Din Eğitiminde İnternetin Kullanımı

Eğitimde İnternetin Kullanımı
Milyonlarca bilgisayardan oluşan, binlerce bilgisayar ağını bir birine bağlayan global ağa İNTERNET denir. Bu ağın yöneticisi yoktur. İnternet kullanıcıları birbirleri ile haberleşmek için ortak bir anlaşma dili kullanırlar. Bu ortak anlaşma diline TCP/IP denir. Bu protokol sayesinde donanım ve yazılımdan bağımsız bilgisayarlar arası iletişim mümkün olur.1
İnternet Uygulamalarında Bazıları
E-mail (Elektronik Posta): Elektronik mektup gönderip, almak için kullanılır.
Listserv (Tartışma Listeleri): Gelen elektronik mektupların liste üyelerine otomatik olarak dağıtımını yapar.
Online Conferencing (Elektronik Konferans): Değişik yerlerdeki insanlar, aynı anda ya da farklı zamanlarda internet üzerinden konferans yapabilirler. İnsanlar internet üzerinde özel yazılımları kullanarak tartışabilir, ders yapabilir ve hatta oyun bile oynayabilirler.
FTP (Dosya Transfer Protokolü): İnternete bağlı iki bilgisayardan birinden diğerine dosya transfer edilmesini sağlarlar.

Usenet: Belli konularda açılan tartışma grupları vardır. Yönetici yoktur. İsteyen herkes katılabilir.
Web Browsing: İnternet üzerinde bilgi hizmet birimi olarak çalışan bilgisayarlar üzerinden bilgi taraması yapmak için kullanılan bir deyimdir.
Netscape, Internet Explorer, Lynx ve benzeri programlar aracılığı ile bilgiye ulaşılabilir.
World Wide Web (www) Server: İnternet üzerinde hizmet birimi (sunucu) olarak çalışan bilgisayarlar. Arama motorları: İnternet’te bir bilgiye ulaşılmaya çalışıldığında, genellikle kullanılan yol arama motorlarıdır. Bu arama motorları anahtar kelime mantığı ile çalışır.
Sohbet Odaları (Internet Relay Chat, IRC): IRC uluslararası bir sohbet ortamı yaratan bir sistemdir. Bu sistemde kullanıcılar mesaj yazıp anında mesajlarına yanıt alabilmektedirler. Son yıllarda ICQ isimli program bu konuda en yaygın kullanım alanı bulan programlardan birisidir. Bu yolla örneğin okul dışında öğretmenleri ile iletişim içine girmek isteyen öğrenciler ödevleri ile ilgili geri bildirim alabilmekte veya okulundaki/sınıfındaki arkadaşlarıyla haberleşerek dersleriyle ilgili çalışmalar yapabilmektedir.
Artık öğrenciler okul ve sınıf gibi öğrenme ortamlarına, evden ya da internet cafe gibi ortamlardan hiç değilse bir kere olsun internet’e bağlanmayı öğrenmiş olarak gelmekte ve okul ortamlarında kullanılacak olan öğretim teknolojilerinin de en az bu seviyede olmasını beklemektedirler.
İnternetin hangi amaçlarla kullanılabileceği şöyle listelenebilir.
Dünyanın en büyük kütüphanelerinde araştırma yapabilirsiniz.
Farklı ülkelerde yaşayan meslektaşlarınızın yaptıkları çalışmaları inceleyebilirsiniz.
Mektuplarınız dünyanın her köşesine, elektronik postayla, bedava ve çok kısa zamanda gönderebilirsiniz.
Dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarınızla sesli-görüntülü sohbet edebilirsiniz.
Kendi web sayfanızı hazırlayarak çalışmalarınızı yayınlayabilirsiniz.
İnternet destekli öğretimin iki temel boyutu vardır.
1.Öğretmen Merkezli Uygulama: İşlenecek konularla ilgili olarak değişik kaynaklardan dersi zenginleştirmeye yönelik ilgi çekici örnekler bulunabilir. Ders yoğunluğu esnasında öğretmenin farklı kaynaklara ulaşmasını çabuklaştırır. Her öğretmenin her konuyu farklı anlattığı göz önüne alınırsa, bu farklı anlatım tarzlarının ve yaklaşımların internet vasıtası ile paylaşılması öğretmenlerin anlatım tekniklerine zenginlik getirmiş olur.
2.Öğrenci Merkezli Uygulama: İnternet her şeyden önce öğrenci için de çok geniş bir bilgi kaynağıdır. Ders dışında bilgisini geliştirmek isteyen öğrenciye sıkıcı olmayan renkli, görsel bir bilgi kaynağı sunulmaktadır. Kuru bir bilginin verilmesinden öte görüntülerle desteklenmiş eğlenceli bir bilgi kaynağıdır. Bu yönüyle öğrenciyi bilgiye çekecek ve onu saatlerce bilgiyle başbaşa bırakabilecek niteliktedir.
Derse girmeden önce web adresleri bookmark halinde tutularak veya çevrimdışı çalışmaya göre kaydedilerek ders anında zaman kaybı yaşamadan çalışma yapılmış olur. Bu düzenlemeler içinde öğretmen; bilgiyi aktarıcı olmak yerine birlikte öğrenen daha fazla rehberlik eden, yol gösterici ve esnek roller üstlenmelidir.7
Eğitimde İnternet Kullanımının Yararları
İnternet içerdiği kaynak ve bilgi zenginliği ile bir okulun tek başına sağlayabileceği kaynakların çok daha fazlasını sağlar. Öğrenci okulunda olmasa bile kütüphanelere bağlanıp kaynak bulabilir ya da elektronik yayınlardan bilgi toplayabilir.
Eğitimde İnternet Kullanımının Muhtemel Sınırlılıkları
Bilindiği gibi www hizmet birimleri üzerinde seks, pornografi, uyuşturucu ve ırkçılık hakkında siteler, sohbet odalarında cinsellik ve ailelerce hoş karşılanmayacak başka bir sürü konu üzerinde tartışan gruplar vardır.
İnternetin ikinci dezavantajı bilginin organize olmamasıdır. Kütüphaneler kitapları indeksleyerek bilgiye en kolay bir şekilde ulaşmamızı sağlarlar. Öte yandan internette organize edilmemiş bir bilgi yığını vardır.

Bu şekilde dersin büyük bir bölümünün bilgiye ulaşmak için harcanacağı açıktır. Bunun için çözüm intranet olabilir. İntranet, internetin yapısında ama belli bir kuruluşun ya da organizasyonun kendi içinde kullanımı ile sınırlıdır. Öğretmen ve yöneticiler www sunucularında buldukları faydalı bilgileri intranete aktarabilirler. Böylece öğrenciler sadece kendilerine faydalı bilgiye ulaşmış olurlar. Bununla pornografik kullanım da engellenir. Başka ve belki daha iyi bir çözüm okulların hem öğrenciye hem de öğretmene faydalı bilgi, aktivite ve materyallerin bulunduğu www siteleri hazırlamaları olabilir.
İnternette bir diğer problem ise erişilen bilginin niteliğidir. İnternette her isteyen her istediğini bir denetim mekanizması olmaksızın yayınlayabilir. Bu sebepten internet üzerinde ulaştığınız çoğu yayının kalitesinden emin olamazsınız.
Din Eğitiminde İnternetin Kullanımı
“İnternetle ilgili önümüze serilecek bilgilerin yaşama geçirilmesi; ülkemiz eğitim öğretim altyapısını sınıfla sınırlı kalmaktan ve zaman-mekân sınırlamalarından kurtarıp ‘yaşam boyu eğitim’e dönüşmesini sağlamak kaçınılmaz hale gelmiştir. Bilginin küreselleştiği; iletişim-bilişim-eğitişim ortamının göz kamaştırıcı bir ivmeyle gelişip büyüdüğü dünyada, eğitimi geleneksel sınıf ortamıyla sınırlı tutmak, artık mümkün değildir.”9
“İçinde bulunduğumuz yüzyılda insan eğitiminin doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreç olduğu kabul edilmektedir. İslam eğitimi, Hz. Peygamber’in ‘beşikten mezara kadar ilim tahsili’ formülü ile zaten bunu kanıksamış durumdadır.”
“Günün ve gecenin her saatinde, hafta sonlarında, tatillerde din öğretimi yapılabilecektir. Öğrenme hızı bakımından da büyük bir esneklik görülmektedir. Her öğrenci gruba bağlı kalmadan belli bir hızla programı takip edebilir. Öte yandan uzaktan din eğitiminden yararlanmak için belli bir yaş sınırlaması veya belli bir takım eğitim kurumlarından mezun olma şartı da aranmamaktadır. Dolayısıyla uzaktan din eğitiminin 3 temel özelliği vardır:

Sizin İçin Seçtiklerimiz