MERMER BLOKLARININ ALIMI VE İŞLENMESİNDE SÜREKSİZLİKLERİN BELİRLENMESİ

MERMER BLOKLARININ ALIMI VE İŞLENMESİNDE SÜREKSİZLİKLERİN BELİRLENMESİ
Mermer adı altında doğal taş işletmeciliği, bugün 600 milyon dolara ulaşan ihracat kapasitesi ile (yurtiçi kullanımla birlikte bir milyar dolar) tüm maden işletmeciliğinin tek başına ihracat kapasitesinin % 60 ını sağlamaktadır. Mermer işletmeciliğinde % 8-10 mertebesinde verimle çalışan ocaklar da mevcuttur. Kayaçların içerisindeki kırıklar, tabaka değişimi, mineral kümelenmeleri gibi mevcut süreksizlikler bunların başlıca nedenidir. Bunları değiştirme olanağı yoktur. Diğer nedenler, kesim hataları ve süreksizlik yapısına uygun olmayan ocak işletmeciliğidir. Projenin amacı yer radarı (GPR), jeoloji ve kayaç petrografisi yöntemlerini kullanarak mermer ocaklarındaki makro ve mikro kırıkları, boşlukları, kalınlık değişimini, ve mineral kümelenmeleri gibi süreksizlikleri belirlemek ve görüntülemektir.

Bu proje bulguları ile ocağın mevcut süreksizlik durumuna uygun işletme parametreleri seçilmesi durumunda, ocak verimliliğinde önemli artışlar sağlanacak ve ülke ekonomisine de önemli miktarlarda ek katma değer sağlanacaktır. Bu proje mermer ocaklarındaki süreksizliklerin belirlenmesi ve işletmenin yönlendirilmesine dayanan büyük maliyetlerin ve emek kayıplarının engellenmesini hedefleyen interdispliner bir çalışmadır. Proje amacı doğrultusunda yer radarı yöntemi ile kırıkların belirlenmesi, iki boyutlu (2B) ve üç boyutlu (3B) görüntülenmesi konusunda yeni bir teknik geliştirilmiştir. Bu teknik yer radarı verilerindeki elektromanyetik (EM) dalga alanı genlik değerleri için yeni genlik-renk düzenlemesi ve genlik-opaklık fonksiyonları düzenlemesi yapılarak tabaka kalınlık değişimi ve kırıkların saydam görüntülenmesini sağlamıştır. Elde edilen sonuçlar mineraloji petrografi sonuçları ile desteklenmiştir. Proje uygulamaları Sivas-Gürün, Ankara-Polatlı, Kırşehir-Akpınar, Adıyaman ve Ankara-Gölbaşı bölgelerinde işletmeye açılmamış mermer sahalarında gerçekleştirilmiştir. Proje sonuçları 1 uluslararası makale (SCI), 2 ulusal makale, 8 Uluslar arası bildiri makalesi, 1 ulusal sunum ve 1 konferans ile akademik ve mermer işletimi ile ilgili uygulayıcılara aktarılmıştır.

Proje Raporu Bilgileri:
Proje adı : MERMER BLOKLARININ ALIMI VE İŞLENMESİNDE SÜREKSİZLİKLERİN BELİRLENMESİ
Açıklama : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU
Yayın Yeri : ANKARA
Yayınlayan : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Yayınlandığı yıl : 2009
Emeği Geçenler : Yrd. Doç. Dr. SELMA KADIOĞLU (Proje Yöneticisi)
Doç. Dr. YUSUF KAĞAN KADIOĞLU (Proje Yürütücüsü)
Yrd. Doç. Dr. EMİN UĞUR ULUGERGERLİ (Proje Yürütücüsü)

Yazının Woord Formatlı tamamı

Sizin İçin Seçtiklerimiz