.5 mg/lt.

Sıcaklık: 62-68 ºC

Tedavi (Endikasyon) Özellikleri
Kaplıca suyunun Sağlık Bakanlığınca tespit edilmiş tedavi özellikleri aşağıda belirtilmiştir:
Toplam minerilizasyonu 1669,5 mg/lt. olan termomineralli su, banyo uygulamaları şeklinde kas-iskelet sisteminin ortopedik, nörolojik ve romatizmal hastalıkların tedavisinde ve rehabilitasyonunda ve romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Çamur Banyoları
Çamur banyolarında, kaplıca yakınlarından sağlanan çok az kumlu, kızıl bir kil yapısında olan toprak 68 ºC şifalı su ile karıştırıldığında ortalama 40 ºC bir çamur ortaya çıkmaktadır. Bu işlem, çamur banyosu küvetini 30 cm kalınlığında dolduran kil üzerinden sıcak kaplıca suyu geçirilmesi ve bir süre bekletildikten sonra kesilerek küvetten tamamen akıtılması şeklinde yapılmaktadır. Daha sonra kürekle açılan çamurun içerisine hasta, başı dışarıda kalacak şekilde uzanmakta ve üstü çamur ile örtülmektedir. Belirli bir süre çamurun içerisinde kalan hasta için günde bir defa bu işlem uygulanmaktadır.
Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında, “Termal Otel – Küçük (Eski) Otel – Apart Daireler” bulunmaktadır.Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Sandıklı Belediyesi’nin işletmesinde hizmet vermektedir. Tesis 12 ay hizmet vermektedir.Termal Otel
Termal Otel ve Kür Merkezi: 132 oda 264 yatak kapasitelidir. Odalarda termal banyo imkanı da bulunan otelde 2 adet büyük kapalı termal havuz (günlük 1000 kişilik), 9 adet halk tipi saatlik termal banyo, 8 adet umumi çamur banyoları (günlük 1250 kişilik), 24 adet özel saatlik banyolar, tabii saunalar, içmeler, 250 kişilik açık ve kapalı restoran, lobi, lobi bar, okuma salonu, kuaför, market, turistik eşya reyonu, 100 kişilik konferans salonu, disko, çocuk parkı, açık termal havuz, gezi ve yeşil alan parkurları, masa tenisi, dinlenme mekanları ve açık otopark ile yıl boyunca hizmet vermektedir. Otele tüp geçit ile bağlantılı olan kür merkezi tüm müşterilerinin hizmetine devam etmektedir. Termal Otele ait kür merkezine, Sağlık Bakanlığı tarafından 25.11.2002 tarih ve 3 sayı ile kaplıca işletme izni verilmiştir.
Tel.No : 0 272 535 73 00 (7 Hat) Faks No : 0 272 535 73 19
(www.hüdai.sandikli.bel.tr)
2. Küçük (Eski) Otel
Termal Otel ve Kür Merkezi: 34 oda 68 yatak kapasitelidir. Otel Termal Su Banyosu, Tabii Sauna, Çamur Banyoları, lobi, 100 kişilik kapalı restoran, açık çay bahçesi, açık termal havuz, çocuk parkı ve açık otopark ile hizmet vermektedir.
Tel.No : 0 272 535 73 20 (19 Hat)
www.hüdai.sandikli.bel.tr

Apart Daireler
Banyolu Apart Daireler: Sandıklı Belediyesi İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan apart daireler toplam 143 adet banyo ve 600 yatak kapasitelidir.
Banyosuz Apart Daireler: Sandıklı Belediyesi İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan 111 daire, 400 yatak kapasiteli, merkeze ve umumi banyolara çok yakın olup sadece yaz aylarında kullanılmaktadır.
Tel.No : 0 272 535 73 27 (3 Hat)
www.hüdai.sandikli.bel.tr
Yan Üniteler
Tesis kadın erkek ayrı olmak üzere Kardelen Çamur Banyoları, Eski Çamur Banyoları, Kür Merkezi (Su Banyosu, Çamur Banyosu, Türk Hamamı), Açık ve Kapalı Yüzme Havuzları, Kükürtlü Havuzlar, çeşitli Termal Sular, 24 adet saatlik Orkide Aile Banyoları, Atari ve Oyun Salonu, Güzellik Salonu, Toplantı Salonu, Disko, Marketler, Turistik Eşya Reyonları, Kuaför, Kasap, Kahvehane, fırın ve Restorant, Jimnastik Salonu, Yürüyüş Parkurları, Futbol Sahası ve doktor, Sağlık Personeli, Masaj ve Tedavi Merkezi ile hizmet vermekte olup, yeşil alanlar, piknik ve mesire alanları, dinlenmek için açık hava parkları ile hizmet vermektedir.

3. Ömer Gecek Kaplıcaları
Kaplıca alanında 5 adet konaklama tesisi bulunmaktadır.
3. 1. Oruçoğlu Thermal Resort:
Turizm işletme belgeli ve 4 yıldızlı olan tesis , 624 yatak kapasitelidir. Termal Otele ait kür merkezine, Sağlık Bakanlığı tarafından 25.11.2002 tarih ve 2 sayı ile kaplıca işletme izni verilmiştir. Aphrodite olarak adlandırılan kür merkezinde hidroterapi ünitesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, saunalar, 26 adet özel termal banyo, termal havuzlar bulunmaktadır. Akronium’da ise açık ve kapalı termal havuzlar ile su oyunlarından yararlanılabilmektedir. Ayrıca bütün odalarda termal banyo imkanı bulunmaktadır. Banyo dışında içme kürü, hidroterapi (jaluzi, sualtı masajı ve whirpool) ve çamur banyosu diğer kaplıca tedavisi olanaklarındandır. Tesiste, bowling salonu, masa tenisi, mini futbol sahası, fitness center, basketbol, voleybol ve tenis sahaları, koşu, yürüyüş ve bisiklet sporu için parkurları gibi sportif amaçlı yapılar mevcuttur. 100 kişilik büyük perdeli bir sinema salonu, kütüphane, 300 kişilik ve 60 kişilik 2 konferans ve toplantı salonu kültür-sanat etkinlikleri için ayrılmış alanlarıdır. Eğlence ve dinlenme amaçlı yapıları ise; 1 rekreatif amaçlı şifalı su havuzu, kür parkı, botanik bahçesi, restorant, bar,diskotek, briç salonu, atari salonu, aqua slide(su kaydırağı), langırttır. Bunun yanında tesiste çocuklar için çocuk oyun salonu bulunmaktadır.
Tel. No : 0 272 251 50 50 / 0 272 251 35 04 Faks No : 0 272 251 50 60
www.orucoglu.com.tr e-posta:info@orucoglu.com.tr

3. 2. İkbal Termal Otel:
Turizm işletme belgeli ve beş yıldızlı olup, 604 yatak kapasitelidir. Termal Otele ait kür merkezine, Sağlık Bakanlığı tarafından 25.11.2002 tarih ve 1 sayı ile kaplıca işletme izni verilmiştir. Tesiste; 2 adet kapalı ve 1 adet açık termal havuz, 3 adet açık düz havuz, 10 adet özel termal banyo mevcuttur. Bunun yanısıra, jakuzi, sualtı masajı ve Whirpool gibi hidroterapi olanakları bulunmaktadır. Kaplıca ve fizik tedavi dışında masaj, egzersiz ve diyet gibi tedavi yöntemleri vardır. Ayrıca, aroma terapi ve cilt bakımı, solaryum gibi alternatif tedavi üniteleri de yer almaktadır. Sağlık amaçlı diğer yapılar ise, sauna ve türk hamamıdır. 2 adet futbol sahası, 2 adet squash salonu, 1 adet tenis kortu, fitness center, masa tenisi, ve yürüyüş parkuru gibi spor amaçlı yapılar mevcuttur. Kapalı tiyatro salonu, sinema salonu, farklı büyüklüklerde 4 adet konferans ve eğitim salonu kültür-sanat amaçlı yapılarındandır. Diskotek, gece kulubü, briç salonu, 5 adet bar eğlence ve dinlenme amaçlı yapılarındandır. Ayrıca, çocuklar için çocuk oyun salonu bulunmaktadır.
Tel.No : 0 272 252 56 00 Faks No : 0 272 252 56 14
www.ikbal.com.tr e-posta:info@ikbal.com.tr
3.3. Ömer Thermal Tatil Köyü
Mülkiyeti İl Özel İdare Müdürlüğüne ait olup yap işlet devret yöntemiyle işletilen tesis bünyesinde; 35 standart oda, 15 bahçeli oda, 64 villa olmak üzere toplam 114 oda yer almaktadır. 1 adet kapalı yarı olimpik kaydıraklı yüzme havuzu, 2 ‘şer adet kapalı bay ve bayan hamam ve termal havuzların yanısıra, fitness center, bilardo, masa tenisi, langırt, minibar, snack bar, açık kapalı restaurant, toplantı salonu, oyun salonu ve market tesiste mevcuttur. Ayrıca, tesiste bir adet çocuk havuzu, mini su kaydırağı, ücretli bebek bakımı çocuk parkı mevcuttur. Termal Otelin Sağlık Bakanlığı tarafından kaplıca işletme izni bulunmamaktadır.

Tel.No : 0 272 252 50 18 Faks No : 0 272 252 50 14 www.omerthermal.com.tr e-posta:info@omerthermal.com.tr
3. 4. Hayat Jeotermal Tesisleri
1992 yılında açılan tesis villa şeklinde konaklama tesislerinden oluşmuş olup, 100 yatak kapasitelidir. Villaların tümünde termal havuz bulunmaktadır. Termal Otelin Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğünün 28 Mart 1997 tarih ve 3686 sayılı raporuna göre tedavi edici unsurları belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından kaplıca işletme izni bulunmamaktadır.
Tel.No : 0 272 251 50 70 / 0 272 251 51 00
3. 5. Gecek Kaplıcası
Toplam yatak kapasitesi 130 olan Gecek Kaplıcasında termal havuzlar ve banyo imkanları mevcuttur. Odalar yataksız olup, yatak müşteri tarafından temin edilmektedir. Ancak bu tesisler Afyon Ticaret Odası tarafından yenileşmeye tabi tutulmuştur.
Kaplıca alanında Özer Otel İle birlikte Bolvadin Belediyesinin ortak olduğu şirket tarafından işletilen tesisler bulunmaktadır.

Özer Otel
Mülkiyeti Bolvadin Belediyesine ait olan 25 oda, 100 yatak kapasiteli Belediye Belgeli otel, Özer Turizm Ltd. Şti. tarafından işletilmektedir. 12 ay açık olan otelde açık yüzme havuzu ve sauna bulunmaktadır.
Tel. No : 0 272 614 11 66 Faks No : 0 272 614 11 77
e-posta:h.turkoglu@mynet.com

Bolvadin Belediyesi Kaplıca Tesisleri
Mülkiyeti Bolvadin Belediyesine ait olan tesisler belediyenin de ortak olduğu turizm şirketi tarafından işletilmektedir. Tesiste 370 yatak kapasiteli 74 adet apart villa bulunmaktadır. Tesis 12 ay hizmet vermektedir. Ayrıca kaplıca alanında Bolvadin Belediyesi tarafından işletilen 180 yatak kapasiteli 60 adet halk tipi ev olarak nitelendirilen konaklama üniteleriyle birlikte 4 adet kapalı havuz, 2 adet açık havuz, 6 adet özel banyo ve 1 adet sauna bulunmaktadır.
Tel.No: 0 272 614 12 25 -27 / 0 272 614 11 82
Faks No : 0 272 614 12 28 / 0 272 614 11 83
www.boltas.com.tr e-posta:basinburosu@bolvadin.bel.tr
4. Gazlıgöl Kaplıcaları
Kaplıca alanında Sağlık Bakanlığından Kaplıca Tesisi İşletme İzin Belgesi bulunan tesis olmamakla birlikte konaklama tesisi olarak aşağıda belirtilen tesisler faaliyet göstermektedir. Kaplıca alanında toplam yatak kapasitesi yaklaşık 1000 olan çok sayıda otel ve pansiyon bulunmaktadır.
4.1.Grand Sönmez Otel
Tesis 16 oda, 36 yatak kapasitelidir. 12 ay açık olan tesiste Türk hamamı, tedavi havuzları ve çamur banyosu bulunmaktadır.
Adres: Grand Sönmez Otel Gazlıgöl Kaplıcası İhsaniye Afyonkarahisar
Tel. No : 0 272 273 61 07 Faks No : 0 272 273 61 08
www.rozaresort.com e-posta:roza@rozaresort.com

4.2. Yüntaş Tesisleri
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Belediye Belgeli tesis belediye iştiraki olan Yüntaş A.Ş tarafından işletilmekte olup, tesis bünyesinde toplam 16 adet banyolu apart, 32 adet banyosuz apart otel ve 9 adet villa bulunmaktadır. 12 ay açık olan ve 200 yatak kapasiteli tesiste termal havuzlar ve banyolar bulunmaktadır.
Adres: Kaplıcalar Mevkii Akpınar Yolu üzeri 1. km. Kozaklı / Nevşehir
Tel.No : 0 272 273 61 31 (4 hat) Faks No : 0 272 273 63 87
4.3. Kırkpınar Villaları
Tesis toplam 40 yatak kapasitesine sahip 10 adet villadan oluşmaktadır. Tesis bünyesinde yeşil alanlar, çocuk oyun parkı ve market bulunmaktadır.
Adres: Kaplıcalar Mevkii Taşlıhöyük Cad. Kozaklı / Nevşehir
Tel. No : 0 272 273 65 75-70 Faks No : 0 272 273 65 03
www.kirkpinartermal.com
4. 4. Başaranlar Tesisleri
Tesis 128 yatak kapasiteli 32 aparttan oluşmaktadır. Tesis bünyesinde restoran, yeşil alanlar, çocuk oyun parkı ve market bulunmaktadır
Tel. No : 0 272 273 63 64 Faks No : 0 272 273 65 28
www.basaranlartermal.com
e-posta:bilgi@basaranlartermal.com

4. 5. Soydan Otel
Otelde 56 oda, 112 yatak bulunmaktadır.
Adres: Soydan Otel Gazlıgöl Beldesi İhsaniye Afyonkarahisar
Tel. No : 0 272 273 65 50 Faks No : 0 272 273 62 73
www.soydantermal.com e-posta:acetinbas@hotmail.com
4. 6. Midas Otel
Otel 40 oda, 80 yatak kapasitelidir.
Adres: Midas Otel Gazlıgöl Beldesi İhsaniye Afyonkarahisar
Tel. No : 0 272 273 61 00
www.midasthermal.com e-posta:cuhadaroglu@sunatermal.com

Sahip olduğu önemli jeotermal olanaklara ve bu alandaki ilk ciddi yatırımları gerçekleştirmesine karşılık Afyon’un, termal turizmi yarışında geri kalmaya başladığını söylemek mümkün. Yöreye son yıllarda yatırımda bulunmak isteyen yatırımcıların sayısında gözle görülür artış var. Ancak, Pamukkale ve Çeşme’deki merkezi kür merkezi girişimlerinin söz konusu yöreleri ayrıcalıklı kılacağı açıktır (turizmgazetesi.com).

IV) DENİZLİ’DE TERMAL TURİZM

1. Pamukkale ve Karahayıt Kaplıcaları

1.1. Spa Hotel Colossae Thermal

5 yıldızlı otel ile birlikte termal konaklama tesisi türünde turizm işletme belgesi bulunan tesis; 207 standart oda, 21 suit oda, 3 engelli odası olmak üzere toplam 231 oda olarak 502 yatak kapasitesine sahiptir.

Termal Otele ait kür merkezine, Sağlık Bakanlığı tarafından 25.06.2003 tarih ve 5 sayı ile kaplıca tesisi işletme izni verilmiştir. Kaynağın toplam minerilizasyonu 2831 mg/L olan kalsiyum sülfatlı mineralli su.hekim kontrolünde banyo uygulamaları seklinde kronik dönem romatizmal hastalıklarda ortopedik, nörolojik sekellerin rehabilitasyonunda ve içme uygulamaları seklinde mide barsak sisteminin fonksiyonel rahatsızlıklarında ve safra yollarının kronik hastalıklarında tamamlayıcı uygulamalarında kullanılabilir.

Adres    : Karahayıt Mevkii, Pamukkale, Denizli
Tel. No  : 0 258 2714156 Faks No: 0 258 2714250
e-posta : colossae@colossaehotel.com Web      : http://www.colossaehotel.com

1.2. Polat Termal Otel

5 yıldızlı otel türünde turizm işletme belgesi ile belgelendirilmiş olan tesis, 252 oda 506 yatak kapasitesindedir. Kaplıca suyunun, ağrılı romatizmal hastalıklar, cilt hastalıkları, ortopedik ameliyat sonrası oluşan yumuşak ve sert ödem kitleleri, kas tutulmaları ve her türlü sekellerin tedavisi, stres ve strese bağlı tüm rahatsızlıklar, termal suyun tortularından oluşan çamurun vücuda uygulanması sonrasında, ciltteki selülit, çatlak tedavisine olumlu etkileri görülmektedir.

Adres     : Karahayıt – Pamukkale – Denizli
Tel         : 0 258 271 45 45 Faks      : 0 258 271 40 92
E-posta : info@polatthermalhotel.com Web      : www.polatthermalhotel.com

1. 3. Lycus Rıver Thermal Hotel

4 yıldızlı otel ile birlikte termal konaklama tesisi türünde türünde turizm işletme belgesi bulunan Termal Tesis 223 oda 444 yatak kapasitelidir.

Adres    : Karahayıt – Pamukkale – Denizli
Tel         : 0 258 271 43 41 Faks      : 0 258 271 43 51
E-posta : info@lycushotel.com Web      : http://www.lycusriver.com

1. 4. Pam Termal Hotel

4 yıldızlı otel ile birlikte termal konaklama tesisi türünde turizm işletme belgesi bulunan tesis 158 oda, 318 yatak kapasitelidir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından 29.12.2004 tarih ve 34 sayılı belge ile kaplıca işletme tesisi belgesine ile belgelendirilmiştir.

Kaynak toplam 3176,9 mg/Lt. mineralizasyonu olan, kalsiyum magnezyum bikarbonatli, florürlü (3,22 mg/Lt) termomineralli sudur. Hekim kontrolünde banyo uygulamaları seklinde inflamatuvar romatizma hastalıkların (romatiod artrit, ankilozan spondilit basta olmak üzere) kronik dönemlerinde; kronik bel ağrısı, osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarının; miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, Ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında, kaşıntılı ve döküntülü dermatolojik rahatsızlıklarda helioterapi ile kombine edilerek veya tek başına tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, kronik dönemdeki seçilmiş nörolojik rahatsızlıklarda, cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon emeciyle, stres bozukluğu, nörovejetatif distoniler örneklerindeki gibi genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak; seçilmiş olgularda içme uygulamaları seklinde gastrointestinal sistemin fonksiyonel rahatsızlıklarında, osteoporozda ve üriner sistem taşlarında destekleyici/tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.

Adres     : Karahayıt – Pamukkale – Denizli
Tel         : 0 258 271 41 40 Faks      : 0 258 271 40 97
E-posta : pamhotel@pamhotel.com Web      : www.pamhotel.com

1. 5. Richmond Hotel Pamukkale Spa
4 yıldızlı otel türünde işletme belgesi bulunan tesis, toplam 206 Oda 418 yatak kapasitelidir.

Adres   : Kızıl Seki Mevkii – Karahayıt Kasabası, Pamukkale/ Denizli
Tel       : 0  258 271 42 96 Faks    :0 258 271 40 78
E-mail : richmond.spa@richmondhotels.com.tr Web    : www.richmondhotels.com.tr

1. 6. Richmond Pamukkale Thermal

4 yıldızlı otel türünde turizm işletme belgesi bulunan tesis, toplam 315 Oda 642 yatak kapasitelidir.

Adres      : Karahayıt – Pamukkale  Denizli
Tel           :  0  258 271 42 94 Faks        :  0 258 271 40 78
E-posta   : richmond.pamukkale.thermal@richmondhotels.com.tr
Web        : www.richmondhotels.com.tr

1. 7. Richmond Savana Otel
3 yıldızlı otel türünde turizm işletme belgesi bulunan tesis, toplam 216 Oda 432 yatak kapasitelidir.

Adres     : Kocasaz Mevkii – Pamukkale  Denizli
Tel         : 0 258 381 73 81 Faks      : 0 258 381 72 99
E-posta : richmond.pamukkale.thermal@richmondhotels.com.tr
Web      : www.richmondhotels.com.tr

1.8. Herakles Thermal

Belediye Belgeli Termal Tesis 52 oda 102 yatak kapasitelidir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından 25.06.2003 tarih ve 6 sayılı belge ile Kaplıca işletme tesisi belgesine ile belgelendirilmiş olup kaplıca suyu banyo uygulamaları şeklinde ortopedik ve nörolojik sekellerin rehabilitasyonunda, kronik donemdeki romatizmal hastalıkların rehabilitasyonunda tamamlayıcı tedavisinde, içme uygulamaları şeklinde üst gastrointestinal sistemin fonksiyonel bozukluklarında, ûrolithiasisde ve kalsiyum ihtiyacının tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir.

Adres     : 106 Sokak No: 10 Pamukkale (Karahayıt)/ Denizli
Tel         : 0  258 271 44 25 – 26 – 27
Faks      : 0 258 271 42 54
E-posta : info@heraklesthermal.com
Web      : http://www.heraklesthermal.com/

1.9. Hierapolis Termal Hotel

Belediye belgeli termal otel 330 oda 700 yatak kapasitelidir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından 12.04.2005 tarih ve 44 sayılı belge ile kaplıca işletme tesisi belgesine ile belgelendirilmiştir.

Kaplıcasuyu hekim kontrolünde banyo uygulamaları şeklinde inflamatovar romatizmal hastalıkların (romatiod artrit, ankilozan spoadilit başta olmak üzere) kronik dönemlerinde; – kronik bel ağrısı, osteoartrit gibi noninflamatuyar eklem hastalıklarının; miyozit, tendinit, travma, fîbromiyalji sendromu gibi. yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında, kaşıntılı ve döküntülü dermatolojim rahatsızlıklarda helioterapi. ile kombine edilerek veya tek başına tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, -kronik dönemdeki seçilmiş nörolojik rahatsızlıklarda, cerebral palsy gibi Hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, stres bozukluğu, nörovejetatif distoniler örneklerindeki gibi genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak; seçilmiş olgularda içme uygulamaları şeklinde gastrointestinal sistemin fonksiyonel rahatsızlıklarında osteoporozda ve üriner sistem taşlarında destekleyici/tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.

Adres    : Karahayıt Kasabası DENİZLİ
Tel         : 0 258 271 41 01 Faks      : 0 258 271 41 43
E-posta : info@hierapolishotel.com

1. 10. Oscar Termal Otel
Belediye belgeli otel 45 oda 90 yatak kapasitelidir.

Adres: Karahayıt – Pamukkale – Denizli
Tel    : 0 258 271 44 76 Faks : 0 258 271 45 43

1.11. Reis Thermal Otel
Belediye belgeli tesis 60 oda 120 yatak kapasitelidir.

Adres    : Karahayıt – Pamukkale – Denizli
Tel         : 0 258 271 41 70 Faks      : 0 258 271 41 71
E-posta : reisotel@reisotel.com Web      : www.reisotel.com
Benzer bir gelişmenin Pamukkale’de de yaşanmakta olduğu biliniyor. Kültür turizmi odaklı geceleme ve turizm aktivitelerine ek olarak son yıllarda Pamukkale, çağdaş termalizm tesisleri ile dikkatleri çekmeye başladı. Yöre, bu bağlamda önemli talep görüyor. Öte yandan Pamukkale’de çalışmaları devam eden Kür Merkezi Projesi ile yörenin sağlıklı turizmi alanında önemli bir merkez haline geleceği üzerinde duruluyor. Özellikle yurtdışından yöreye yatırım yapmak isteyen önemli yatırımcılar bulunuyor. Yatak sayısının önümüzdeki yıllarda 15 bini aşacağı planlanıyor (turizmgazetesi.com).

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ TERMAL TURİZME YAKLAŞIMI

Ülkemizdeki jeotermal kaynakların daha etkin ve verimli kullanmasına yönelik olarak geleneksel kaplıca kullanımından farklı bir anlayış ve yaklaşım geliştirilmeye çalışılmaktadır. Termal turizmin geliştirilmesi yönünde kür parkı, kür merkezi ve konaklama entegrasyonu sağlayan tesisleri bünyesinde bulunduran uluslararası standartlara sahip nitelikli tesislerin sayısı ile birlikte, turizm geliri ve turist sayısının arttırılması hedeflenmektedir.

Termal turizmdeki anlayış, termal sularımızın yıkanma amaçlı kullanımı dışında insan sağlığı, zindelik, rekreasyon, eğlence, dinlence ve spor tesisleri gibi imkanların yer aldığı ve 12 ay boyunca hizmet verebilen tesisler yaratmaktır. Sağlık ve termal turizmine yönelik çalışmalar Bakanlığımızın turizmin çeşitlendirilerek ülke genelinde yayılması politikası içinde önemli yer tutmaktadır. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve Turizm Merkezleri tespitinde; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri, termal, kış, av ve su sporları ile sağlık turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyeli dikkate alınmaktadır. Bakanlığımızca termal alanların koruma-kullanma dengesi çerçevesinde planlanması hedeflemekte olup bu çalışmalara öncelik verilmektedir.
Termal turizmdeki anlayış, termal sularımızın yıkanma amaçlı kullanımı dışında insan sağlığı, zindelik, rekreasyon, eğlence, dinlence ve spor tesisleri gibi imkanların yer aldığı ve 12 ay boyunca hizmet verebilen tesisler yaratmaktır.

1) Termal Turizm Kentleri Projesi

Sağlık ve termal turizmin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımızca başlatılan “Termal Turizm Kentleri Projesi” kapsamında ülkemizdeki jeotermal potansiyeller dikkate alınarak bölgesel olarak yeni alanlar tespit edilmiştir. Bu çalışma kapsamında jeotermal kaynak potansiyelinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak belirlenecek öneri alanlarda mülkiyet araştırmasının yapılması, altyapı imkanlarının saptanması, alternatif turizm türleriyle ilişkilendirilmesi ve sonucunda termal amaçlı gelişim stratejilerinin belirleneceği araştırma raporu, il termal master planı ve bölge termal master planı hazırlanarak belirlenen alanlarda çevre düzeni planlarının hazırlanması Bakanlığımızca Türkiye Kalkınma Bankası aracılığı ile hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır. Bu çalışmaya veri teşkil etmek üzere MTA Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol sonucunda söz konusu illerde bulunan jeotermal sahalara ilişkin olarak ayrıntılı teknik bilgi ve etütler sağlanmaktadır. Diğer turizm türleri ile entegre olabilecek ve destinasyon oluşturabilecek kapasiteye sahip olan öncelikli geliştirilecek bölgeler aşağıda belirtilmektedir:

Güney Marmara Termal Turizm Bölgesi (Çanakkale, Balıkesir. Yalova)
Frigya Termal Turizm Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Ankara)
Güney Ege Termal Turizm Bölgesi (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli)
Orta Anadolu Termal Turizm Bölgesi (Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde)

Bu çalışma sonucunda elde edilecek bilgi ve deneyimler tüm ülke geneline yansıtılarak çalışma genişletilecektir. Bu bölgelerin her birinin destinasyon merkezi olarak geliştirilmesi ve bu bölgeler içinde termal kaynaklı tesisler başta olmak üzere golf, doğa turizmi, su sporları vb. turizm türleri ile bütünleşmesi ve yakın çevredeki diğer kültürel ve doğal değerlerle de ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir. Bu bölgeler içinde yer alan jeotermal kaynak odaklı ‘Turizm Merkezi’ ve/veya “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilebilecek alanların belirlenerek fiziki planlarının tamamlanmasından sonra turizm yatırımcılarına tahsisini kısa bir sürede gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır.

2. Termal Turizmde Hedefler

2.1. Kısa Vade
Ülkemizde termal turizmin istenilen noktaya gelebilmesi amacıyla jeotermal kaynaklarımızın bulunduğu sahalar dikkate alınarak ve etaplamalar şeklinde tüm kaynaklarımızın değerlendirilmesine yönelik çalışmalar başlamıştır. Anılan bölgelerde yürütülecek çevre düzeni planlama çalışmaları sonrasında 250 bin plan yatak kapasitesinin oluşturulması hedeflenmektedir . Jeotermal suyun etkin bir şekilde dağıtımını gerçekleştirmek amacıyla belirlenen pilot bölgelerde mahalli idareler birliği ve dağıtım şirketi kurulması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

2.2. Orta Vade
Bakanlığımızca bugüne kadar ilan edilen termal turizm merkezlerine ilişkin imar planları ve revizyon imar planlama çalışmaları tamamlanması hedeflenmektedir. Kısa vadede belirtilen pilot bölgelerde belirlenen illerdeki tecrübelerden yararlanarak bu çalışmaların tüm ülkeye yaygınlaştırılması ve bu doğrultuda bir milyon plan yatak kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir. Termal turizme yönelik 200 bin yatak kapasiteli tesisin işletmeye açılması beklenmektedir.

2.3. Uzun Vade
Ülkemizin Avrupa’da termal turizm konusunda birinci destinasyon ülke olması, termal amaçlı 15 milyon turistin ülkemize gelmesi, termal turizme yönelik 500 bin tesisin işletmeye açılması hedeflenmektedir.
İTALYA’DA BULUNAN BAZI TERMAL TURİZM ŞEHRİ VE TESİSLERİ HAKKINDA BİLGİ

İtalya’nın Padova bölgesinde bulunan Abano termal’de 130 tane otel bulunmaktadır. Otellerin çoğunda kendi içerisinde kaplıcaları, tedavi ve çamur banyoları, termal havuzları, inhalasyon birimleri ve küvet birimleri bulunmaktadır.

Abano Termal Turizm Şehrinde 1000 lt/s’ye kadar reenjeksiyon yapılmayan jeotermal su üretilip dağıtılmaktadır. Yine üretim ve dağıtımda Valilik ile Belediye ve Otelcilerden oluşan bir birlik, kar amacı olmadan bu sistemin içerisinde yer almaktadırlar ve 80°C’deki jeotermal suyu 0,2 Euro/m³’e satmaktadır. Yine buraya yılda gelen turist sayısı ile birlikte bu bölgenin turizmde sağlamış olduğu gelir 4,5 Milyar $ civarında hesap edilmiştir.

Abano Terme bir şehir özelliğindedir. Burada da yine tedavi birimleri, oteller, oteller içerisindeki kaplıcalar, konser salonları, ibadet yerleri, bir şehirde bulunması gereken her türlü alışveriş, eğlenme ve dinlenme birimleri ile Abano Terme bir termal şehri olmuştur ve oteller kendi büyüklüklerine göre ihtiyaçlarına göre arsa seçmişler ve o bölgeye yerleşmişlerdir.

200’ün üzerinde jeotermal kuyu açılmış ve burada yer alan jeotermal kuyular birbirine interconnect olarak bağlanarak kullanılmaktadır. Oteller bu termal su ile de ısınma yapmaktadırlar. Abano Terme ile Almanya’da bulunan Bad Füssing Termal Turizm Şehri Avrupa’nın en büyüklerindendir ve bu termal şehirlere gelen ve konaklayan insanların en az %70’i kaplıca maksatlı olmak üzere tedavi amaçlı gelmektedir. Bu tesisler yaz-kış doludur. Tedavi ve konaklama giderleri Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar yüksektir. 4 yıldızlı bir otelin indirimli sadece konaklama bedeli 100 Euro’nun üzerindedir. Dolayısıyla Türkiye’de kurulacak olan Termal Turizm Tesisleri ile Avrupa’dan gelecek tedavi maksatlı küristlerin ihtiyaçları rahatlıkla karşılanabilecek ve işletilebilecektir. Bunun için Türkiye’de her türlü alt yapı (termal su, güzel tabiat, uygun iklim) bilgi birikimi, teknoloji, hizmet anlayışı mevcuttur. Termalizm Türkiye için bir şanstır. 10 yıl için hedeflediğimiz termal turizm ekonomik faaliyet tutarımız şu andaki Almanya’nın termal turizm ekonomik faaliyet tutarına eşittir (jeotermaldernegi.org.tr).
YARARLANILAN KAYNAKLAR
Nacır, Başar “Termal Sağlık Turizminin Ekonomideki Yeri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, TODAİE, Ankara, 2007
www.hüdai.sandikli.bel.tr
www.jeotermaldernegi.org.tr).
www.kultur.gov.tr
www.termalturizmi.blogspot.com
www.turizmgazetesi.com

İlgili Yazılar