Depremlerlele İlgili Kısa Bilgiler

Depremlerle İlgili Kısa Bilgiler

Depremlerin nedenleri, türleri ve depremlerle ilgili kısa bilgiler İnsanlık tarihini derinden etkileyen, kalıcı izler bırakan depremler, çok büyük can kayıplarına neden olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bir doğal felaket olarak deprem, önlenebilir değildir. Ancak etkileri en aza indirilebilir. Günümüzde depremlerin…

Devamı »
Borçtan Kurtulma Yolları

Borçtan Kurtulmak İçin Plansız Borçlanmayın

Borçtan kurtulmak için plansız borçlanmayın. Borçlandıktan sonra ödemenin zamanında ve planlandığı şekilde yapılması esastır. Borçlanmak bile kolay değilken kolay kurtulmak mümkün değildir. Hiç bir zaman plansız borçlanmayın. Elbette ki hiç kimse borçlanmak, borç yüzünden sorun yaşamak istemez. Hele de borcun…

Devamı »
Organik Tarım Hakkında Genel Bilgiler

Organik Tarım Hakkında Genel Bilgiler

Organik Tarım Organik (ekolojik) tarım, en genel anlamıyla; belirli kural ve gereklilikler çerçevesinde yapılan ve doğayı tüketmeyen sürdürülebilir tarım yöntemidir. Tarım kimyasalları başta olmak üzere yüksek girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarımın insan sağlığı, ekoloji ,sosyal ve ekonomik açılardan ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların…

Devamı »
Ormanlar ve Biyoçeşitlilik

Ormanlar ve Biyoçeşitlilik

Ormanlar ve Biyoçeşitlilik Hakkında Yazı Biyolojik zenginlik ya da biyolojik çeşitlilik, canlıların farklılığını ve değişkenliğini, içinde bulundukları karmaşık ekolojik yapılarla, birbirleriyle ve çevreleriyle karşılıklı etkileşimlerini ifade etmektedir. Biyolojik çeşitlilik Gen, Tür ve Ekosistem olmak üzere üç hiyerarşik kategoriye ayrılır:Genetik Çeşitlilik…

Devamı »
Temel Hak ve Sorumluluklarımız Hakkında Yazı

Temel Hak ve Sorumluluklarımız Hakkında Yazı

Hak ve Sorumluluklarımız Temel hak ve özgürlüklerimizin neler olduğu konusuna geçmeden önce hak ve sorumluluk kavramları üzerinde biraz duralım. Hak nedir? En yalın tanımıyla hak, kanunlar, yönetmelikler veya uluslararası mevzuatlar gereğince kişiye verilen yetkilerdir. Sorumluluk ise kişinin kendisiyle ilgili üstüne…

Devamı »
Taş ve Toprak Koleksiyonu

Taş ve Toprak Koleksiyonu

Süs Taşları ve Toprak Koleksiyonu Yapmak Doğada nadir bulunma derecesine göre ilgi gören süs taşları aslında kıymetli ve yarı kıymetli mineraller olarak bilinirler. Bu minerallerin kimyasal yapıları ve fiziksel dokuları ile sertlikleri farklılık gösterirler. Kıymetli mineraller aynı zamanda, süs eşyası…

Devamı »