Eğitimde Yeni Yönelimler Semineri

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca özel ihtisas komisyonlarında görevli uzmanlara ve yöneticilere yönelik olarak; eğitim alanında yaşanan gelişmelerin, yürütülen çalışmaları yansıtabilmesi bağlamında “eğitim bilim” kavramını merkeze alan Eğitimde Yeni Yönelimler semineri düzenlenmiştir.

Bu seminer ile sadece dünyada eğitim alanında yaşanan gelişmelerin paylaşımı değil, öğrencilerimizin öğrenmelerini kolaylaştıracak, öğretmenlerimizin uygulama ile ilgili sorunlarının çözümüne ışık tutacak olan bize özgü fikirler, düşünceler ve öneriler paylaşılmıştır.

Çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin eğitim görevlisi olarak katıldığı seminerde;  öğretim yöntem ve teknikleri alanındaki gelişmeler,  eğitim vizyonu, program geliştirmede yeni yaklaşımlar, öğrenme heyecanı, beyin ve öğrenme arasındaki ilişkiler başta olmak üzere öğrenme  öğretme sürecine ilişkin sunumlar yer almıştır.

 

Bütün bu sunumların ortak temasını eğitim sistemimizin geleceğine duyulan güven ve bu güvenin gelişmesi için yapılması gereken işbirliğini oluşturmuştur.

 

23-27 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen seminerde akademisyenlerce yapılan  sunumlar; anne babalar, eğitim yöneticileri, eğitim denetçileri, öğretmenler ve veliler başta olmak üzere herkesin yararlanması amacıyla Başkanlığımızın web sitesinde yayınlanmaktadır.

 

Seminerde yer alan eğitim görevlileri ile sunumlarını içeren konular aşağıdadır;

  • Doç. Dr. Erten GÖKÇE (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Öğretim Yöntemlerinde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar
  • Prof. Dr. Ziya SELÇUK (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi) Eğitim Vizyonu
  • Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR (Gazi ÜniversitesiMesleki Eğitim Fakültesi) Program Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar
  • Prof. Dr. Ahmet İNAM (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü) Öğrenme Heyecanı ve Kendini Değerlendirme
  • Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY(Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi) Beyin ve Öğrenme

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz