İLKÖĞRETİM HAFTASI İLE İLGİLİ YAZI VE ŞİİRLER

Logo
BeyazEgitim.com Logosu

Ülkemizde ilköğretim, temel, zorunlu ve parasızdır. İlköğretim, yedi yaşında başlar ve on beş yaşında biter. Sekiz yıldır.
Okullarımızın açıldığı hafta , İlköğretim Haftası olarak kutlanır. Bu yıl 20 eylül 2010 tarihinde kutlanacak olan İlöğretim Haftası, genel olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın radyo, televizyon konuşması ile açılır. Okullarda törenler düzenlenir. Törende konuşan okul müdürü ve öğretmenler; Eğitimin ve öğretimin değerini, yararlarını açıklarlar. Okuma – yazma bilmenin önemi üzerinde dururlar. Gerçekten, birey olarak başarılı olmak için en başta okumayı ve yazmayı öğrenmek zorundayız. Bilmediklerimizi okuyarak öğreniriz. Okuma – yazma bilmeyen bir kişinin bilgili olması düşünülemez.

Atatürk’ün özlediği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkabilmek, ancak bilgi ile olur. Bize yaşam boyu gerekli olan bilgi ve becerilerin temeli ilköğretimde atılır. İlköğretim Haftası; bu gerçeklerin konuşulduğu, ilköğretimin, okuma – yazma öğrenmenin kişiye, topluma sağladığı yararların anlatıldığı bir haftadır.
Kendimize, ailemize, çevremize, ulusumuza, insanlığa yararlı olmak okuma – yazma öğrenmekle başlar. İlköğretimin önemine inanan Atatürk, cumhuriyetin ilanından sonra harf devrimini gerçekleştirdi. Okunması ve yazılması çok güç olan Arap yazısı yerine bugün kullandığımız Türk yazısını getirdi. Harf devrimi sonucu, yurdumuzda okuma – yazma bilenlerin sayısı giderek çoğaldı.
İlköğretim okulunun ilk beş yılı ilkokul bölümüdür altıncı yıldan itibaren ortaokul bölümüne devam edilir. Öğrenimlerini başarıyla tamamlayanlara sekizinci yılın sonunda diplomaları verilir. İlköğretimi tamamlayan öğrenciler, diploma notları göz önüne alınarak Lise veya dengi okullara kabul edilirler. Orta öğrenimini tamamlayanlar sınavlara girerek Yüksek okul veya üniversitelerde öğrenime başlar. Yüksek okullarda ve üniversitelerde öğrenim süresi iki yıldan altı yıla kadar değişmektedir.
Orta öğretime devam etmeyenler, edemeyenler, dilerlerse hayata ve iş alanlarına hazırlanmak için tamamlayıcı, hazırlayıcı, yetiştirici kurslara katılırlar. Sanat okullarından yararlanırlar, ya da bir iş yerine çırak olarak girerler. Kurslarda, işyerlerinde edindikleri becerilerle bir iş sahibi olurlar. Burada kazandıkları para ile aile bütçesine katkıda bulunurlar.

Milli Eğitim Bakanlığı; okuma – yazmayı yaygınlaştırmak amacı ile yetişkinler için kurslar açmakta, bu kurslara her yıl çok sayıda yurttaşımız katılmaktadır. Sonuçta okur – yazar oranımız artmaktadır. Yakın gelecekte öteki ilerlemiş ülkelerde olduğu gibi yurdumuzda da okuma – yazma bilmeyen kalmayacaktır.
İlköğretim Haftası’nda çevremize okuma – yazmanın gerekliliğini, değerini, önemini anlatmalıyız. Öğrenme, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmayı sağlar. Bilgisiz, eğitimsiz insanlar daha çok suç işleme eğilimindedirler. Genel olarak eğitim ve öğretim suç işleme oranını azaltır.
Gün gelecek vatandaşlarımızın tamamına yakını okuma – yazma öğrenecek, okuyarak edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında uygulayacak, böylece işlerinde daha verimli ve başarılı olacaklardır.
Kısacası ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün dediği gibi “İlköğretim davası insan olma, ulus olma davasıdır.”

EĞİTİMİN ÖNEMİ

Bir milletin okur – yazar oranı yüksek olursa o millet kalkınır. Okumuş ve aydın kişileri fazla olan bir millet, her alanda ilerler. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde okuma – yazma bilenlerin sayısı azdı. Pek çok yerde okul yoktu. Ülkemiz Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkmıştı. Bağımsızlığını kazandıktan sonra, Atatürk’ün emriyle her tarafta okuma – yazma seferberliği başlatıldı. Okullar açıldı. Yeni Türk harfleri vatandaşlara öğretildi. Her Türk vatandaşının İlkokul öğrenimini görmesi ve tamamlaması zorunlu hale getirildi.
Cumhuriyetin ilanıyla beraber eğitim – öğretim çalışmaları hızlandı. Köy, kasaba ve şehirlere okullar yapıldı. Okur – yazar sayısı gittikçe arttı. Yardımsever Türk vatandaşları da eğitim – öğretim hizmetlerinin gelişmesine yardımcı oldular.
Yakın bir zamanda da 8 yıllık kesintisiz eğitim kabul edilerek İlkokul ve Ortaokul birleştirildi ve zorunlu hale getirildi, İlköğretim okulu olarak adlandırıldı.
Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası ( okulların açıldığı ilk hafta ) İlköğretim Haftası olarak kabul edilmiştir. Bu hafta boyunca okumanın önemi, okulun değeri ve kutsallığı halka anlatılır. Okumanın – yazmanın önemi, gazete, dergi, radyo ve televizyonlarda hafta boyunca anlatılmaya çalışılır. Bu konu üzerinde önemle durulur. Okulsuz yerlere okul açılmaya gayret edilir. İlköğretimin önemi anlatılır.

İLKÖĞRETİM HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİİRLER

AÇILDI OKULUMUZ

Hazırlandı çantamız,
Kalemle defterimiz,
Artık öğrenci olduk,
Açıldı okulumuz.

Neşe dolu içimiz,
Sevinçliyiz hepimiz,
Çıktık aydınlık yola,
Açıldı okulumuz.

Göklerde bayrağımız,
Dudaklarda marşımız,
Andımız söyleniyor,
Açıldı okulumuz.
Fethi BOLAYIR
İLKÖĞRETİM HAFTASI
Okulları açıyor,
Bize neşe saçıyor,
Hafta sonu kaçıyor,
İlköğretim Haftası.

Yaşın yediyse tamam,
Okul çağın gelmiş tam,
Bize en büyük bayram,
İlköğretim Haftası.

Çocuklar seni ister,
Bilgi yolunu göster,
Bütün yurda ışık ver,
İlköğretim Haftası.
Fahrünissa ELMALI

İLKÖĞRETİM HAFTASI

İlköğretim haftasını
Kutlayalım hep birlikte.
Çalışmanın arkasını
Bırakmayalım derslikte.

Çalışırsak kazanırız,
Bilgilerle bezeniriz.
Kenetlenmiş bir toplumsak
Sağlam olur düzenimiz.

Bakın açıldı okullar
Cıvıl cıvıl bütün yollar.
Yarınını düşünenler
Çocuğunu okuturlar.

İbrahim ŞİMŞEK

OKULUMUZ

Her yerden daha güzel
Bizim için burası,
Okul, sevgili okul,
Neşe, bilgi yuvası.

Güzel kitaplar burada,
Bir çok arkadaş burada,
İnsan nasıl sevinmez,
Böyle yerde okur da ?

Senin çatın altında
Girmez kötü duygular,
Bilgi giren yerlerde
Kalmaz artık kaygılar.

Her yerden daha güzel
Bizim için burası,
Okul, sevgili okul
Neşe, bilgi yuvası !

Fethi BOLAYIR

İLKÖĞRETİM HAFTASI

Bu yıl da, neşe ile,
Geldi, güzel haftamız.
Yeniden gönlümüze,
Doldu, güzel haftamız.

Biziz onun amacı,
Biziz onun inancı.
Başarıya varmada,
Hep odur bize öncü…

Ne sözü varsa bize,
Olumludur, gerçektir.
Çünkü onun dileği,
Bizleri yüceltmektir…

Ulusun gür sesidir,
İlköğretim Haftası,
En büyük ilkesidir,
İlköğretim Haftası…

Tahsin BİLENGİLİN

İLKÖĞRETİM HAFTASI

Yüzyıllarca susadık,
Okumaya yazmaya
Bütün dünya koşarken,
Biz kalmışız pek yaya.

Köylerimiz okulsuz,
Şehirler okulsuzmuş.
Anadolu bakımsız,
Anavatan yolsuzmuş.

Atatürk bir gün çıkıp,
Milleti kurtarmasa,
Yüzyıllar aynı gider,
Biter miydi bu tasa ?

Büyük bir ulus için,
Geri kalmak ne acı…
İlköğretim Haftası,
Bir savaş başlangıcı.

İ. Hakkı TALAS

DERSANEMİZ

Ne mutlu çocuklar bize,
Kavuştuk dershanemize.
Gelince yeni kitaplar,
Ruhumuzu sevinç kaplar.

Sıralar hep dizi dizi,
Artıran sevgimizi.
Yazı tahtası, masamız,
Temiz tutmak yasamız,

Bakın, her taraf tertemiz,
Ne güzeldir dershanemiz.
Oturunuz rahat rahat,
Öğrencilik tatlı hayat.
Ali Osman ATAK

OKUL TÜRKÜSÜ

Çok severiz biz okulu,
Kitabımız bilgi dolu.
Okur, yazar her Türk oğlu.
Yükselmenin budur yolu.

Biz okullu çocuklarız,
Hem çalışır, hem oynarız.
Kağıt, kalem, kitap, defter,
Bizi bunlar adam eder.

Öğretmeni candan dinler,
Öğreniriz pek çok şeyler,
Biz okullu çocuklarız,
Hem çalışır, hem oynarız.

Hasan Ali YUCEL

OKULUMUZ

Şan verirsin vatana,
Sensin bize öz ana.
Koşarız her gün sana,
Sevimli okulumuz.

Kâbedir güzel yapın,
ŞefkatIi koldur kapın,
Alırsın sen bağrına,
Hazırlarsın yarına.

Sende bilgi, sanat var,
Koruyucu kanat var.
İstikbal var, hayat var;
Sevgili okulumuz.

Doğruluk ve terbiye,
Ediyorsun hediye,
Sevgi öğrettin bize,
Sevgili okulumuz.

“Okul güzel” diyoruz,
Seni çok seviyoruz,
Her gün ilerliyoruz,
Sevgili okulumuz.

Yarının temelisin,
Bizlerin emelisin,
Annemizin elisin,
Sevgili okulumu

Rafet ÖZTOPRAK

OKUL

Oku benim cici yavrum
Okul cennet meyvesidir
Okuldadır türlü san’at
Medeniyet membasıdır.

Okuldadır cümle varlık
Hiç bir türlü çekmen darlık
Okuldadır dirlik birlik
Birlik yurdun ihyasıdır.

Yürü yavrum okuluna
Altın bilezik koluna
Hem kızına hem oğluna
İlim irfan yuvasıdır.

Okul yurdun can damarı
Okul korur namus arı
Okul istikbal yolları
Görenlerin görmesidir

Okul bilir doğru yolu
Okuldur yurdun temeli
Mürşit ilimdir bilmeli
Bu ses Alanın sesidir.

Oku, çalış, bu hidayet
Mesut olur yaşar hayat
Veysel der ki ve nihayet
Okul ilim deryasıdır.

AŞIK VEYSEL

OKUL YOLUNDA

Umutlar yürür
Okul yolunda.
Yarınlar büyür
Okul yolunda.

Kitap elimde
Okul dilimde
Düşüm düşüncem
Okul yolunda

Minik başıma
Birkaç yaşıma
Dünyalar sığar
Okul yolunda

Küçüktür yaşım
Büyüktür düşüm
Benim gülüşüm
Okul yolunda

Düşünemezdim
Konuşamazdım
Okuyup yazdım
Okul yolunda.

Yürürüm şimdi
Yarın koşarım
Tam olur yarım
Okul yolunda.

Şerif ERTUNA

OKULA DÖNÜŞ

Gezdik, eğlendik, koştuk bütün yaz
Ah ne güzeldi dereler, dağlar,
Topladık, yedik vişne, dut, kiraz,
Ah ne şirindi bahçeler, bağlar,
Bugün uslandı dünkü yaramaz,
Artık sekiz ay çalış, oku , yaz.

Fazlası eder çocuğu haylaz,
Dört ay eğlence yeter bize,
Ne tatlı, ne hoş geçti bütün yaz,
Gidelim artık okulumuza.
Bugün uslandı dünkü yaramaz,
Artık sekiz ay çalış, oku , yaz.

Çocuğuz, ama biliriz ki yaz,
Saf hava, uyku, su , oyun demek
Böyle olursa hastalık olmaz,
Okul açıldı, başladı emek.
Bugün uslandı dünkü yaramaz,
Artık sekiz ay çalış, oku, yaz.

Aka GÜNDÜZ

KÖY ÖĞRETMENLERİ

Yurdumuz uçsuz bucaksız,
Gökte yıldız kadar köylerimiz var.
Ama uzak, ama şirin, ama garipsi…
Alın benim gönlümden de o kadar.
Uzak köylerimizde kuşlar gibi,
Her sabah çocuklar size uçar.
Ama küçük, ama büyük; ama güleç…
Alın benim gönlümden de o kadar.

Siz kara göklerin yıldızları,
Işıtın yurdumuzu sabaha kadar.
Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu…
Alın benim gönlümden de o kadar.

Cahit KULEBİ

OKUL DÖNÜŞÜ

Okuldan çıkınca akşamları,
Hüzünlü hüzünlü bakar arkamdan
Sınıfın karatahtası.
Okuldan çıkınca akşamları,
Bana arkadaşlık eder yollarda,
Kuş sesleri, bahar havası.

Okuldan çıkınca akşamları
Beni karşılamaya gelir uzaktan
Mahallenin küçük çocukları
Biri çantamı alır elimden
Bir başkası sefer tasımı.

Okuldan çıkınca akşamları
Hep bakar pencerelerden
Komşu kadınları.
Şükrü Enis REGÜ

OKU BAŞA GEÇ

Sana nasihatım olsun,
Oku evladım başa geç.
Gönlün ilim ile dolsun,
Oku evladım başa geç.

Sözünü tutmasan utan
Neler çekti anan, atan,
İlimle yükselir vatan
Oku evladım başa geç.

Belli Kul Ahmet’in hali
Arı olmuş yoktur balı,
Tıpkı Atatürk misali,
Oku evladım başa geç.

Kul AHMET

AH GÜZEL OKULUMUZ

Uzun sıcak yaz günleri
Sebzeleri, meyveleri
Oldurdu… uçtu yurduna
Karlı dağların ardına
Tam sekiz aylık bir yola
Biz de kavuştuk okula.

Hoş geldin solgun yüzlü güz
Şenlendi yine gönlümüz
Işık içinde yolumuz
Açıl güzel okulumuz!
Dört ay eğlendik, dinlendik;
Sonra kalkıp sana geldik.

Boş geçirdik sanma yazı
Köyde güttük koyun, kuzu
Kentte, bahçede çalıştık;2109
İşçiliğe de alıştık.
Biz işleyen demirleriz
Çalıştıkça ilerleriz.

M. Necati ÖNGAY

İLKÖĞRETİM HAFTASI İLE İLGİLİ 08GÜZEL SÖZLER

* Eğitimsiz insan, ruhsuz bedene benzer. (Arap atasözü)
* İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yetişir. (Cervantes)
* Hiç bilenle bilmeyen bir tutulur mu? (Hz. Muhammed)
* Bir okul açmak, bir cezaevi kapamaktır. (Danton)
* Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer; sesi çok, içi boştur. (Sadi)
* Ana ve babaların çocuklarına bırakacakları en büyük miras; eğitimdir. (Hz. Muhammed)
* Ağaç yaşken eğilir. (Türk atasözü)
* Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. (Emerson)
* Her kötülük bilgisizlikten doğar. .(H.G.Wells)
* Hep öğretmek isteyenler, çoğu kez öğrenmeye engel olurlar. (Montesquieu)
* Cesaret ve hazzı yitiren eğitim, beş para etmez. (Pestalozzi)
* Eğitim, çocuğa bilmediğini öğretmek değildir; çocuğa yaşamasını öğretmek­tir. (W.Livingston)
*Bir yıl sonrasını düşünüyorsan buğday ek,
On yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik,
Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir.” (Kuon-Tzu)
* Dünyada yapılması güç olan üç iş vardır: Çelik, elmas ve insan ruhunu işlemek. (B.Franklin)
* Bilgine her gün yeni bir şey eklemiyorsan, gün geçtikçe azalır.(Çin atasözü)
* Kalem kılıçtan keskindir. (Seneca)
* Eğitim, ana kucağından başlar; her söylenen sözcük çocuğun kişiliğine ko­nan bir tuğladır. (H.Ballov)
* Bir ülke halkının eğitimi, sokaktaki davranışlarından belli olur. (E.De Amıcıs)
* Elinden gelirse insanları eğit, gelmezse onlara katlan. (M. Aurellius)
* Eğri ağaçlar, bahçıvan eline muhtaçtır. (Çin atasözü)
* Eğitim, ekmek ve sudan sonra halkın en büyük gereksinmesidir. (Danton)
* Ana baba iyi eğitim almışlarsa çocuklar da görgülü olur. (Goethe)
* Eğitimle suç ve cezalar, güneşin önündeki buzlar gibi erir. (V.Hugo)
* Ulusal eğitim, her ulusun yaşam kaynağıdır. (Namık Kemal)
* Eğitim; iyiyi, büyüğü, güzeli sevmektir. (E. Renan)
* Eğitimli adam, görgüsüzle geçinmesini bilir. (Schopenhauer)
* Eğitim, yetenekleri olgunlaştırır, ama yetenek yaratmaz. (Voltaire)
* Eğitimin amacı, insanlarda bulunan yetenekleri geliştirmektir. (Eflatun)
* İnsan iki yoldan eğitilir: İlki, ana-baba, öğretmenlerden aldığı derslerle; ikincisi, kendi öğrendikleriyle. En değerli olanı ikincisidir. (Gibons)
* Kızını dövmeyen dizini döver. (Türk atasözü)
* Eğitimsiz öğretim, hırsız fenerine benzer.
* Eğitim görmekle görmemek, ölülerle dinler ara­sındaki fark gibidir.(Aristo)
* Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak Milli Eğitimle olur. (Atatürk)
* Eğitim, her ulusun hayat kaynağıdır. (Namık Kemal)
* İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yetişir.
* Bilgi, sevgi ve zekanın aynasıdır.
* Okumayı öğrenmeyen çuval taşımayı öğrenir.