MENOPOZ HAKKINDA BİLGİLER

BOL BOL YÜRÜYÜŞ YAPIN
Sözcük anlamı, son adet kanaması olan menopoz, kadınlar için doğal ve yaşanılması kaçınılmaz bir süreci ifade eder. Menapoz sözcüğü ilk olarak 1812 yılında  Gardanne isimli bir Fransız jinekolog tarafından kullanılmıştır. Latince olarak Meno=Ay Pause=Son anlamına gelen kelimelerin birleşiminden türetilmiştir.
Ortalama 45–55 yaşları arasında, düzensiz adet kanamaları ile başlayan ve adetin tamamen kesilmesiyle sona eren kadın hayatındaki doğal bir dönemdir. Günümüzde gelişen tıp dünyasının insan hayatı üzerine olumlu etkileri ile kadın ömrü 80’li yaşlara yaklaşmaktadır. Dolayısıyla artan sayıdaki kadın günümüzde, yaşamının yaklaşık üçte birini postmenopoz (menopoz sonrası; adetsiz dönem)’da geçirmektedir. Menopozun ortaya çıkacağı zaman önceden tahmin edilememektedir. Genellikle, 45 ila 55 yaşları arasında rastlanacağı düşünülmekte ancak bazı kadınlarda 35 gibi daha erken bir yaşta ya da 60 gibi daha ileriki bir yaşta başlayabildiği gözlenmiştir. Sigara içmek menopoz yaşını iki yıl erkene alır. Son iki bin yılda menopoz yaşı değişmemiştir. Böylelikle menopoz insan ömrünün uzaması ile ortaya çıkan bir “problem” kabul edilebilir.
Genel olarak en çok “menopoza girmek” ifadesi kullanılır. Gerçekte menopoz, son adetten hemen sonra girilen bambaşka bir hayat demek değildir.

Sizin İçin Seçtiklerimiz