Excel Ödev Sorusu

Excel Ödev Sorusu ve çözümü

A1 hücresindeki sayının karakökü ile A2 hücresindeki sayının karekökünü çarpıp A4 hücresine yazdırınız.
Çözüm: A4 Hücresine aşağıdaki formülü aynen yazarız.
=KAREKÖK(A2)*KAREKÖK(A3) Örneğin;
=KAREKÖK(36) 36’nın karekökü (6)
=KAREKÖK(A1) Yukarıdaki sayının karekökü. Sayı negatif olduğundan hata verir (#SAYI!) Bu durumda negatif sayıların da karekök işlemlerini yapması için formülümüz şöyle olacaktır.
=KAREKÖK(MUTLAK(A2))*KAREKÖK(MUTLAK(A3))
Soru ve çözümü gönderen: Sivas’tan Mehmet Ali YILDIZ

Aynı şekilde toplama için
=KAREKÖK(A2)+KAREKÖK(A3) formülü
Çıkarma için se =KAREKÖK(A2)-KAREKÖK(A3) formülünü kullanmak yeterlidir.

10. Sınıflar İçin Örnek Sınav Soruları

Gönderen: Ezgi Ertantaş (Malatya)

1. Excel paket programı ile neler yapılabilir?
2. Excel paket programı nasıl çalıştırılır belirtiniz?
3. MS Excel kısayoldan nasıl başlatılır ( 3 tane)?
4. Hücre kulpu hangi işlemler için kullanılır?
5. Bir hücreye sayısal veri girildiğinde 1E+13 gibi işaretler çıkıyorsa bunun nedeni nedir?
6. Excel paket programı dosyalarının otomatik uzantısı nedir?
7. Bir hücreye sayısal veri girildiğinde ################ (sayı işareti) çıkıyorsa bunun nedeni nedir?
8. Hücre nedir?
9. Excel’de hücreler nasıl adlandırılır?
10. Tek hücreye veri nasıl girilir?
11. Bir hücreye girilen veri alfabetik ise hücrenin ne tarafına yazılır?
12. Bir hücreye girilen veri sayısal ise hücrenin ne tarafına yazılır?
13. Bir hücreye sayısal veri girildiğinde ############## işareti çıkıyorsa bu durum nasıl düzeltilir?
14. Bir hücreye sayısal veri girildiğinde 1E+13 gibi işaretler çıkıyorsa bu durum nasıl düzeltilir?
15. Bir hücreye birden fazla satır yazmak için hangi yöntemler kullanılır? (2 yöntem yazınız)
16. 1 den 100 e kadar sayılardan oluşan veri dizisi nasıl oluşturulur yazınız?
17. 10 dan 200 e kadar 10 ar 10 ar ilerleyen bir veri dizisi oluşturmak için hangi işlemler yapılır yazınız?
18. Excel’de tek satır yükseklik ayarı nasıl yapılır?
19. Excel’de tek sütun genişlik ayarı nasıl yapılır?
20. Excel’de birden fazla satırın yükseklik ayarı aynı anda nasıl yapılır?
21. Excel’de birden fazla sütunun genişlik ayarı aynı anda nasıl yapılır?
22. Excel’de yeni bir dosya oluşturmak için hangi yöntemler kullanılır? (3 yöntem yazınız.)
23. Excel’de dosyayı kaydetmek için hangi yöntemler kullanılır? (3 yöntem yazınız)
24. Excel’de dosya mönüsündeki Farklı Kaydet komutu hangi amaçlar için kullanılır?
25. Excel’de önceden kaydettiğimiz dosyayı çağırmak için hangi yöntemler kullanılır? (3 yöntem yazınız.)
26. Excel’de açık olan bir dosyayı kapatmak için hangi yöntemler kullanılır? ( 3 yöntem yazınız)
27. Excel çalışma sayfasında yeni bir pencere yaratma işlemi nasıl yapılır?
28. Excel’de pencere görünüm büyüklüğü fare ile nasıl değiştirilir?
29. Tek hücre seçme işlemi nasıl yapılır?
30. Birden fazla bitişik hücre fare ile nasıl seçilir?
31. Birden fazla bitişik hücre klavye ile nasıl seçilir?
32. Birden fazla bitişik olmayan hücre seçim işlemi nasıl yapılır?
33. Tek satır nasıl seçilir?
34. Tek sütun nasıl seçilir?
35. Birden fazla bitişik satır nasıl seçilir? (Klavye ve fare ile) 2 yöntem yazınız)
36. Birden fazla bitişik olmayan satır nasıl seçilir?
37. Birden fazla bitişik sütun nasıl seçilir? ( Klavye ve fare ile 2 yönmet yazınız)
38. Birden fazla bitişik olmayan sütun nasıl seçilir?
39. Yanlış yazılmış bir veriyi düzeltme yöntemleri nelerdir ? (3 Yöntem yazınız)
40. Veriler nasıl silinir?
41. Yapılan bir işlemi geri alma yöntemleri nelerdir? ( 2 yöntem yazınız)
42. Geri alınan işlemin yineleme yada ileri alma yöntemleri nelerdir? ( 2 yöntem yazınız.)
43. Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere düzen mönüsünü kullanarak nasıl kopyalarız?
44. Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere kısa yol tuşlarını kullanarak nasıl kopyalarız?
45. Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere fareyi kullanarak nasıl kopyalarız?
46. Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere standart araç çubuğu düğmelerini kullanarak nasıl kopyalarız?
47. Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere düzen mönüsünü kullanarak nasıl taşırız?
48. Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere kısa yol tuşlarını kullanarak nasıl taşırız?
49. Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere kısa yol mönüsünü kullanarak nasıl taşırız?
50. Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere fareyi kullanarak nasıl taşırız?
51. Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere standart araç çubuğu düğmelerini kullanarak nasıl taşırız?
52. Hücre ekleme işlemi hangi yöntemler kullanılarak yapılır? ( 3 yöntem yazınız)
53. Satır ekleme işlemi hangi yöntemler kullanılarak yapılır? ( 3 yöntem yazınız)
54. Sütun ekleme işlemi hangi yöntemler kullanılaraık yapılır? ( 3 yöntem yazınız)
55. Hücre silme (çıkarma) işlemi hangi yöntemler kullanılarak yapılır? ( 3 yöntem yazınız)
56. Satır silme (çıkarma) işlemi hangi yöntemler kullanılarak yapılır? ( 3 yöntem yazınız)
57. Sütun silme (çıkarma) işlemi hangi yöntemler kullanılarak yapılır? ( 3 yöntem yazınız)
58. Excel’de çalışma kitabına yeni sayfa ekleme işlemi hangi yöntemler kullanılırak yapılır? (2 yöntem yazınız.)
59. Excel’de sayfa silme işlemi için hangi yöntemler kullanılır? (2 yöntem yazınız.)
60. Excel’de sayfaları adlandırma işlemi hangi yöntemler kullanılarak yapılır? ( 2 yöntem yazınız.)
61. Excel’de bir çalışma sayfası sayfa sekmeleri çubuğunda fare ile nasıl taşınır?
62. Excel’de biçimlendirme işlemleri hangi yöntemler kullanılarak yapılabilir? (3 yöntem yazınız)
63. Excel’de yazdığınız bir yazının yazı tipini, yazı boyutunu, yazı stilini, yazı rengini değiştirme işlemleri hangi yöntemleri kullanarak yapabiliriz? ( 3 yöntem yazınız)
64. Hücrelere kenarlık ekleme işlemi hangi yöntemler kullanılarak nasıl yapılır? ( 3 yöntem yazınız)
65. Hücre içerisindeki bilgilerin sağa sola ve ortaya hizalama işlemlerini yapmak için biçimlendirme araç çubuğundaki hangi düğmeler kullanılır?
66. Hücre içerisindeki bilgileri dikey yazmak istediğimizde hangi işlemleri yaparız?
67. Hücre birleştirme nasıl yapılır?
68. Formül veya işlevler hangi işaret ile başlamalıdır?.
69. Excel paket programında yandaki düğmenin görevi nedir?
70. Bir hücredeki formülü diğer hücrelere nasıl kopyalarız?
71. Excel programında bir sayfadan daha büyük olan bir tabloyu bir sayfaya sığdırmak için hangi işlem yapılır?
72. Excel de hazırlanmış bir belgeyi yazıcıya göndermeden önce en son haliyle görmemizi sağlayan komut hangisidir? Hangi menüde bulunur?
73. Excel programında Verileri sıralama yaptırmak için hangi menüden, hangi komut verilir?
74. Excel programında hazırlanan tabloların içerisinde yalnızca aranan kayıtları listelemek için hangi Menüden hangi komut verilir?
75. Excel programında Süzme veya Filtreleme işlemi hangi amaçla kullanılır?
76. Excel tablolarında Alt Toplamlar hangi amaçla kullanılır?
77. Excel de hazırlanan tablolarda sunulan verilerin gruplamalar yapılarak ortaya konulması hangi komut ile yapılır? Bu komut hangi menüde bulunur?
78. Excel programında aktif hücreye bugünkü tarihi yazdıracak olan fonksiyonu yazınız.
79. Excel programında aktif hücreye bugünkü tarih ile birlikte saati de yazdıracak olan fonksiyonu yazınız.
80. Excel programında bir hücreye girilen değer tarih olarak değişiyorsa bunun sebebi nedir? Nasıl düzeltilir?
81. Excel programında bir hücreye girilen komutu iptal eden tuş hangisidir?
82. Makro nedir? Ne işe yarar?
83. Excel programında yeni bir Makro ne şekilde kaydedilir?
84. Excel çalışma kitabında daha önceden kaydedilmiş Makroları hangi kısayol tuşu ile açarız?
85. Excel çalışma kitabını yazıcıdan çıktı alabilmek için kullanılan 3 yol hangisidir?

Sizin İçin Seçtiklerimiz

3 Yorum

  1. Öğrencinin vize final bütün sınavlarını grdirip sırasıyla %30, %60, %10 hesplanacak 50 ve üzeri alan geçti =50 altı kaldı uyarısı veren ve orta alan puan gösteren makroyu yazınız.

Comments are closed.