ÇOCUK SUÇLULUĞU’NDA ÖNCÜ ÇALIŞMALAR VE İKİ DOKTORA TEZİ

Çocuklar ülkelerin geleceğidir. Çocuklar dünyanın geleceğidir. Bu nedenle onların barışçı, mutlu ve olumlu kişilik özellikleriyle yetiştirilmesi tüm insanlığı ilgilendirir. Çocukların dış çevreinin olumsuz etkilerinden korunması konusunda önemli bir çalışma yapılması gereklidir. Özellikle suça eğilimliliği artıran sosyal ve ekonomik ortamlarda yaşayan çocukların korumaya ve izlenmeye alınmasında yarar vardır.

Çocukları suça iten olguların araştırılması, çocuk suçluluğunu besleyen ortamların yokedilmesi önemlidir. Aşağıda özetini eklediğimiz çalışma konuya ilgi gösterenlerin dikkatini çekecektir.
İki dünya savaşı, bir büyük ekonomik bunalım, toplumun en incinebilir kesimi olan çocuklar üzerinde derin yaralar açmıştı. Erişkinlerin suç oranlarındakinden daha fazla çocuk suçluluğunda artış görülmüştü. Bu çocukların dramı ile en çok karşılaşan, sorunları ile yüzyüze gelen hukukçular olmuştur. Üniversite çevrelerinden savcı-yargıçlara kadar hukuk çevrelerinde, özellikle 1954 öncesi dönemde bir çok çalışma yapılmış ve yazı yazılmıştır. Bunlar içerisinde iki büyük anket ve iki doktora tezi dikkati çekmektedir. Bu yazı, bu çabaların anısına, bunları anımsatma amacıyla yazılmıştır.

Yayın Türü : Yayınlanmış Makale
Makale Adı : ÇOCUK SUÇLULUĞU’NDA ÖNCÜ ÇALIŞMALAR VE İKİ DOKTORA TEZİ
Yayın Yeri : ANKARA
Makalenin yayınlandığı süreli yayın adı : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Yayınlandığı cilt : 57
Yayın Sayısı : 2
Yayınlandığı yıl : 2008
Emeği Geçenler : Prof. Dr. ALİ GÜRHAN FİŞEK (Yazar)
Araş. Gör. CAN UMUT ÇİNER (Ortak Yazar)
Araş. Gör. TANER AKPINAR (Ortak Yazar)

Makalenin dili : Türkçe
Dosya : (.pdf)

Sizin İçin Seçtiklerimiz