SOSYAL BİLGİLER 5.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

1.“Rol, bir işte bir kimseye düşen görevdir.” Buna göre rollerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Bir insan hayat boyu sadece bir role sahip olur.
b) Bir grupta her bireyin ayrı bir rolü vardır.
c) Rollerin yerine getirilmesi grubun başarısını artırır.
d) Bir kişinin farklı gruplarda farklı rolleri olabilir.

2. Bir kurumda müdür olan Salih Bey; kurumun düzenli işleyişi için gerekli olan ciddiyet ve iş disiplininin aynısını evde ailesine karşı uygulamakta, bu da birtakım olumsuzluklara neden olmaktadır.
Bu olumsuzluğun nedeni Salih Bey’in hangi tutumuyla ilgilidir?

a) Salih Bey’in çok ciddi bir insan olması
b) Salih Bey’in saygısız ve kaba bir insan olması
c) Kurumdaki müdür rolüyle, evdeki baba rolünü birbirine karıştırması
d) Salih Bey’in eğitimsiz biri olması

3. Sorumluluklarımızı yerine getirmekle aşağıdakilerden hangisini kazanırız?

a) Hayatta başarılı olmak
b) Dilediğimiz her şeyi yapmak
c) Çok ünlü biri olmak
d) Haklarımızı bilmek

4. “İnsan Hakları Sözleşmesi’nde, bir çocuğun ya da ailesinin cinsiyeti, rengi, dili, dininden dolayı ayrımcılık yapılmaması öngörülmüştür.”
Bu durum sözleşmenin hangi özelliğini göstermektedir?

a) özgürlükçü b) şüpheci
c) yasakçı d) eşitlikçi

5. ……… kuralları, toplumda uymak zorunda olduğumuz yazısız kurallardandır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Öğrencilik b) Yaşama
c) Görgü d) Hak
6. İçinde yer aldığımız gruba göre değişik roller üstleniriz.
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha uzun süreli rollerden birisidir?

a) Kardeşler arasında ağabeylik
b) Okul futbol takımında kalecilik
c) Tiyatro gösterisinde oyunculuk
d) Sinema salonunda seyirci olmak

7. Aşağıdakilerden hangisi “kültür” ün tanımıdır?

a) Bir toplumun düzenini, yapısını daha iyi hale getirmek için yapılan köklü değişiklikler ve yenilikler
b) Bir toplumun maddi-manevi değerleri ile o topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin tümü
c) Okulda uyulması gereken kurallar
d) Medeniyet, yenilik, moda

8. Dünya doğal ve kültürel mirası listesinde ülkemizden dokuz adet doğal ve tarihi varlığımız bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdaki doğal ve tarihi varlıklardan hangisi ülkemizde bulunmaz?

a) Göreme ve Kapadokya Milli Parkı
b) Nemrut Dağı
c)Taç Mahal
d) Zeugma Arkeolojik Kenti

9. Tarihi eserlerimiz deyince akla; Tarihi Mekânlar, Nesneler, Tarihi Yapıtlar gelir.
Aşağıdakilerden hangisi “Tarihi Eser” özelliği taşımaz?

a) Mimar Sinan tarafından yapılan Selimiye Camii
b) İstanbul’daki Topkapı Sarayı
c) Nevşehir’deki Peribacaları
d) Pir-i Reis’in çizdiği Dünya Haritası

10. Hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?

a) Laiklik b) Devletçilik
c) Milliyetçilik d) Harf İnkılabı

11. Aşağıdaki seçenekler hak ve sorumluluklar açısından dikkate alındığında hangisi diğerlerinden farklıdır?

a) Sabah kalkınca yatağını düzeltme
b) Evin temiz ve düzenli olmasına katkıda bulunma
c) Kardeşlerle iyi geçinip onları koruma
d) Aile imkânlarından yararlanma

12. Mustafa Kemal’in Anadolu’da yaptığı yenilik hareketlerinin başarıya ulaşmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) İstanbul Hükümeti’yle sonuna kadar hareket etmesi
b) İşgal kuvvetlerinin, yenilik hareketlerine destek vermesi
c) Millet oldu bittiye getirilerek, yeniliklerine kabul ettirilmesi
d) Mustafa Kemal’in yenilik hareketini başlatmadan önce yaptığı konuşmalarla milleti buna hazırlaması

13. “Kültürel Farklılık” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Ülkemizde halk oyunları bölgelere göre farklılık gösterir.
b) Bölgelere göre konuşma şekillerinde farklılık görülür.
c) Milli ve Dini Bayramlara verilen önem yönünde bölgeler arası farklılık vardır.
d) Yemek kültürü yönünden bölgeler arası farklılık vardır.

14. I. Korunma
II. Yaşama
III. Düşünceyi ifade etme
IV. Farklı düşüncelere saygı duyma
Yukarıda verilenlerden hangisi sorumluluklarımızdan biridir?

a) I b) II c) III d) IV

15. Atatürk’ün Türk İnkılâbı ile Türk Kadını’na siyasal alanda en büyük hediyesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kamu kurumlarında çalışma hakkı
b) Seçme ve seçilme hakkı
c) İşyeri açma hakkı
d) Sınırsız özgürlük hakkı

16. Atatürkçülüğün ilkelerinden olan cumhuriyetçiliği aşağıdakilerden hangisi açıklar?

a) Yönetimin halk eliyle halk tarafından yapılması
b) Yeniliklerin takip edilerek değişikliklerin anında yapılması
c) Din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması
d) Ekonominin devlet eliyle yapılması

17. Aşağıda; Mustafa Kemal’in, ölçü-tartı ve takvimde yaptığı yenilikler önceki kullanımlarıyla eşleştirilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır?

a) Hicri Takvim – Miladi Takvim
b) Alaturka saat – Milletler arası saat
c) Endaze – Kilogram
d) Arşın – Metre

18.Aşağıda Atatürk ilkeleriyle, o ilke doğrultusunda yapılan yenilikler eşleştirilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır?

a) Halkçılık – Medeni Kanun
b)Cumhuriyetçilik – Yeni Türk Harflerinin Kabulü
c) Milliyetçilik – Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi
d) Devletçilik – İzmir İktisat Kongresi

19. I. Pamukkale Travertenleri – Denizli
II. Manyas Kuş Cenneti – Bursa
III. Peribacaları – Nevşehir
IV. Ballıca Mağarası – Tokat

Yukarıda ülkemizde bulunan doğal varlıklarımız bulundukları illerle eşleştirilmiştir.
Buna göre; yanlış olarak verilen bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

a) I b) II c) III d) IV

20.Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı hangisidir?

a)Dünyada meydana gelen gelişmeler Atatürk ilkelerinin belirlemesinde etkili olmuştur.
b)Laiklik ilkesine göre, her vatandaş kendi inancını yaşayabilir.
c)Halkçılık ilkesi, devleti yönetenlerin ayrıcalıklı olmasını esas alır.
d)Cumhuriyetçilik ilkesi, demokrasiyi esas alır.

Sizin İçin Seçtiklerimiz