HEPATİT HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Hepatit: Halk arasındaki adı ile sarılıktır. Karaciğer dokusunun infeksiyonuna (iltahabına) verilen isimdir. İnfeksiyona neden olan mikro canlılar çoğunlukla virüslerdir.İnfeksitona neden olan virüslerin çeşitlerine göre hepatitler çeşitli türlere ayrılır. Hepatite bulaıcıdır çünkü virüsler çok küçük ve bulaşıcı olduklarından, bütün hepatit türleri de insana bulaşabilir. Ancak virüslerin bulaşma yolları, bulaşma yetenekleri ve bulaşma güçleri birbirinden farklıdır. Bulaşma açısından bakıldığında hepatitleri iki guruba ayırmak mümkündür.

A ve E tipi hapatitler: insandan insana, hasta insanların dışkılarıyla bulaşmış, kirlenmiş yiyecek veya içeceklerin (meyve, sebze, içme suyu vb.) tüketilmesi ile bulaşırlar Çünkü hasta insanların dışkılarında bol miktarda virüs bulunur. Özellikla kanalizasyon ve su şebekesi gibi alt yapı hizmetlerinin sağlıklı olmadığı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu bölgelerde salgınlar yaparlar. Bu tür hepatitlerin bulaşması özellikle temizlik kurallarına dikkat edilmeyen ortamlarda son derece kolaydır.

B,C,D tipi hepatitler: insandan insana, kan nakli, hastada kullanılan enjeksiyon inesinin sağlam kişiye batması ve ameliyat malzemesinin sağlam kişiye kullanılması, yaralı vücut bölgelerine hasta kişinin kanının veya tükürük gibi başka vücut sıvılarının teması ve cinsel ilişki ile bulaşır.

Hepatit B ve daha az oranda Hepatit C taşıyıcı annelereden doğan bebeklere de hastalık bulaşabilir. İnsandan insana kolay bulaşmadıklarında B, C, D, hepatit türleri salgın yapmazlar.

Hepatit Taşıyıcılığı: Taşıyıcılık bazı kişilerde savunma mekanizmalarının yeterince çalışmaması sonucunda hepatit virüsünün vücuttan tamamen atılamamasıdır.Virüs karaciğer hücrelerinde yaşamaya devam eder. Taşıyıcıların birçoğunda virüs karaciğerin içindeki hücrelerde uyur durumda kalır. İşinde bulunduğu karaciğer hücrelerine zarar vermediği gibi yeni hücrelere de bulaşmaz. Bu durumda kişiye hiç bir zarar vermez. Ancak taşıyıcılık arlıklı olarak kontrolde olmalıdır.

Hepatit taşıyıcısı olanlarda 4 olasılık söz konusudur.
1- Uzun yıllar (10-15 yılı bulabilir ) boyunca taşıyıcı kaldıktan sonra kişi virusu vucudundan tamamen atar.
2- Kişi ömür boyu taşıyıcı kalabilir.
3- Taşıyıcı olan kişilerde virüs aktive olarak (uyanarak) karaciğer hücrelerini tahrip etmeye başlar. Bu tahribat sonucunda siroz denilen karaciğer yetmezliği ve ölümle sonuçlanan klinik tablo meydana gelir.
4- Taşıyıcılarda ve siroz gelişenlerde karaciğer kanseri gelişme riski vardır.

Sizin İçin Seçtiklerimiz