İLKYARDIM ÖĞRENİM GENEL BİLGİLER

YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUM
UYGULAMA BECERİSİ ÖĞRENİM REHBERİ
1- Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olma
2- Hasta/yaralının omuzlarına hafifçe dokunarak ve “iyi misiniz?” diye sorarak bilinci kontrol
etme eğer bilinci yok ise:
3- Tıbbi yardım isteme (112)
4- Hasta/yaralıyı sert bir zemin üzerine yatırma
5- Hasta/yaralının yanına diz çökme
6- Hasta/yaralının kravat, kemer ve yakasını açma
7- Ağız içini kontrol ederek hava yolu tıkanıklığına neden olan cisim varsa çıkarma
8- Hava yolunu açmak için bir elini hasta/yaralının alnına, diğer elinin parmak uçlarını
çenesinin altına yerleştirme
9- Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde başı geriye doğru eğme
10- Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığını bak-dinle-hisset yöntemiyle 5 saniye süre
ile kontrol etme:
• Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözleme
• Eğilerek yüzünü hastanın ağzına yaklaştırarak solunumu dinleme ve soluğu
yanağında hissetmeye çalışma


• El ile göğüs kafesinin hareketlerini hissetmeye çalışma
11- Soluk alıp vermiyorsa alnının üzerine koyulan elin baş ve işaret parmağım kullanarak
hasta/yaralının burnunu kapatma
12- Baş geriye doğru eğilmiş pozisyonda iken hasta/yaralının ağzını içine alacak şekilde
yerleştirme
13- Eğer solunum yoksa hasta /yaralının göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1
saniyenin üzerinde 2 kurtarıcı nefes verme, havanın geriye çıkıp çıkmadığım kontrol etme
14- Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğini ortalayarak (göğüs kemiğinin üst ve alt
ucunun ortası) göğüsün merkezini tespit etme
15- Bir elin topuğunu göğüsün merkezine yerleştirme
16- Diğer elini bu elin üzerine yerleştirme
17- Her iki elin parmaklarım birbirine geçirme
18- Parmakları göğüs kafesiyle temas ettirmeden, dirsekleri bükmeden, göğüs kemiği
üzerine vücuda dik olacak şekilde tutma
19- Göğüs kemiği 4-5 cm aşağı inecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin
1/3’ü kadar) bası uygulama, bu işlemi dakikada 100 kez uygulama
20- Hasta/ yaralıya 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırma (30:2)
21- Temel yaşam desteğine hasta/yaralının yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene
kadar kesintisiz devam etme
NOT: Suda boğulmalarda; eğer ilkyardıma yalnız ise 30:2 kalp basısı uygulamasının 5 tur
tekrarından sonra 112’yi arama
ÇOCUKLARDA (1-8 YAŞ) DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY
SOLUNUM UYGULAMA BECERİSİ ÖĞRENİM REHBERİ
1- Kendisi ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olma
2- Çocuğun omuzlarına hafifçe dokunarak ve “iyi misiniz?” diye sorarak bilinci kontrol etme.
(Çocuğun bilinci yoksa ve çevrede birileri varsa 112’yi aratma) İlkyardıma yalnız ise; 30:2
göğüs basısının 5 tur uygulanmasından sonra 112’yi arama
3- Çocuğu sert bir zemine yatırma
4- Çocuğun sıkan giysilerini gevşetme
5- Ağız kontrol edilerek varsa yabancı cismi temizleme
6- Hava yolunu açmak için bir elini hasta/yaralının alnına, diğer elinin parmak uçlarıyla
çenesinden tutarak geriye hafifçe iterek solunum yolunun açıklığını sağlama
7- Çocuğun solunum yapıp yapmadığım bak-dinle-hisset yöntemiyle 5 saniye süre ile
kontrol etme :
8- Soluk alıp vermiyorsa alnının üzerine koyduğu elin baş ve işaret parmağını kullanarak
hasta/yaralının burnunu kapatma
9- Baş geriye doğru eğilmiş pozisyonda iken hasta/yaralının ağzını içine alacak şekilde
yerleştirme
10- Eğer solunum yoksa çocuğun göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1
saniyenin üzerinde 2 kurtarıcı nefes verme ve havanın geriye çıkıp çıkmadığım kontrol
etme
11- Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğini ortalayarak ( göğüs kemiğinin üst ve alt
ucunun ortası) göğüsün merkezini tespit etme
12- Bir elin topuğunu göğsün merkezine yerleştirme; (çocuk yetişkin görünümündeyse
yetişkinlerde olduğu gibi iki el ile kalp basısı uygulama;)
13- Parmaklar göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirseği bükmeden, göğüs kemiği üzerine
vücuda dik olacak şekilde tutma
14- Göğüs kemiği 2.5-5 cm aşağı inecek şekilde ( yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin
1/3’ü kadar) bası uygulama, bu işlemi dakikada 100 kez uygulama
15- Hasta/yaralı çocuğa 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırma (30:2)
16- Temel yaşam desteğine çocuğun yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar
kesintisiz devam etme
BEBEKLERDE (0-12 AY) DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUM
UYGULAMA BECERİSİ ÖĞRENİM REHBERİ
1- Kendisinin ve bebeğin güvenliğinden emin olma
2- Ayak tabanına hafifçe vurarak bilinç durumunu kontrol etme (Bebeğin bilinci yoksa ve
çevrede birileri varsa 112’yi aratma) İlkyardıma yalnız ise; 5 kurtarıcı solunumdan sonra
30:2 göğüs basısının 5 tur uygulanmasından sonra 112’yi arama
3- Ağız kontrol edilerek varsa yabancı cismi temizleme
4- Sıkan giysileri gevşetme
5- Bir eli bebeğin alnına koyma, diğer elin iki parmağı ile çeneyi yukarı geri iterek hafifçe
başı geriye eğme
6- Bebeğin solunum yapıp yapmadığını bak-dinle-hisset yöntemiyle 5 saniye süre ile
kontrol etme :
7- Solunum yoksa, ağız dolusu nefes alarak ağzını bebeğin ağız ve burnunu içine alacak
şekilde yerleştirme
8- Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniyenin üzerinde 5 kurtarıcı
nefes verme ve havanın geriye çıkıp çıkmadığını kontrol etme
9- Kalp basısı uygulamak için bebeğin (iki meme başının altındaki hattın ortası göğüs
merkezini oluşturur) göğüs merkezini tespit etme
10- Bir elin orta ve yüzük parmağını bebeğin göğüs merkezine yerleştirme
11- İki parmakla göğüs kemiği 1-1,5 cm aşağı inecek şekilde ( yandan bakıldığında göğüs
yüksekliğinin 1/3’ü kadar) bası uygulama, bu işlemi dakikada 100 kez uygulama
12- Bebeğe 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırma (30:2)
13- Temel yaşam desteğine bebeğin yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar
kesintisiz devam etme
BOĞUCU SARGI (TURNİKE) UYGULAMA BECERİSİ
ÖĞRENİM REHBER
DİKKAT: Bu gün için turnike başlıca üç durumda uygulanmaktadır;
a.çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardıma varsa;
b.yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa (engebeli uzun bir yol gidilecek
ise),
c. uzuv kopması var ise ve basınç noktasından yapılan bası etkisiz ise turnike
uygulanabilir, bunların dışında kesinlikle uygulanmaz:
1 – Baskı noktasına bir elle baskı uygulamaya devam etme
2- Diğer eline geniş, kuvvetli ve esnemeyen materyal alma
3- Şeridi yarı uzunluğunda katlama, uzuv etrafına sarma
4- Bir ucu halkadan geçirip çekme ve iki ucu bir araya getirme
5- Baskı noktasında basıncı kaldırma ve kanamayı tamamen durduracak yeterlikte sıkı bir
bağ atma
• Geniş sargı uygulama
• Sargının içinden sert cisim (kalem gibi) geçirme ve uzva paralel konuma getirme
• Kanama durana kadar sert cismi döndürme
6- Sert cismi uzva dik konuma getirerek sargıyı çözülmeyecek şekilde tespit etme
7- Hasta/yaralının elbisesinin üzerinde, hasta/yaralının adı ve turnikenin uygulandığı zaman
(saat ve dakika) yazılı bir kart iğneleme
8- Çok sayıda yaralı olduğunda, yaralının alnına rujla veya sabit kalemle “turnike” veya “T”
harfini yazma
9- Hasta/yaralıyı pansuman ve turnike görülecek şekilde battaniye ile sarma
10- Turnikeyi 15-20 dakika aralıklarla gevşetme, sonra tekrar sıkma
UZUV KOPMASI DURUMUNDA İLKYARDIM UYGULAMA
BECERİSİ ÖĞRENİM REHBERİ
1- Hasta/yaralıyı sırt üstü yatırma
2- Hasta/Yaralının bacaklarını 30 cm kadar yükseltme
3- Kanamayı durdurmak için kanayan yere veya baskı noktalarına bası uygulama. Bu
önlemlerle kanama kontrol edilemiyorsa turnike uygulama.
4- Kopan parçayı temiz su geçirmez ağzı kapalı bir plastik torbaya yerleştirme
5- Kopan parçanın konduğu torbayı buz içeren ikinci bir torbanın içine koyma
6- Torbayı temiz bir bez ile sarıp hasta/yaralı ile aynı vasıtaya koyma, üzerine hastanın adı
ve soyadını yazma
7- Tıbbi birimleri haberdar etme (112)
HASTA/YARALIYI ARAÇTAN ÇIKARMA (RENTEK MANEVRASI)
UYGULAMA BECERİSİ ÖĞRENİM REHBERİ
DİKKAT: Rentek Manevrası; kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi eğer bir tehlike söz konusu ise
omuriliğe zarar vermeden çıkarmada kullanılır. Bu uygulama solunum durması; yangın
tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumlarda uygulanacaktır.
1- Kaza ortamım değerlendirme, patlama, yangın tehlikesini belirleme; çevre ve kendi
güvenliğini sağlama
2- Hasta/yaralının omuzlarına hafifçe dokunarak ve “iyi misiniz?” diye sorarak bilincini
kontrol etme
3- Hasta/yaralının solunumunu gözlemleme (göğüs hareketlerinin izlenmesi) Eğer solunum
yok ise
4- Hasta/yaralının ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olma; emniyet kemerini açma
5- Hasta/yaralıya yan tarafından yaklaşma. Bir eliyle kolunu, diğer eliyle de çenesini
kavrayarak boynunu tespit etme (Hafif hareketle)
6- Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekme
7- Hasta/yaralıyı yavaşça yere veya sedyeye yerleştirme

Sizin İçin Seçtiklerimiz