İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ALTERNATİF POLİTİKALARIN ETKİNLİĞİ

Dünyamız birçok defa küresel iklim değişikliği ile karşılaşmıştır. Ancak son dönemde yaşanan ve yer yüzündeki her canlı için tehdit oluşturan son iklim değişikliği, 150 yılı aşkın bir süredir devam eden insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak diğerlerinden ayrılmaktadır. Sanayileşme ile değişim gösteren insan faaliyetleri, doğanın dönüştürme potansiyelinden daha hızlı bir şekilde sera gazı emisyonlarını arttırmıştır. Son 20 yıldır, daha bilinçli ve etkin bir tutum sergilenmekte ve küresel ısınmayı engellemek için çeşitli politikalar uygulamaya konmaktadır. Çalışma sırasında uygulanan bazı iklim değişikliği politikaları incelenmiştir. Ancak teorik ve ampirik çalısmalar incelenirken, piyasa tabanlı politikalardan karbon vergisi ve emisyon ticaret sisteminin başarısı üzerinde yoğunlaşılmıştır. Avrupa ülkeleri içerisinde hem emisyon ticaret sistemi uygulanmakta hem de 1990’lı yıllardan beri karbon vergisi uygulayan ülkeler bulunmaktadır. 22 Avrupa ülkesinin 1996-2006 yıllarına ait verileri kullanılarak, Sabit Etki Modeli ile politikaların kişi başı fosil yakıt tüketimi ve sera gazı emisyonları üzerindeki etkisi tahmin edilmeye çalışılmıştır. Tahmin sonuçlarında, karbon vergisi ve emisyon ticaret sisteminin kişi başı fosil yakıt tüketimini azaltmada başarılı olduğu, ancak sera gazı emisyonlarını azaltmada sadece karbon vergisinin etkili olduğu tespit edilmiştir.

İlgilenilen dönemin Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi’nin ilk aşaması olması ve karbon fiyatlarının aşırı dalgalanma göstermesi, politikanın sera gazı emisyonlarını azaltmadaki başarısını etkilemiştir. Karbon vergisi, sera gazı emisyonlarını azaltıcı etki yaratmasına rağmen, vergi politikasının amacına uygun sekilde yürütülememesi sebebiyle, sonuçlar tatmin edici çıkmamıştır.

* Yayın Türü : Yüksek Lisans Tezi
Tez Adı : İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ALTERNATİF POLİTİKALARIN ETKİNLİĞİ
Tezin hazırlandığı yer : Ankara Üniversitesi
Tezin hazırlandığı Üni./Enst./A.B.D. :ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI
Tezin hazırlandığı yıl : 2009
Emeği Geçenler : A. BURÇA KIZILIRMAK (Tez Danışmanı)
FİGEN EDA AKBULUT (Yazar)
Tezin dili : Türkçe

Yüksek Lisans Tezi Tamamı (PDF)

Yayın Türü : Tez
Tez Adı : İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ALTERNATİF POLİTİKALARIN ETKİNLİĞİ
Tezin hazırlandığı yer : Ankara Üniversitesi
Tezin hazırlandığı Üni./Enst./A.B.D. : ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI
Tezin hazırlandığı yıl : 2009
Emeği Geçenler : A. BURÇA KIZILIRMAK (Tez Danışmanı)
FİGEN EDA AKBULUT (Yazar)
Tezin dili : Türkçe

Sizin İçin Seçtiklerimiz