ÇiMENTO SEKTÖRÜ HISSE SENETLERİ SATIŞALAR/FİYAT ORANI

iMKB’DE iŞlEM GÖREN ÇiMENTO SEKTÖRÜ HISSE SENETLERİ SATIŞALAR/FİYAT ORANI ETKİSİİstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda hisse senetleri işlem görmekte olan çimento şirketlerine ait Satışlar/Fiyat oranlarının, bu şirketlerin hissedarlarına gelecekte sağlayacakları getirileri açıklamada yardımcı olup olamayacağını onaya koymayı amaçlayan bu çalışmada çapraz kesit analizi uygulanmıştır. 31 Man 1997-3 i Man 2004 periyodu içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda hisse senetleri işlem gören çimento firmalarının üç aylık S/F oranlarına göre oluşturulmuş olan ponföyleri ile bu ponföylerin izleyen üç aylık dönemlerdeki getirileri arasında basit doğrusal regresyonlar kurulmuştur. Kurulan regresyon modellerine ait test sonuçları, portföy oranları ile getirileri arasındaki istatistiksel ilişkilerin anlamlı ve doğru olduğunu onaya koymuştur. Böylece literatüre de uygun olarak çimento ve benzer yapıdaki imalat sektörlerine ait S/F oranlarının, hisse senedi getirilerini açıklamada güçlü bir değişken olarak kullanılabileceği kabul edilmiştir.

Yayın Türü : Yayınlanmış Makale
Makale Adı : iMKB’DE iŞlEM GÖREN ÇiMENTO SEKTÖRD HISSE SENETlERI ÜZERINDEKISATıŞlAR/FIYAT ORANI ETKİSİ
Yayın Yeri : ANKARA
Makalenin yayınlandığı süreli yayın adı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
Yayınlandığı cilt : 62
Yayın Sayısı : 2
Yayınlandığı yıl : 2007
Yayınlandığı sayfalar : 59-74
Emeği Geçenler : Doç. Dr. YALÇIN KARATEPE (Yazar)
ARZUM ERKEN ÇELİK (Ortak Yazar)
Makalenin dili : Türkçe

Dosya Tamamı Download(PDF)

Sizin İçin Seçtiklerimiz