Osman Hamdi Bey

 Osman Hamdi Bey(1842-1910)

Osman Hamdi BeyÇağdaş Türk resminin ilk önemli sanatçılarından olan Osman Hamdi Bey, Türk resmine getirdiği yeniliklerle ilerici bir rol üstlenen, resimde figürün önemine ilk kez dikkat çeken ressam olma niteliğini taşır. Türk resmi onun eserleriyle, manzara ve natürmortla sınırlı dar alandan çıkarak figüre, portreye ve çok figürlü kompozisyonlara geçiş yapar.

Çoğunlukla kendi çektiği fotoğraflarla kaydettiği görüntüleri bir fotoğraf titizliğiyle resmederek Türk resminde gerçekçilik tarzını yansıtan öncü sanatçılardandır. İçinde yaşadığı kültürle ilgili çektiği fotoğraflarda figür ve giysilerde değişiklikler yaparak, düşünsel, kültürel verilere dayanan kompozisyonlar ve portreler yansıtır. Paris’te ünlü bir oryantalist olan Gerome’nin atölyesinde çalışmış ve ondan önemli ölçüde etkilenmişse de batılı orientalistlerin önyargılı tutumlarının tersine Osmanlı yaşamını yücelten eserler yaparak; Osmanlı’yı düşünen, okuyan ve tartışan insan olarak resmeder. Kitap öğesini önemli bir simge olarak kullanır. Osman Hamdi, kaligrafiyi kullanan ilk ressamlarımızdandır ve orientalist tutumunun doğal bir yansıması olarak eserlerinde yoğun olarak kaligrafiyi kullanır. Eserlerinde cami ya da türbe gibi dini yapılardaki süslemelerde ve eşyalar arasında kaligrafiyi -her ayrıntısı seçilecek şekilde – kullanıp, kaligrafi öğesini ortamı tamamlayan bir dengede yansıtır. Doğu-İslam dünyası ve orientalist yansımalı resimlerinde dışa açılmış kadın figürleri de resmeden sanatçı; Osmanlı yaşamını konu alan resimlerinin yanısıra portre çalışmaları da yapar. Ressamlığı yanında arkeoloji ve müzecilikle ilgili çalışmaları olan öncü ve aydın bir kişidir.

Sizin İçin Seçtiklerimiz