Din Eğitiminde İnternetin Kullanımı

“Sanal din eğitiminde göz önünde bulundurulması gereken başlıca ilkeler şunlardır:
1. Diyalojik eğitime önem verilmelidir. Din öğretiminin ilkelerinden biri, öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarıdır. İnternet interaktif bir araç olduğu için öğrenme-öğretme ortamını zenginleştirerek öğrenciyi pasif olmaktan kurtarır.
2.Geri bildirim (feed back) olmalıdır. Din öğretiminde, öğrencilerin hem konuyu ne denli öğrendiklerini denetleme, hem de derse aktif katılımı sağlama amacıyla, öğrenciye sorular yöneltilmelidir. Bu sorular öğrenilen bilgileri tekrar etme ve pekiştirme fonksiyonlarına sahip olmalıdır.
3.Özet verilmelidir. Din öğretiminde verilen bilgilerin fazlaca ayrıntıya boğulmadan, sade anlatımı esas alınmalıdır.
4.Ferdi farklılığa dikkat edilmelidir. Sanal din eğitiminde, dini bilgiler verilirken, öğrencinin düzeyi göz önünde bulundurulmalıdır. Anlatımda kullanılan dil, anlaşılır ve öğrencinin anlama düzeyine uygun olmalıdır.
5.Hazır bulunuşluk prensibine göre hareket edilmelidir. Uygun yazılımlar aracılığı ile öğrenciye kendi hızı, gereksinimleri ve yönelimler, hazır bulunuşluk düzeyine uygun şekilde öğrenim sunulabilir.
6.Eğitim anında yardımcı unsurlardan yararlanılmalıdır. Din öğretiminde, öğrencilerde ilgi, istek, dikkat ve merak uyandırmak, dersi sevdirmek gerekmektedir. Bunun için metinler kolay anlaşılır, sevdirilir duruma getirilmeli, ana metni desteklemek üzere konu, çeşitli anlatım türleri içinde yardımcı metinler ve araçlarla beslenmelidir. Sanal din eğitiminde, ses, renkli resim, animasyon, simülasyon, grafik gösterileri konuya gerçekçilik ve çekicilik kazandırır. İlgi uyandırır ve öğrencinin dikkatini konuya çeker.
7.Tedricilik prensibine uygun hareket edilmelidir. Dini bilgilerin anlatımında kolaydan zora ve yakından uzağa doğru aşamalı bir yol izlenmelidir. Öğrencilerin konunun zor bölümlerini yavaş yavaş özümsemeleri sağlanmalıdır.16
“Allah son peygamberi Hz. Muhammed’i sadece Müslümanlar değil, ‘BÜTÜN İNSANLARA sırf bir rahmet vesilesi olması için’ göndermiştir. Dolayısıyla onun getirdiği mesaj yeryüzündeki tüm insanlara yöneliktir. O cesedi ve maddesiyle fiilen vefat ettiğine göre O’nun evrensel mesajını diğer insanlarla diyalog içinde olan ümmeti, ümmetinden de kendilerine peygamberin varisleri olma vasfı ve unvanı verilen ulema yerine ve muhataplarına ulaşacaktır. Bu iş sadece köşesinde oturarak yapılamayacağına göre onlara gidilecek ve onlarla kültürel temas yolları denenecektir.
Aslında veda haccında Hz peygamberin son hitabını (Veda Hutbesi) dinleyen 100 binlik sahabe topluluğunun yaptığı da bundan farklı bir şey olmamıştır. Bu sahabelerin çok azı bu gün Mekke ve Medine’de medfundur. Diğerleri fetih, irşad, talim ve tebliğ amacıyla dünyanın dört bir yanına dağılmış ve yayılmış vaziyettedirler. Ebu Eyyub el Ensari Anadolu’da, Ümmü Haram Kıbrıs’ta bu amaçla bulunmaktadır. Bu gün sahabenin bu amaçlarla ‘BÜTÜN MİLLETLER için bir ders, bir öğüt olan Kur’anı’ ve evrensel mesajını iletmek için dar ve kıt imkânlarla dünyanın en uzak kesimlerinden Çin’e kadar gittikleri bilinmektedir.”
İnsan için dünyaya açılan bir kapıdır internet. Eğitimle, İslamla ilgili siteler öğretmen ve öğrenci için vazgeçilmez kaynaklardır. Öğrencilerin bu sitelerden faydalanması sağlanmalıdır. Bu siteler bizim açıklarımızı kapatacaktır. Yapamadığımız materyallere bu siteler sayesinde ulaşabiliriz. Ayrıca sunumlarımız için kullanabileceğimiz resim, clipart, animasyon vs.’yi internetten elde edebiliriz.
“İnternet’te her konuda olduğu gibi, İslamî sitelerde de çok çeşitlilik var. Öyle ki, bu konuyla ilgili bir şeyler bakmaya başladığınızda sonunun gelmediğini ve içinde kaybolduğunuzu hissediyorsunuz. İnternet’in, -denetimsiz bir alan olduğu için- her zaman doğru bilgiler sunması beklenemez. Örneğin, Kur’an’ın ingilizcesini verdiğini iddia eden İslamî görünüşlü bir sitede bulduğunuz şeyler; tamamen uydurma, insan eliyle yazılmış bir takım yazılar; ama Kur’an değil! Bunlara rağmen, doğru kaynaklı siteler gittikçe çoğalıyor. Sebebi de arz-talep meselesi. Batı’da, Müslüman olanlar kendileri gibi Müslüman olmuş insanlarla yazışıyorlar, dertleşiyorlar. Merak ettikleri bilgileri yine İslamî web sitelerinden öğreniyorlar, onlara soru sorup tartışabiliyorlar. Forumlarda devamlı bir sohbettir gidiyor. Helal yiyeceğin zor bulunduğu ülkelerde, nelere dikkat edileceği de merak konusu. Sonra, evlenmek isteyenler veya Müslüman olduktan sonra Müslüman olmayan eşiyle nasıl yaşayacağını merak edenler, arkadaşlarına İslam’ı anlatmak isteyip onların da Müslüman olmasına vesile olmak isteyenler.

Sizin İçin Seçtiklerimiz