FEN VE TEKNOLOJİ 5.SINIF DENEME SINAVI

FEN VE TEKNOLOJİ 5.SINIF DENEME SINAVI
Beyazegitim.com olarak ilköğretim öğrencilerimize yönelik derse hazırlanma çalışmalarına devam ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızın gönderdiği çalışmaları yayımlıyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Fen ve teknoloji dersi için tam 20 soruluk deneme sınavını çözmek için sadece kendi bilgilerinize güvenmeniz ggerektiğini unutmayınız. Soruların yanıtlarını vermiyoruz çünkü bir çalışma metodu olarak soruları çözüp yanıtlarını da çalışma kitaplarınızdan bulmak tercih edilmelidir.

1. Aysel, besin çeşitlerini vücudumuzdaki temel işlevlerine göre sınıflandırma ödevini defterine şu şekilde yapmıştır.
Proteinler —- Yapıcı ve onarıcıdırlar

Karbonhidratlar, mineral ve su ——- Düzenleyicidirler
Vitaminler ———- Enerji vericidirler

Fakat Aysel ödevini bitirdikten sonra yanlışlık yaptığını fark etmiştir. Buna göre Aysel hangi düzeltmeyi yaparsa yanlışlığı gidermiş olur?

a) Proteinler ile vitaminlerin yerini değiştirerek
b) Mineraller ile proteinlerin yerini değiştirerek
c) Vitaminler ile karbonhidratların yerini değiştirerek
d) Vitaminler ile proteinlerin yerini değiştirerek

2. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Su vücut ısısının düzenlenmesinde görev yapar
b) Büyüme çağındaki çocuklar, proteinli besinleri fazla tüketmelidir.
c) Dengeli beslenmek için devamlı et yemeliyiz.
d) Karbonhidratlar ihtiyaçtan fazla alındığında şişmanlığa yol açar.

3. Vücudumuzda besinlerin parçalanması ve kullanılması sonucu bazı atık maddeler oluşur. Bu maddelerin dışarı atılması gerekir. Bu olaya boşaltım denir.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıda verilen organlardan hangisi boşaltımda görevli bir organ değildir?

a) Böbrekler b) Kalp
c) Deri d) Akciğer

4. Sindirim besinlerin kana geçebilecek hale gelmesi olayıdır. Besinlerin büyük bölümünün kana geçtiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnce bağırsak b) Mide
c) Kalın bağırsak d) Yutak

5. I . Taze, temiz ve doğal olmasına dikkat etmeliyiz.
II . Gerekli kurumlardan alınan üretim iznine bakmalıyız.
III . Son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz.
IV . Doğal olan (katkı maddesi içermeyen) besinleri tercih etmeliyiz.

Besinleri tüketirken yukarıdaki bilgilerden hangilerine dikkat etmemiz gerekir.

a) I – II – III b) I – II – IV
c) II – III – IV d) I – II – III – IV

6.  I . K maddesi, kemiklerin ve dişlerin gelişimi için gereklidir.
II . L maddesi, Vücudun büyüme ve gelişiminde yer alır.
III . M maddesi, vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.
Yukarıdaki bilgilere göre K , L , M maddeleri hangi besin grubu içerisinde yer alır?

  K L M
A Düzenle-yici Yapıcı onarıcı Enerji verici
B Yapıcı onarıcı Düzenle-yici Enerji verici
C Yapıcı onarıcı Düzenle-yici Düzenle-yici
D Düzenle-yici Yapıcı onarıcı Düzenle-yici

7. Sindirim organlarının sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) Ağız – yemek borusu – yutak – mide – ince bağırsaklar – kalın bağırsaklar
b) Ağız – yutak – yemek borusu – mide – ince bağırsaklar – kalın bağırsaklar
c) Yutak – ağız – yemek borusu – ince bağırsaklar – kalın bağırsaklar
d) Ağız – yutak – yemek borusu – mide – ince bağırsaklar

8. I.  Sigara çevreye ve ekonomimize zarar verir.
II.  Sigara sadece içene değil çevresindekilere de zarar verir.
III. Sigara damar tıkanıklığına sebep olur.
IV. Akciğer ve gırtlak kanserinin en büyük sebebi sigaradır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a) Yalnızca I                     b) II – IV
c) I – II – III – IV             d) II – III – IV

9. Sindirim sistemimizin sağlığı için aşağıda­kilerden hangisini yapmak yanlış olur?

a) Genellikle aynı çeşit besinlerle beslen­mek
b) Yemeklerimizi acele etmeden yemek.
c) Bol baharatlı ve acılı yemeklerden kaçınmak.
d) Yediğimiz yemeklerin çok sıcak ya da çok soğuk olmamasına dikkat etmek.

10. Dişlerimizle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Bebekler süt dişleriyle doğarlar
b) Yetişkin bir insanda 32 diş vardır.
c) 19–20 yaşlarında dişlerimize 4 tane daha diş eklenir.
d) Süt dişleri kalıcı dişler değildir.

11. Isı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Isı alan katı maddelerin sıcaklığı değişir.
b) Isıtılan maddeler genleşir.
c) Isı maddelerde hal değişikliğine yol açar.
d) Isı olan bütün katı maddeler gaz hale geçerler.

12. Rüzgarlarla sürüklenen bulutlar daha soğuk hava kütleleriyle karşılaştıklarında yoğuşma artar ve su damlacıkları oluşur. Oluşan bu su damlacıkları kendini taşıyamaz hale gelir ve yeryüzüne ………………. şeklinde iner.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Kar   b) Yağmur   c) Sis  d) Dolu
13. Sıcak süt dolu bir bardağı tuttuğumuzda bardaktan elimize ısı enerjisi geçer ve elimiz ısınır.
Yukarıdaki olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Isı alan maddenin sıcaklığı artar.
b) Sıcaklıkları farklı maddeler birbirleriyle temas ettiklerinde aralarında ısı alışverişi olur
c) Isı akışı daima soğuk olandan sıcak olana doğru olur.
d) Maddeler arasında sı alışverişi durduğunda iki maddenin de sıcaklığı eşit olur.

14. Suyun atmosfer ve yeryüzü arasındaki dolaşımına su döngüsü denir. Su döngüsünde gerçekleşen olayların sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) Deniz –göl ——- buharlaşma ——– bulut ——– yoğuşma ——- yağış
b) Deniz –göl ——- bulut ———– yoğuşma ——- buharlaşma —— yağış
c) Deniz –göl ——- yoğuşma ———- buharlaşma ——– bulut ——– yağış
d) Deniz –göl ——- buharlaşma ——– yoğuşma ——- bulut ——– yağış

15. Gaz halde bulunan bir maddenin sıvı hale geçmesine ……………….. denir.

Yukarıdaki verilen ifade aşağıda verilen kelimelerden hangisiyle tamamlanırsa anlamlı olur?
a) Erime                    b) Donma
c) Buharlaşma       d) Yoğuşma

16. Öğretmen Sami Bey, günlük hayatta genellikle karıştırılan ısı ve sıcaklık kavramlarıyla ilgili olarak öğrencilerin bilgileri ölçmek için alt alta dört yargı sıraladı.

I . Kardeşimin vücut sıcaklığı dün gece 38
C’ye yükseldi.
II . Yemek çok sıcak olmuş, ağzım yandı.
III . Bu mevsimde denize girilmez, suyun ısısı
neredeyse 0 C
IV . Kaloriferin ısı ayarını yükselttim

Tahtaya kaldırılan Mert, yukarıdaki yargılardan hangisini işaretlemeli ki yanlış olanı bulsun?

a) I         b) II          c) III              d) IV

17.  Ahmet bir deney yapmaya karar veriyor. Önce iki özdeş kap alıyor ve 1. kaba 100ml su 2. kaba 125ml su koyuyor. İki kabı özdeş iki ispirto ocağına aynı anda koyuyor ve 5 dk geçtikten sonra ikisini birden kapatıyor.
Ahmet yapmış olduğu deneyde hangi bilgiye ulaşır?
a) 1.ve 2. kabın içindeki suyun sıcaklıkları eşittir.
b) 2.kaptaki suyun sıcaklığı 1. kaptakinden fazladır.
c) 1. kaptaki su miktarında hiçbir değişme olmamıştır.
d) 1.kaptaki suyun sıcaklığı 2. kaptaki suyun sıcaklığından fazladır

18.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Buharlaşma olayında madde ısı alır.
b) Yoğuşma sırasında madde ısı verir
c) Donma sırasında madde ısı alır.
d) Erime sırasında madde ısı alır
19.  Aşağıdaki olaylardan hangisi genleşmenin olumsuz etkilerinden biri değildir?

a) Elektrik tellerinin sarkması ve gerilmesi
b) Kavanoz kapağının sıcak su yardımıyla açılması
c) Çay bardağının sıcak su nedeniyle çatlaması
d) Demir yolu raylarının uzayarak eğrilmesi

20.  I. Yoğunluğu az olan maddeler yüzer
II.  Buzun yoğunluğu sudan azdır.
III .Kütlenin yüzme ve batmaya etkisi yoktur

Yukarıdaki açıklamalardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

a) Yalnız II                            b) I ve II
c) I ve III                            d) II ve III

Sizin İçin Seçtiklerimiz

7 Yorum

  1. İşte budur. Diğer sitelerde hiç biri kopyalanmıyo çok teşekkürler…

  2. çok güzel sayfa bunu her zaman kullanmak istiyorum nolur her zaman böyle testler yapın

  3. ben başka siteden çözüyorum bu işaretlemeli degil işaretlemeli olsa bundayım işaretlemeli yapın lütfen bu siteyi yanlışlarımı görmek için bu gereklidir bence sizce?

Comments are closed.