Key Ödemeleri Sorgulama

EN ÇOK ARANAN KELİMELERDE İLK SIRALARA YÜKSELDİ
Arama motoru Google 30 gün verilerine göre en çok arananların başında “key ödemeleri sorgulama” geliyor. Son aylarda Key ödemelerinin yeniden gündeme gelmesi nedeniyle en çok Yükselen aramalar kategorisinde ilk sıralarda key ödemeleri sorgulama ile birlikte sırasıyla; oscars, oscar,alice in wonderland ,chatroulette , blue waffle, justin bieber,cesgranrio ,rediffmail , e okul kelimeleri geliyor. Site yöneticileri bu durumu, web ziyaretçilerinin, web adreslerini ezberlemek yerinde google’yi kullanma alışkanlığına bağlıyorlar. Bilindiği gibi çoğu kişisel blog siteleri, önemli günlerde ilgili linklerin ekranlarını sitelerinden paylaşıyorlar.

Bu durumun bazı sakıncaları da beraberinde getirmesi normal. Bir takım yazılımlar kullanılarak, gerçek siteler yerine reklam ya da zararlı içerikli sitelere yönlendirildiği biliniyor. Bu duruma düşmemek için:
adres çubuğundaki adreslere dikkat etmeniz, başta gov.tr uzantılı olmak üzere, tr uzntılı siteleri tercih etmeniz gerekmektedir.
Konut Edindirme Yardımı (Key) nedir?

Konut Edindirme Yardımı, 11 Aralık 1986 tarihli ve 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ile uygulamaya konulmuş olup, KEY paraları, 3320 sayılı Kanunun 1. maddesinde belirtilen kişiler (aylıklarını 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda çalışanlara ve T.C. Emekli Sandığından emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı almakta olanlar, 10 veya 10’dan fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçiler, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi ve 23 Ocak 1968 tarihli ve 991 sayılı Kanuna göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlanmış olanlar) için, çalıştıkları kurumlar tarafından Türkiye Emlak Kredi Bankasında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına açılmış olan hesaba yatırılmıştır. KEY, 01 Ocak 1987 ile 31 Aralık 1995 tarihleri arasında yapılmıştır. 1987 yılında yardım miktarı 3.500 TL ile 16.000 TL arsında iken bitim tarihi olan 1995 yılında bu miktarlar 17.500 TL ile 80.000 TL arasında değişmekteydi.

26 Kasım 1999 tarihli ve 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3320 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış ve KEY hesabı karşılığı olarak, hesapta bulunan toplam miktar değerinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine ait gayrimenkullerin, Emlak Konut Anonim Şirketine ayni sermaye olarak devredilmesi suretiyle Bankadaki KEY hesabı kapatılmıştır.

KEY hesabı karşılığında ayni sermaye konulan Emlak Konut Anonim Şirketinin dönüşümü sonucunda kurulacak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından KEY hak sahiplerine hisse senedi verilmesi suretiyle KEY hak sahiplerinin alacaklarının itfası amaçlanmıştır. Ancak, 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat (2/5/2000 tarihli ve 2000/575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 19/10/2000 ve 23/3/2001 tarihli tebliğler) ile oluşturulan, hak sahiplerine hisse senedi verilmesi suretiyle hak sahiplerinin alacaklarının itfası sistemi aradan geçen yıllara rağmen sonuçlanamamıştır.

2008 yılı itibariyle bu fonda biriken paraların geri ödenmesi kararlaştırılmıştır. 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ve 14.08.2007 tarih 26613 (Asıl ) Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre ödemelere başlanmıştır.

Kaynaklar:
tr.wikipedia.org

Sizin İçin Seçtiklerimiz