DOĞA LİNÇ Mİ EDİLİYOR

PARA MI ÖNEMLİ SAĞLIK MI?

Herşeyi parasal yararlılık üzerine düşünürseniz geleceğinizi yokedersiniz. Madenler para getiriyor, ormanları yok et. Nükleer Enerji için doğayı katlet, av için hayvanların neslini tüket. Off, ne güzel dünya be. Git orman arazilerine villa yap, şehir kur, sana af gelsin. Neymiş paraymış. Ne hikmetse bu para işi de halkın cebinden başka her yere gidiyor. Bunları yazmamızın nedeni aşağıda Cumhuriyet gazetesindeki haberdir. Gece yarısı sesiz sedasız geçirilen bu haber oysa ki sadece bizim insanımızı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Çevereye duyarlılığı öldüren her girişim gibi bu girişim de yükselen değerlerin en tepesine parayı koyma girişimi olarak tarihteki yerini alacaktır.

Doğayı Talan Yasası!

Cumhuriyet, 11 Haziran 2010
Tüm ormanlar ile yaban hayatını koruma ve geliştirme sahaları maden arama faaliyetlerine açılıyor. İçme suları madencilik faaliyetlerinin olumsuz etkilerine maruz kalacak. Maden ruhsatlarını yerel yönetimler verecek.
TBMM Genel Kurulu’nda önceki gece kabul edilerek yasalaşan “Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” şu düzenlemeleri getiriyor:

Ormanlar madenciliğe açılıyor: Devlet ormanlarında maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zorunlu olan su, haberleşme, yol ve altyapı tesislerinin yapımına, bedeli karşılığında Çevre ve Orman Bakanlığı’nca izin verilebilecek.

İzinleri Orman Bakanlığı verecek: Devlet ormanları sınırları içindeki tohum meşcereleri, gen koruma alanları, muhafaza ormanları, orman içi dinlenme yerleri, nadir ekosistemlerin bulunduğu alanlarda yapılacak maden faaliyetlerine ilişkin ruhsatın verilmesi, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yetkisinde olacak.

Madenlerde Orman Yasası: Devlet ormanları içinde yapılacak maden arama ve işletme faaliyetleriyle bu faaliyetler için zorunlu ve ruhsat süresine bağlı olarak yapılan geçici tesislere, Orman Yasası hükümleri uygulanacak.

Yaban hayatı kalmayacak: Yaban hayatını koruma ve geliştirme sahalarında maden arama ve işletme faaliyetleriyle bu faaliyetler için gerekli geçici tesislere, çevresel etki değerlendirme raporunda belirlenen esaslar dahilinde izin verilecek.

Sularda maden tehlikesi: İçme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su seviyesinden itibaren 1000-2000 metre mesafe genişliğindeki şeritte, galeri usulü patlatma yapılmaması ve alıcı ortama arıtma yapılmadan doğrudan su deşarj edilmemesi şartıyla madencilik faaliyetlerine izin verilebilecek.

2000 metreden sonraki koruma alanı içinde, çevresel etki değerlendirme raporuna göre uygun bulunan maden istihracı ve her türlü tesis yapılabilecek.

İmar Yasası hükümsüz: Maden sahalarında yapılacak tüm yapılar İmar Yasası hükümlerinden muaf tutulacak. Eskiden yapılacak binalar için inşaat ruhsatı alınması gibi imar hükümleri uygulanırken şimdi işletmeciler madenlerde istedikleri binayı, istedikleri gibi yapabilecekler.

Ruhsatlar yerel yönetimlerden: Maden üretim faaliyetleriyle bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatları il özel idareleri tarafından verilecek. İmar alanları içinde kalan madencilik faaliyetleri ise ilgili yerel merciden izin alınarak yapılabilecek.

Zeytinlikler kurtuldu: Zeytinlik alanlardaki maden faaliyetlerine ilişkin düzenleme içeren hüküm, verilen önergelerle tasarı metninden çıkarıldı.

Kaynak:
Cumhuriyet

İlgili Yazılar