5. SINIFLAR İÇİN MATEMATİK DENEME SORULARI

5. SINIFLAR İÇİN MATEMATİK DENEME SORULARI

1.Aşağıdaki birleşim küme ifadelerinden hangisi yanlıştır?
a)AUØ=A b) AUA=A c) AUØ=Ø d) ØUA=A

2.Milyonlar bölüğü “32” binler bölüğü “25” birler bölüğü “23” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 322523 b) 32025023 c) 3202523 d) 32025230

3.3/5 kesrinin ondalık kesir olarak gösterimi hangisidir?
a) 0,6 b) 0,3 c) 0,5 d) 0,9

4. İki sayının toplamı “78” dir. Bu sayılardan büyüğü küçük olanın 3 katından 6 fazladır.Buna göre büyük sayı kaçtır?
a) 60 b) 55 c) 65 d) 70

5. A={rakamlar} B={bir basamaklı çift sayma sayıları} olduğuna göre A ∩B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) {1,3,5,7} b) {2,4,6,8} c) {0,2,4,6,8} d) {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

6. 2/5 ‘i 18 olan sayının 2/3 ‘ü kaçtır?

a) 15 b) 30 c) 25 d) 20
7. Onur’un 3 adımı 135 cm’ dir. Evleri ile okul arası 540 m’ dir. Onur evinden okula kaç adımda gider?
a) 12 b) 120 c) 45 d) 75
8. Bir haftada ortalama 50 dm² halı dokuyan bir kimse 4 m² halıyı kaç haftada dokur?
a) 15 b) 8 c) 12 d) 5

9. Çevresi 62,8 cm olan dairenin alanı kaç cm² dir? (п= 3,14 alınız)
a) 31,4 cm² b) 62,8 cm² c) 314 cm² d) 628 cm²

10. 42 kişilik bir sporcu kafilesinde 26 kişi basketbol, 24 kişi voleybol oynamaktadır. Bu sporculardan
kaç kişi yalnız basketbol oynamaktadır?
a) 18 b) 26 c) 8 d) 13

CEVAP ANAHTARI
1. C
2. B
3. A
4. A
5. B
6. B
7. B
8. B
9. C
10. A

Testi Gönderen: Ahmet Ali Mursal

Sizin İçin Seçtiklerimiz

1 Yorum

  1. deneme soruların ihtiyacım var.matamatik,fen teknoloji,sosyal,türkçe sorlarına ihtiyacım var.

Comments are closed.