OKULUM TEMİZ BELGESİ NEDİR, NASIL ALINIR?

MEB ve TSE tarafından imzalanan protokollle yürürlüğe giren ve okulların sağlık ve güvenli eğitime uygunuluğunun tescili anlamına gelen belgelendirme önemli bir göstergedir. Bu belgeyi alabilmek için Okulum Temiz standartlarına kavuşturulması esastır.  Okulum Temiz belgesini alabilmek için hazırlık, planla, uygula, kontrol et ve önlem al’dan oluşan pükö yaklaşımını kullanmak en iyisidir. Öncelikle Okulm Temiz standardının amaçlarını ve gereklerini öğrenmekle başlamak, okulun varolan belgelendirmeleri varsa hazırlık aşamasına bunları dahil etmek gerekir. Tüm kalite standartlarında olduğu gibi bu sistemde de okul veya kurumun kendi özgün şartları mutlaka dikkate alınmalıdır.

Öncelikle MEB Merkez İSG tarafından dağıtımı yapılan klavuz incelenmeli, temel kavramlar hakkında yeterli bilgiler edinilmelidir. Aslında burada verilen yol haritası ve örnek form, belge, klavuz, plan vb gibi dokümanların kurum gerçeklerine uyarlanması ile oluşacak bir sistemin izlenmesi ve gereken iyileştirmelerin yapılması yeterlidir. Görevlendirmeler resmi olarak yapılmalı, görev dağılımı iyi planlanmalı, kurumun fiziki ve çalışan bilgileri hazırlanmalıdır,   Kurumun tüm bölümlerine mutlaka gerekli talimatlar, afişler asılmalıdır. Risk değerlendirmeleri olağanüstü bir gelişme olan Kovid-19 nedeniyle revize edilmeli, pandemi süreci Risk Değerlendirme Raporuna dahil edilmelidir.

Risk Değerlendirme güncellemeleri kurum Mebbis’indeki İSG modülünden kolayca yapılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta başta Risk Değerlendirme ekipleri olmak üzere mevzuat gereği kurulması gereken tüm ekiplerin üyelerinin güncel olmasıdır. Özellikle Acil Durum Planlarındaki ekip üyelerinin doğruluğu önemlidir.

Risk Değerlendirme, talimatlar, afişler iyileştirmeler sonucunda kurumun, klavuzda belirtilen belgelendirme standartlarına uygun oldduğuna kanaat oluştuğunda bakanlığa başvuru yapılabilir. Okulum Temiz belgesi başvuru sürecinde olduğu gibi belgeye sahip olunduğunda da tahahüt edilen çalışmalar ve uygulamalar titizlikle yerine getirilmeye devam ettirilmelidir.

İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda ilçe Milli Eğitim bünyelerinde yer alan İSG Büro’dan yardım alabilirsiniz. İSG Büro yöneticisi aynı zamanda İş Güvenliği uzmanı olduğu için gereken teknik desteği ve rehberliği sağlayacaktır.

Unutulmaması gereken en önemli şeylerden biri, bu belgeyi almaya hak kazanan okulun, sağlık ve güvenlik açısından uygun bir kurum olduğunun tescil edileceğidir.

beyazegitim.com/okulum-temiz-belgesi-nedir-nasil-alinir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.