Cemal Bingöl

Cemal Bingöl(1912-1993)
Geometrik ve soyut resimleriyle tanınan, başkent çevrelerinde soyut sanatın öncüsü olarak da adından bahsedilen Cemal Bingöl ilk resim derslerini Eşref Üren’den alır. 1948’de Paris’e giderek iki yıl Lhote’un atölyesinde çalışır ve onun etkisiyle geometrik kurgu içinde renk ve lekeyi özgürce kullandığı figüratif çalışmalar yapar. Ankara’ya döndüğü yıllarda 1950’li yılların soyutlamacı eğilimlerinden etkilenerek soyut geometrik formların uyumuna yönelir. Özellikle birbirini kesen ya da üst üste oturan dörtgenlerle geometrik kompozisyonlar kurgular.
Sanatçının fırça kullanım tarzı 1948’de kaligrafik olarak nitelenir. 1949’dan sonra benimsediği soyu geometrik tarzı geliştirmek için hat ve İslam kaligrafisinin çizgi ritmine dayalı özelliğinden yararlandığı görülür. Statik görünüm arzeden çalışmalarında akılcı bir biçimde öğeler arıtılır; kullanılan renkler son derece sınırlanarak boyaların dokusal özelliklerine yer verilmez. Disiplinli, matematiksel, az renk ve düz boyama, olabildiğince sade geometrik formlarla fakat sürpriz sayılacak bir motifle sonlandırdığı eserler yapar.

26 Halil Akdeniz, T.C. Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu, C.2, Ankara 2004, s.77.

Hazırlayan
Nazlı ŞAHİN

İlgili Yazılar