ÇOCUKLARIN ERGENLİK DÖNEMLERİNDEKİ DUYGULARI

Çocuğum Ergenlik Döneminde, neler hissediyor?
Ergenlik döneminin başlıca özellikleri
Çocuklar bu dönemlerde statik (durağan) değil değişken olurlar.Bu durum yani onun değişkenliği, duygularında, düşüncelerinde, davranışlarında ve ilişkilerindedir. Otoriteye karşı olma eğilimleri fazladır, hatta anne baba otoritesine özellikle karşı duruş sergiler. Bu durum en yakınındaki otoriteleri ilk önce yıkma isteğinin dışa vurumudur. Çocuğun anne babasından daha çok örneğe gereksinim duyduğu görülür.
Görülen o ki arkadaşları onun için çok önemlidir çünkü kendisi de onlardan biridir. Dağınıktır, unutkandır, aldırmazdır. Tepkileri bize göre aşırı gelecektir, kırılgandır ve duyarlılığı üst seviyelerde seyredebilir. Yaşama bakış açısı anne babadan farklıdır ya da zamanla değişebilir.  Otoriteye karşı gelmesi saygısız olmak için değil var olduğunu göstermek içindir.  Çocuk ve yetişkinden daha çok yanlışlar yapabilir ve risk altındadır.  Tüm bireylerde geçerli olduğu gibi, kendine ve düşüncelerine saygı duyulmasını bekler.  Ona çocuk gibi değil yetişkin gibi davranılmasını bekler, haklıdır da!  Emir almak hoşuna gitmez, durumların kendisine açıklanmasını bekler.  Özgürlüğünün sınırlarının çizilmesine karşıdır. Anlaşılmak, dinlenilmek ve duyulmak, tartışma içinde yer almak ister. Yanlışlarının yüzüne vurulmasını istemez çünkü o kendi dersini alacak akıl ve biliştedir. Yetişkinlern her zaman unuttuğu, o sizin dönemin değil bu dönemin gencidir. Aslında tüm bireyler gibi başka insanlarla her hangi bir şekilde kıyaslanmaktan ciddi rahatsızlık duyar. İnsanların başkaları ile kıyaslanması sadece ergenlikte değil tüm yaşamda geçerli olan bir negatif davranış biçimidir. En çok sevgiye, en çok şevkate, en çok takidir edilmeye ve anlayışa bu dönemde ihtiyaç uyar, bunu ister. İşte bu onun hakkıdır da.

Sizin İçin Seçtiklerimiz