İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalması

İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi

Bu çalışmanın amacı, a) ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin maruz kaldıkları zorbalık türleri, bunların görülme sıklığı, b) zorbalığın görülme türünde sosyo-ekonomik düzey, sınıf düzeyi ve cinsiyete bağlı farklılıkların olup olmadığı ve son olarak c) zorbalığa maruz kalıp kalmamanın benlik saygısı, depresyon, durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinde nasıl bir farklılaşmaya neden olduğunu araştırmaktır. Araştırmaya 99 kız ve 107 erkek olmak üzere toplam 206 öğrenci katılmıştır (Yaş X=10.8, SS=.62). Analizler, öğrencilerin %40 oranında bedensel, sözel, duygusal ve cinsel zorbalığa maruz kaldıklarını, zorbalığın demografik değişkenlerden çok psikolojik değişkenlerle bağlantılı olduğunu göstermiştir. Bulgular zorbalığın eğitim ortamında gösterilmesi bağlamında tartışılmıştır.

Yayın Türü : Yayınlanmış Makale
Makale Adı : İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi
Makalenin yayınlandığı süreli yayın adı : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ
Yayınlandığı cilt : 37
Yayın Sayısı : 1
Yayınlandığı yıl : 2004
Yayınlandığı sayfalar : 1-13
Emeği Geçenler : EMİNE GÜL KAPCI (Yazar)
Makalenin dili : Türkçe
PDF Formatlı olan tezi indirmek için tıklayınız.

Sizin İçin Seçtiklerimiz