BİLGİSAYAR DERSİ SINAV ÖRNEKLERİ

BİLGİSAYAR DERSİ ÖRNEK SINAV : 1
1- Aşağılardakilerden hangisi bilgisayar kasasının içinde bulunmaz?

a) Ses Kartı b) Mikrofon c) Ekran kartı d) Disket Sürücü
2- Aşağıdakilerden hangisi bir menüyü açmak için kullanılan fare hareketidir?
a) Sağ tıklama b) Sağ çift tıklama c) Sol tıklama d) Sol çift tıklama
3- Genellikle bir seçenek, pencere yada işlemden çıkmak için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Enter b) Escape c) Backspace d) Alt
4- Aşağıdakilerden hangisi Başlat/Programlar mönüsü öğelerinden biri değildir?
a) Çalıştır b) Donatılar c) Belgeler d) Sistem Araçları

5- Aşağıdakilerden hangisi en kaliteli görüntüyü verir?
a) 16 Renk b) 256 Renk c) 16 Bit d) 24 Bit
6- Aşağılardakilerden hangisi iç donanımdır?
a) CPU b) Monitör c) Klavye d) Fare
7- Windows’ta kopyalama amacıyla birden fazla dosyayı tek tek seçebilmeyi sağlayan tuş hangisidir?
a) Tab b) Insert c) Ctrl d) Alt
8- 8 karakter boşluk vermek yada paragraf yapmak için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Shift b) Backspace c) Home d) Tab
9- Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemidir?
a) Paint b) Excel c)Windows d) Scandisk
10- Aşağıdakilerden hangisi Başlat mönüsü açıldığında karşımıza çıkan seçeneklerden biri değildir?
a) Ayarlar b) Donatılar c) Bul d) Çalıştır
11-Komutun yazılmasının bittiğini belirten tuşu işaretleyiniz.?
a) END b) SHİFT c) ENTER d) TAB
S12-Klavye üzerinde görülmeyen karakterlerin girişlerinde kullanılan tuşu işaretleyiniz?
a)ALT Gr b) SHİFT c) ALT d) CTRL
S13-Sayı tuşlarını kullanırken ışık göstergeli tuşlardan hangisi aktif olmalıdır?
a) CAPS LOCK b)SCROLL LOCK c) NUMLOCK d)Hiçbiri
S14-Başlat (başlangıç) menüsüne program eklemek veya kaldırmak gibi işlemler hangi seçenekler ile yapılır?
a)Denetim masası / klavye / Başlat menüsü programları
b)Denetim masasından “yeni program ekle”
c)Başlat / ayarlar / denetim masası / başlat menüsü programları
d)Başlata sağ tıkla / aç
S15-Değişik programlarda değişik görevler üstlenen tuşlar hangisidir?
a)CTRL b)FONKSİYON c) ALT Gr d) SCROLL LOCK
S16-Hangisi seri port değildir?
a)COM 2 b)COM 3 c) AUX d)PRN
S17-Kapasite birimlerini sırası ile küçükten büyüğe sıralı olanını seçiniz.
a)B,MB,KB,TB,GB b)B,KB,GB,MB,TB c)B,KB,MB,GB,TB d)B,GB,TB,MB,KB
S18-Windows’ta basit yazılarımızı hangi panel aracılığı ile yazarız?
a) Word Pad b) File Menajer c) Paint d) Not defteri
S19- Windows’ta klavye ayarları hangi program aracılığıyla yapılır?
a) Write b) File Menajer c) Paint d) Control Panel
S20- Aşağıdakilerden hangisi program yöneticisinin bölümlerinden değildir?
a)Pencere başlığı b) Kontrol mönü kutusu c) Mönü çubuğu d) Cart file
S21-Windows’un sistemiyle ilgili uygulamaları içeren grup hangisidir?
a) Start Up Grubu b) Maın Grubu (Ana Grup)
c)Accesorises (Donatılar) d) Games Grubu
S22- Aktif dizin üzerinde DEL tuşuna basıldığında ve TAMAM seçildiğinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi karşınıza gelmez?
a) Evet b) Tümüne Evet c) Hayır d) Vazgeç
S23- Aşağıdakilerden hangisi Disket Biçimle komutunun diyalog kutusunda yoktur?
a)Kapasite b) Sürücü c) Sistem disketi d) Formatlamadan önce kopyasını al
S24-Windows’un taban zemin rengini ve diğer renklerinin ayarlandığı bölüm hangisidir?
a) File Menajer b) Cligboard c) Write d) Control Panel
S25- Windows’tan geçici Dos ortamına çıkan uygulama hangisidir?
a) MS DOS Prompt b) Write c) Paint d) File Menajer

Sizin İçin Seçtiklerimiz