Sınıf Öğretmenleri Norm Fazlası Olur mu?

Sınıf Öğretmenleri  zor durumdaYeni şekillenen eğitim sistemi ve 4 + 4 + 4 türevleri konuşuladursun, 5.sınıf derslerinin branş öğretmenleri tarafından verilmesi durumu on binlerce sınıf öğretmenini de kaygıya düşürdü. Memur ve eğitimci web sitelerinde bu kaygıyı neredeyse her dakikada dile getiren mesajlar yayımlanmakta. Bizim gözlemlediğimiz memurlar.net adlı web sitesinde, “sınıf öğretmenlerinin norm fazlalığı” kaygılarını içeren mesajlar yoğun bir şekilde belirtilmekte.

Edindiğimiz izlenimler aslında sadece sınıf öğretmenleri değil, tüm öğretmenleri kaplayan yoğun bir mutsuzluk ve kaygı halinin giderek arttığı yolunda. Diğer memurlara yapılan iyileştirmelerin öğretmenlere yansıtılmaması, ek ders ücretlerinin adaletsizliği ve kar tatillerinde ücretlerin fazladan kesilmesi konuşulanların başında geliyor. Yine forumlardaki mesajlardan; öğretmenlerin mesleklerinden soğuduğu, düz memurluğa geçmek istedikleri kiminin ise çoban olmaya bile razı olduğu anlaşılıyor.

60 Bin civarında Sınıf Öğretmeni Norm Fazlalığından Sözediliyor!
Esasında bu konu eğitim sendikaları arasında da görüş ayrılığına neden olmuş durumda. Hükümetle görüşme masasında tek yetkili olarak öğretmenleri temsil konumunda olan Eğitimciler Birliği Sendikası, bu durumun olmayacağını, sınıf öğretmenelerinin yeni, sınıf mevcutlarının OECD normlarına göre azaltılmasıyla norm fazlalığı değil hatta norm açığı olacağını iddaa ediyor.

Eğitimciler Birliği Sendikası, Türk Eğitim-Sen’i kastedilerek ;  “4+4 şekline dönüşmesi halinde 5. sınıf öğretmelerinin boşa çıkacağı iddiasıyla zihinleri bulandırmayı tercih ediyorlar. Sınıf öğretmenlerini tehdit ettiğini düşündükleri yeni düzenlemenin kısa zaman içerisinde sınıf mevcutlarının aşağı çekilmesi için bir fırsat oluşturacağını bildikleri halde kasıtlı olarak eğitimcileri huzursuz etmeye çalışıyorlar.” ifadesi ise aslında somut bir güvence anlamı taşımıyor.  Sendika,  yeni sınıflar açılması ihtimalinin doğduğunu ve sınıf öğretmenleri için  bu durumu fırsat olduğunu düşünüyor. Varsayımlara dayanılarak verilen sözlerin sınıf öğretmenlerini tatmin etmedği de bir gerçek. Edindiğimiz bilgilere göre son zamanlarda Eğitimbir-sen başta olmak üzere sendikalardan toplu olarak tepki istifalar yaşanıyor. Buna karşı en dikkat çekici iddaa ise bina yetersizliği. Çoğunluk öğretmen, okullarda sınıf sayısının artırılmasının alt yapısının oluşturulmasının zaman alacağını ve  norm fazlası sınıf öğretmenlerinin kaderleriyle başbaşa bırakılacağı kaygısını taşıyorlar.

Türk Eğitim Sen Ne Diyor?
4+4++4 sistemi gündeme geldiğinde, bu yeni sistemde yaşanacak problemleri gündeme taşıdıklarını belirtiyorlar ve ekliyorlar. Üyelerimizin kazanılmış hakları hangi sebeple gasp edilirse edilsin, bize düşen susmak değil, gerekli tepkileri oluşturmak ve sorumlulara geri adım attırmaktır. Sendika; y
eni sistemin halen görev yapan sınıf öğretmenlerinin yaklaşık yüzde 20’sini norm kadro fazlası öğretmen durumuna düşüreceğinin çok açık olduğunu iddaa ediyor. Sendikaya göre bu durum, matematik bir gerçektir. 5 yıllık eğitimi 4 yıla düşürdüğünüzde, sizi hangi tablonun bekleyeceğini bilmek ve buna göre tedbirler almak zorunludur.

4+4+4 Sınıf Öğretmenleri için Bataklık mıdır?
Türk Eğitim Sen, yetkili sendika olan Eğitim Bir Sen’in, “Sınıf Öğretmenlerinin Güvencesiyiz” açıklamasını ise sınıf öğretmenlerini rahatlatacak bir gerçeklikten uzak olduğunu belirtiyor. Görülen o ki aceleye getirilecek bir kararın onarılmaz yaralar açtığı eğitim dünyamıza, bir “yazık” ifadesinin daha ekleneceğidir. 4 + 4 + 4 sisteminde sınıf öğretmenlerinin mağdur olmayacağı yönündeki açıklamayı ise eğitim sendikasının değil, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapması yerinde olacaktır. Bu projenin sahibi sendikalar değil bakanlıktır.

Eğitim-Sen 4+4+4’e Toptan Karşı
Eğitim sendikaları içersinde 3. büyük sendika olan Eğitim-Sen ise, 4+4++ ‘ e karşı çıkıyor ve meclise geldiği anda üyelerinin hizmet üretmeyeceğini belirtiyor.  Zorunlu eğitimin söz konusu kanun teklifinin son haliyle de 12 yıla çıkarılmadığını, kamusal eğitime dair devletin yükümlülüğünü sona erdirdiğini, çocuk emeği sömürüsünü yaygınlaştırmayı hedeflediğini, ataması yapılmayan 300 bini aşkın öğretmenin atama sorununu gözardı ettiğini; eğitim emekçilerinin 50-60 bini aşkınını norm kadro fazlası yapacağını dile getiren sendikaya göre, yasa geri çekilmeli. Eğitim-sen’e göre; okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmalı, Çocuk emeği sömürüsüne engel olunmalı, zorunlu eğitim kamusal bir hak olarak tanımlanmalı ve devletin yükümlendirilmeli.
Mesleki eğitim ve yönlendirmede sanayi ve sermayenin ihtiyacı, ailenin belirleyiciliği değil, öğrencinin kendi istekleri doğrultusunda özgürce karar verebilmeli ve eğitim sisteminin oluşturulabilmesi için toplumsal olarak tüm kesimleri kapsayacak demokratik bir tartışma ortamını yaratılmalıdır.

Eğitim-İş; “Milli Eğitim Bakanlığı, Kendi Hedefleri ile  Çelişiyor”
Yasa tekfine gerekçe olarak sunulan 18. Milli Eğitim Şurası’nda iktidar yanlısı sendika ve bürokratların birlikte hareket etmesi ile “tavsiye kararı olarak alınan” ve 1+4+4+4 şeklinde ifade edilen 13 yıllık zorunlu eğitimden okul öncesi eğitimi içeren bir yıllık sürenin kaldırılması, yıllarca okul öncesi eğitimi özendiren ve okul öncesi eğitimin yaygınlaşması için yoğun çalışmalar yürüten Milli Eğitim Bakanlığı’nın hedefleri ile de çelişmektedir.

Bakanlık Koridorlarında Konuşulanlar!
Sendikaların yaklaşımı bu şekilde iken, öğretmenler alaycı bir uslupla “bakanlık koridorlarında konuşulanlara göre”  ifadesini sık sık kullanıyorlar. Bu duyumlara göre tahminler üretiyor. 30 yılını dolduran öğretmenlerin emekli edileceği iddasından tutunuz da, alan değişikliğine kadar, alan dışı atanmış olan mühendis, işletmeci vb öğretmenlerin diğer bakanlıklara geçişinin kolaylaştırılacağı, norm fazlası öğretmenlerin düz memur olarak başka bakanlıklara atanacağı gibi  çeşitli iddaalar ileri sunuluyor.

Beyazegitim.com
Gelecek nesile şekil verecek eğitim sistemimizi inşa ederken; aceleye getirmemeli, akademisyenlerin, sendikaların görüşleri alınmalı ve tartışılmalıdır. Model olarak alınan OECD ülkeleri ortalamalarına uygun:
Sınıf Mevcutları,
Öğretmen Maaşları,
Çalışma saatleri ve sendikal hakları gibi şartları oluşturulmalıdır. Biz de beyazegitim.com olarak açık ve net olarak, öğretmenlerimizin ekonomik haklarının AB ülkelerindekine eşitlenmesini talep ediyoruz.

Editör
Beyazegitim.com

Sizin İçin Seçtiklerimiz