Öğretmenlerin Mülakatla Seçilmesi Doğru mu?

Öğretmenlerin Mülakatla Seçilmesi Doğru mu?

Mülakat Nedir, Mülakat Objektif Ölçüler Taşıyabilir mi?

Mülakat,  bir adayın belli sayıda kişiden oluşmuş olan komisyon önündeki sözlü sınavıdır. Böyle sınavlarda objektif ölçü aramak, komisyon üyelerinin objektif olması, sunulan mülakat ortamının her adayı aynı şekilde etkilemesi mümkün değildir. Şimdi bunları biraz açalım…
Seçici kurul veya komisyon üyelerinin belirlenmesi aşamasından mülakat sırasında ve sonrasındaki süreçte, etkili ve yetkili kişilerin devreye girmesi kaçınılmazdır. Hatta öyle ki ülkemizde ne yazık ki çalışanları temsil eden sendikalar da devreye girmekte, listeler vermektedir. Bu gerçeği görmezden gelmek, anlamamazlığa vurmak bir işe yaramaz.
Mülakat ortamları, adaylar açısından eşit kriterler taşımayacaktır. Komisyon üyelerini bir şekilde tanıyan, sözünü alan aday için bu ortam çok daha rahatken, tersi durumdaki aday için negatif bir ortam haline gelecektir. Böylesi psikolojik bir durumda adayın kendi düzeyini göstermesi beklenemez.

Her şeyin ideal, tarafsız ve torpilin olmayacağı güvencesiyle mülakata girecek adaylarda bile belli bir psikolojik tedirginlik yaşanacaktır. Keza bu olay ne tez savunmasına benzeyecek ne de KPSS sınav gerilimine benzeyecektir. Buradaki olay, kişilerin hayatını etkileyen bir sürecin başlangıcıdır. Ekmeğin, aslanın midesine indiği günümüzde yoğun bir işsizlik kaygısı yaşayan genç öğretmen adaylarının mülakata tabi tutulması vicdanları yaralamaktadır.

İdareci Seçimlerinde Mülakat Kalkabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen ataması mülakat uygulamasına bakış açımız nettir. Bununla birlikte yakında yapılacak olan okul idareci seçimlerindeki mülakat uygulamasını da uygun bulmuyoruz. Objektif kriterler taşımadığı her MEB personeli tarafından artık iyice bilinen bu uygulamanın sonlandırılması, Milli Eğitim camiası için çok daha hayırlı olacaktır.

Ülkemizin gelişen dünyada tam olarak yer alabilmesi, hatta öncülük yapabilmesi için çalışma hayatında kuralların belirgince yer alması gerekir. Liyakat olgusundan vazgeçilmesi ülkemiz insanına yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ülkesine yararlı olabilecek tüm çalışanların, eşit yurttaşlık bilincinin pekiştirilmesi, bireylerin yeteneklerinin değerlendirilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu önemden kasıt,ülkemizin geleceğidir.  Kamu çalışanları, kamu çalışma alanlarında hizmet sunarken adil, yasalara uygun ve kamu yararını gözeterek çalışmalıdır. Bunun biricik yolu da kamu çalışanı adaylığından başlayarak tüm çalışma hayatındaki ergonomik iş tasarımıdır….

BeyazEgitim

Sizin İçin Seçtiklerimiz