Cihat Burak, Tablo

Cihat Burak

Cihat Burak(1915-1994) Ülkemizde figüratif resmin öncülerinden olan Cihat Burak, Galatasaray Lisesi’ndeki orta öğrenim yıllarından itibaren, resme gönül vermiş sanatçılarımızdandır. Sanatçının aynı zamanda mimar olması ve özellikle sanatının erken dönemi olan 1940’lı yıllarda, mimarlığının sanatına yansımasıyla, kent peyzajlarına önem vermiş, çizginin…

Devamı »

Abidin Dino Hakkında Yazı

Abidin Dino(1913-1993) 1913 yılında İstanbul’da bir konakta doğan Abidin Dino, I. Dünya Savaşı yıllarında ailesiyle Cenevre ve Paris’e gitmiş, daha sonra tekrar İstanbul’a gelerek Robert Kolej’e devam etmiştir. Yenilik arayışları içinde sürdürdüğü gençlik çalışmalarında, daha çok çizgisel desenleri dikkat çeken…

Devamı »

Cemal Bingöl

Cemal Bingöl(1912-1993) Geometrik ve soyut resimleriyle tanınan, başkent çevrelerinde soyut sanatın öncüsü olarak da adından bahsedilen Cemal Bingöl ilk resim derslerini Eşref Üren’den alır. 1948’de Paris’e giderek iki yıl Lhote’un atölyesinde çalışır ve onun etkisiyle geometrik kurgu içinde renk ve…

Devamı »

Ercüment Kalmık

Ercüment Kalmık(1909-1971) Ercüment Kalmık 1939’da Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirip ve Paris’e gider. Burada Andre Lhote Akademisi’nde eğitim alan sanatçı, yoğun olarak Akademizm’in etkisinde kaldığı ve geleneksel eğitim aldığı öğrencilik yıllarının ardından 1940’larda Empresyonizm’e, Kübizm’e ve Neokübizm’e dek birçok akımı dener….

Devamı »
Sabri Berkel, Tablo

Sabri Berkel

Sabri Berkel(1907-1993) 1929’da İtalya (Floransa)’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim alan ve Rönesans ustalarını tanıma fırsatı bulan sanatçı 1935’te Türkiye’ye döner. Rönesans üslubunu çok iyi kavrar. İtalya müzelerindeki incelemeleri sonucunda edindiği klasik kültür, sanatının en dikkat çeken yanıdır. D Grubu’nun sergilerine…

Devamı »
Şemsi Arel, Tablo

Şemsi Arel

Şemsi Arel(1906-1982) İlk resim bilgilerini babası ressam Mehmet Ruhi Arel’den alan sanatçı Sanayi-i Nefise’yi bitirdikten sonra 1949’da Paris’te Andre Lhote’un öğrencisi olur. Başlarda Lhote’un çizgisinde kübizm doğrultusunda geometrik soyut bir form anlayışına yönelir. 1950’lerden itibaren bu anlayıştan koparak soyut çalışmalar…

Devamı »