5. SINIFLAR İÇİN MATEMATİK DEĞERLENDİRME SINAVI

5.SINIFLAR İÇİN MATEMATİK TEST- 5
1.34 028 213 sayısının yüz binler basamağındaki rakam “4” olsaydı sayı ne kadar artardı?

a) 440 000 b) 400 000
c) 4 000 000 d) 44 000

2.7 vagonlu bir yük treninin vagonlarına top mermileri belli bir kurala göre aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.

Buna göre; bu yük trenindeki toplam mermi sayısı kaçtır?

a) 109 b) 145
c) 154 d) 169

3.53 – 33 – 18 – 8 – ?

Yukarıdaki sayı örüntüsü belli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre soru işareti olan yere hangi sayı gelmelidir?
a) 4 b) 3 c) 2 d) 6

4.I. Yamuğun karşılıklı kenar çiftlerinden en az birini oluşturan doğru parçaları paraleldir.
II. Paralel kenarın karşılıklı kenar çiftlerini oluşturan doğru parçaları paraleldir.
III. Eşkenar dörtgenin karşılıklı kenar çiftlerini oluşturan doğru parçaları paralel ve kenar uzunlukları eşittir.
IV. Paralel kenarın karşılıklı kenar çiftlerini oluşturan doğru parçaları paralel ve kenar uzunlukları eşittir.

Dörtgenlerle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden yanlış olanı hangi seçenekte verilmiştir?

a) I b) I ve II c) III d) IV

5.Emre sabah 08.30’da evden ayrılıp okula gidiyor ve 17.15’te eve dönüyor. Emre bir günde kaç saat okulda kalmış olur?

a) 9 sa 15 dk b) 8 sa 15 dk
c) 8 sa 45 dk d) 8 sa

6.A4AA sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı 31’dir. Buna göre A ile gösterilen rakam kaçtır?

a) 6 b) 7 c) 8 d) 9

7.47 785 sayısında 4 ve 5 rakamlarının yerleri değiştirilince, meydana gelen yeni sayı ile ilk sayının toplamı kaç olur?
a) 115 965 b) 105 569
c) 105 659 d) 115 569

8.Bir çıkarma işleminde eksilen 758, fark 379 ise çıkan sayı kaçtır?

a) 279 b) 324
c) 368 d) 379 C3D9FF

9. “Yirmi milyon yirmi bin” sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 20 200 000 b) 20 020 000
c) 2 020 000 d) 2 002 000

10. 810 081 081 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sekiz yüz on milyon sekiz yüz on milyon seksen bir
b)Seksen bir milyon seksen bir bin seksen bir
c)Sekiz yüz on milyon seksen bir bin seksen bir
a)Sekiz yüz on milyon sekiz bin seksen bir

11.Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgendir?

a)Yamuk
b)Paralelkenar
c)Kare
d)Dikdörtgen

12.Bir gün 3 saat 20 dakika kaç dakika eder?

a) 1440 b) 1640
c) 1540 d) 1740

13. Hem kare hem de eşkenar dörtgen için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Kenar uzunlukları eşittir.
b)Karşılıklı açılarının ölçüleri eşittir.
c)İç açılarının toplamı 360 derecedir.
d)Köşegenlerinin uzunlukları eşittir.

14. 5, 9, 7, 6, 0, 1, 8 rakamları ile oluşturulabilecek en büyük tek sayının onlar basamağındaki rakam hangisidir?

a) 0 b) 1 c) 5 d) 7

15. 15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25 ardışık sayıların toplamı kaçtır?

a) 85 b) 110
c) 220 d) 255

16. Beş basamaklı en büyük çift sayı ile dört basamaklı en küçük tek sayının farkı kaçtır?

a) 99 998 b) 98 999
c) 100 999 d) 98 997

17. İki terimli bir toplama işleminde 1. toplanana 265 ekler, 2. toplananı 98 azaltırsak toplam nasıl değişir?

a) 167 artar b) 167 azalır
c) 363 artar d) 363 azalır

18. 2006 yılında 38 yaşını kutlayan Ahmet Bey kaç yılında doğmuştur?

a) 1958 b) 1968
c) 1972 d) 1962

Sizin İçin Seçtiklerimiz

3 Yorum

Comments are closed.