Arif Kaptan

Arif Kaptan(1906-1979)
1924 yılında Deniz Harp Okulu’nu bitiren sanatçı burada resme olan yeteneğiyle dikkat çeker. Harp okulundan sonra kendini tamamen resim çalışmalarına verir. Akademide Nazmi Ziya’nın öğrencisi olur ve D Grubu’nda yer alır. 1947-1949 yıllarında Paris’e giderek Andre Lhote’un atölyesinde kendini geliştirir. Doğayı çok seven sanatçı önceleri empresyonizm etkisinde kalarak doğa karşısında duygulu peyzajlar yapar. Daha sonra figüratif yollardan geçerek soyut resimde karar kılar. Bazı çalışmalarıyla ilk lirik soyutlamacı ressamlar arasında kabul edilir. 1955’ten sonra renk uyumuna önem veren geometrik bir anlayışla soyut eserler üretir. Peyzajlarında çok başarılıdır. Genelde lirik, renkçi, soyut anlayışta denemeler yaparak tabiatı sınırlı renk lekeleri şeklinde ifade eder22. Kullandığı renk lekeleri Zeki Faik İzer’i hatırlatır. Sanatçıya göre Türk ressamı, kendine ‘milli karakter’ bulduracak kaynaklara yönelmelidir. Çünkü resim sanatımıza ulusal nitelik verebildiğimiz ölçüde uluslararası büyük sanatçılar yetişir. Ona göre Türk resmine ‘milli karakter’ kazandıracak bu kaynaklar; süsleyici sanatlara giren; kilim, minyatür, yazma, çini kumaş, hat gibi geleneksel kültür ve sanat öğeleridir23. Bu düşüncelerle sanatçı hat sanatının soyut özelliklerinden yararlanarak kompozisyonlar oluşturur.

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan:
Nazlı Şahin

İlgili Yazılar