SIK RASTLANAN KORKULAR

Sık Rastlanan Çeşitli Korkular

Kimi zaman bir çocuk, kimi zaman bir yetişkinde görebildiğimiz ve anlam veremediğimiz korkuların temelinde psikiyatrik bir sorunun olabileceğini düşündünüz mü? Bu korkuları ciddiye alıp, profosyonel destek almak gerektiğini de. Belki bizlere komik gelebilecek bir davranışın bir sağlık sorunu olduğunu, olabileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Hem bu korkuların doğuştan değil de istenmedik bir yaşantıdan da kaynaklanabileceğini gözardı etmeyeceğimizi de anlamamız lazım. www.mednewscenter.com bir liste yapmış ve en çok rastlanan korkuları tablo olarak vermiş. Sayfamızın devamında bu tablo ver. Bu korkularla ilgili yazılarımızı zamanla sitemize ekleyeceğiz.

 

Word

Definition

ablutomania

mania for washing oneself

aboulomania

pathological indecisiveness

agromania

intense desire to be in open spaces

andromania

nymphomania

anglomania

craze or obsession with England and the English

anthomania

obsession with flowers

aphrodisiomania

abnormal sexual interest

arithmomania

obsessive preoccupation with numbers

balletomania

abnormal fondness for ballet

bibliomania

craze for books or reading

bruxomania

compulsion for grinding teeth

cacodemomania

pathological belief that one is inhabited by an evil spirit

catapedamania

obsession with jumping from high places

chinamania

obsession with collecting china

choreomania

dancing mania or frenzy

clinomania

excessive desire to stay in bed

copromania

obsession with feces

cytheromania

nymphomania

dacnomania

obsession with killing

demonomania

pathological belief that one is possessed by demons

dinomania

mania for dancing

dipsomania

abnormal craving for alcohol

discomania

obsession for disco music

doramania

obsession with owning furs

doromania

obsession with giving gifts

drapetomania

intense desire to run away from home

dromomania

compulsive longing for travel

ecdemomania

abnormal compulsion for wandering

egomania

irrational self-centered attitude or self-worship

eleutheromania

manic desire for freedom

empleomania

mania for holding public office

enosimania

pathological belief that one has sinned

entheomania

abnormal belief that one is divinely inspired

epomania

craze for writing epics

ergasiomania

excessive desire to work; ergomania

ergomania

excessive desire to work; workaholism

erotomania

abnormally powerful sex drive

etheromania

craving for ether

ethnomania

obsessive devotion to one’s own people

eulogomania

obsessive craze for eulogies

flagellomania

abnormal enthusiasm for flogging

florimania

craze for flowers

francomania

craze or obsession with France and the French

gallomania

craze or obsession with France and the French

gamomania

obsession with issuing odd marriage proposals

Graecomania

obsession with Greece and the Greeks

graphomania

obsession with writing

gynaecomania

abnormal sexual obsession with women

habromania

insanity featuring cheerful delusions

hagiomania

mania for sainthood

Hellenomania

obsession with Greece and the Greeks; Graecomania

hexametromania

mania for writing in hexameter

hieromania

pathological religious visions or delusions

hippomania

obsession with horses

hydromania

irrational craving for water

hylomania

excessive tendency towards materialism

hypermania

severe mania

hypomania

minor mania

hysteromania

nymphomania

iconomania

obsession with icons or portraits

idolomania

obsession or devotion to idols

infomania

excessive devotion to accumulating facts

islomania

craze or obsession for islands

Italomania

obsession with Italy or Italians

kleptomania

irrational predilection for stealing

klopemania

kleptomania

logomania

pathological loquacity

lypemania

extreme pathological mournfulness

macromania

delusion that objects are larger than natural size

megalomania

abnormal tendency towards grand or grandiose behaviour

melomania

craze for music

methomania

morbid craving for alcohol

metromania

insatiable desire for writing verse

micromania

pathological self-deprecation or belief that one is very small

monomania

abnormal obsession with a single thought or idea

morphinomania

habitual craving or desire for morphine

musomania

obsession with music

mythomania

lying or exaggerating to an abnormal extent

narcomania

uncontrollable craving for narcotics

necromania

sexual obsession with dead bodies; necrophilia

nosomania

delusion of suffering from a disease

nostomania

abnormal desire to go back to familiar places

nymphomania

excessive or crazed sexual desire

oenomania

obsession or craze for wine

oligomania

obsession with a few thoughts or ideas

oniomania

mania for making purchases

onomamania

mania for names

onomatomania

irresistible desire to repeat certain words

onychotillomania

compulsive picking at the fingernails

opiomania

craving for opium

opsomania

abnormal love for one kind of food

orchidomania

abnormal obsession with orchids

parousiamania

obsession with the second coming of Christ

pathomania

moral insanity

peotillomania

abnormal compulsion for pulling on the penis

phagomania

excessive desire for food or eating

phaneromania

habit of biting one’s nails

pharmacomania

abnormal obsession with trying drugs

phonomania

pathological tendency to murder

photomania

pathological desire for light

phyllomania

excessive or abnormal production of leaves

phytomania

obsession with collecting plants

planomania

abnormal desire to wander and disobey social norms

plutomania

mania for money

polemomania

mania for war

politicomania

mania for politics

polkamania

craze for polka dancing

polymania

mania affecting several different mental faculties

poriomania

abnormal compulsion to wander

pornomania

obsession with pornography

potichomania

craze for imitating Oriental porcelain

potomania

abnormal desire to drink alcohol

pseudomania

irrational predilection for lying

pteridomania

passion for ferns

pyromania

craze for starting fires

rhinotillexomania

compulsive nose picking

rinkomania

obsession with skating

satyromania

abnormally great male sexual desire; satyriasis

scribbleomania

obsession with scribbling

sebastomania

religious insanity

sitiomania

morbid aversion to food

sophomania

delusion that one is incredibly intelligent

squandermania

irrational propensity for spending money wastefully

stampomania

obsession with stamp-collecting

syphilomania

pathological belief that one is afflicted with syphilis

technomania

craze for technology

Teutomania

obsession with Teutonic or German things

thanatomania

belief that one has been affected by death magic, and resulting illness

theatromania

craze for going to plays

theomania

belief that one is a god

timbromania

craze for stamp collecting

tomomania

irrational predilection for performing surgery

toxicomania

morbid craving for poisons

trichotillomania

neurosis where patient pulls out own hair

tulipomania

obsession with tulips

typhomania

delirious state resulting from typhus fever

typomania

craze for printing one’s lucubrations

uranomania

obsession with the idea of divinity

verbomania

craze for words

xenomania

inordinate attachment to foreign things

zoomania

insane fondness for animals

Sizin İçin Seçtiklerimiz