Şemsi Arel

Şemsi Arel(1906-1982) İlk resim bilgilerini babası ressam Mehmet Ruhi Arel’den alan sanatçı Sanayi-i Nefise’yi bitirdikten sonra 1949’da Paris’te Andre Lhote’un öğrencisi olur. Başlarda Lhote’un çizgisinde kübizm doğrultusunda geometrik soyut bir form anlayışına yönelir. 1950’lerden itibaren bu anlayıştan koparak soyut çalışmalar yapar. 1950’lerden sonra geleneksel hat sanatının etkisinde eserler veren birkaç ressamdan biridir ve hat sanatından yola çıkarak gerçekleştirdiği geometrik soyut tarzdaki eserleriyle tanınır. Yapıtlarında resmin yüzeyine soğuk renklerle hacimlendirerek geometrik biçimler kurup, üzerine küfi hat yazısı karakterli çizgiler eklemiştir. Belli bir akıma bağlı kalmaksızın çalışmalarını sürdürür. Geometrik non-figüratif bir yaklaşımla katı ve donuk formlardaki soyut bir yazıyı resmine motif olarak alan sanatçı; bilinçli olarak hat sanatından aldığı öğeleri resimlerine yerleştirir, kompozisyonlarını akılcı ve dengeli bir tarzla dengeler72.
Şemsi Arel, TabloGenelde somon sarıları ve gri zeminlerde, sarı, gri, siyah renk lekeleriyle eşit olmayan dikey alanlar üzerine stilize edilmiş çizgilerle yaratılan non-figüratif kompozisyonlar ve kaligrafik özellikler taşıyan arap harflerini çağrıştıran düz ve eğrisel çizgiler kullanır.

 

 

 

 

Hazırlayan
Nazlı ŞAHİN

İlgili Yazılar