HAYVAN BESLEYEN VE BESLEMEYEN ÇOCUKLAR

HAYVAN BESLEYEN VE BESLEMEYEN ÇOCUKLARIN SALDIRGANLIK EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırma, hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların saldırganlık eğilimlerinin belirlenmesi; hayvan besleyen ve beslemeyen çocuklarda sosyo-ekonomik düzey, yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, doğum sırası, anne- baba öğrenim durumu gibi değişkenlerin, hayvan besleyen çocuklarda ise besledikleri hayvanın kendileriyle birlikte yaşadığı süre, hayvanın yiyecek ve su ihtiyacını karşılayan kişi, besledikleri hayvanı sevme nedeni, hayvanla olan ilişkilerini değerlendirme biçimi gibi değişkenlerin saldırganlık eğilimlerinde farklılık yaratıp yaratmadığının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma Ankara il merkezinde bulunan alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyi temsil eden semtlerden seçilen ilköğretim okullarının dördüncü, beşinci, altıncı sınıflarına devam eden çocuklar üzerinde yürütülmüştür.
 
Araştırma sonucunda hayvan besleyen ve beslemeyen çocuklar arasında saldırganlık eğilimi alt boyut puan ortalamaları açısından önemli farklılıklar olduğu saptanmıştır. Çocukların yaşı. cinsiyeti, sosyo- ekonomik düzeyi kardeş sayısı, doğum sırasının toplam saldırganlık puanı açısından faklılık yarattığı belirlenmiştir (P<0.01, P<0.05). Ayrıca hayvan besleme durumu x cinsiyet, hayvan besleme durumu x yaş, hayvan besleme durumu x kardeş sayısı, hayvan besleme durumu x doğum sırası, hayvan besleme durumu x anne öğrenim durumu interaksiyonlarının toplam saldırganlık puanı açısından farklılık oluşturduğu saptanmıştır (P<0.01, P<0.05). Hayvanın aile ile birlikte yaşadığı süre, hayvanın yiyecek ve su ihtiyacını karşılayan kişi, çocukların hayvanı sevme nedeni ve çocukların hayvanla olan ilişkilerini değerlendirme biçimlerinin toplam saldırganlık puanları üzerindeki etkisinin önemli olduğu sonucuna varılmıştır (P<0.01, P<0.05).
Yayın Türü : Tez
Tez Adı : HAYVAN BESLEYEN VE BESLEMEYEN ÇOCUKLARIN SALDIRGANLIK EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
Tezin hazırlandığı yer : ANKARA
Tezin hazırlandığı Üni./Enst./A.B.D. : ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EV EKONOMİSİ (ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI
Tezin hazırlandığı yıl : 2005
Emeği Geçenler : NAFİYE ATEŞ (Yazar)
Doç. Dr. FİGEN GÜRSOY (Tez Danışmanı)

Tezin Tamamının PDF formatında indirip okuyabilirsiniz.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

1 Yorum

Comments are closed.