5. SINIF MATEMATİK TESTLERİ

5. SINIF MATEMATİK TESTLERİ BÖLÜM 3
1-) İlkbaharın aylarının oluşturduğu kümenin kaç alt kümesi vardır?
a-2 b-4 c-8 d-3
2-)  Bir sokağın iki tarafına 4 km aralıkla birer sıra ağaç dikilmiştir. 96 tane ağaç
dikildiğine sokağın uzunluğu kaç metredir?
a-144 b-192 c-384 d-200
3-)  7 yarım portakal kaç bütün portakal ve kaç çeyrek portakal eder?
a-3 bütün, 2 çeyrek    b- 3 bütün, 3ç eyrek
c- 2 bütün, 2 çeyrek  d- 4 bütün, 2 çeyrek

4-)  Saatteki hızları 75,8 km ve 68,5 km olan iki araç aynı anda ve aynı noktadan
hareket ediyorlar. 3 saat sonra aralarındaki uzaklık ne kadar olur?
a-433,1 km b-400 km c-332,9 km d-432,9 km
5-) Ahmet her gün 53 sayfa kitap okuyarak kitabını 28 günde bitiriyor. Ahmet kaç
sayfa kitap okumuştur?
a-1444 b-1484 c-1400 d-1404
6-)  4762 sayısına kaç eklersek sayının değeri 5123’ün 24 fazlasına eşit olur?
a-385 b-375 c-395 d-365
7-) Litresi 1 240 000 lira olan 3 L sıvı yağ ile litresi 1 440 000 lira olan 5 L sıvı yağ
karıştırılıyor. Karışımın litresi kaç liradan satılırsa tüm satıştan 1 560 000 lira
kar elde edilir?
a-1 600 000 b-1 400 000 c-1 500 000 d-1 560 000
😎  238,5 ondalık kesrinde 2’nin basamak değeri 5’in basamak değerinden kaç fazladır?
a-199,7 b-198,7 c-198,5 d-199,5
9-)  Aşağıdaki eşitliklerden hanğisi doğrudur?
a-8 m3=0,08 dm3 b-12 km2=12000 hm2
c-0,07 hm=0,007 dam d-1,8 m2=0,018 dam2
10-) İki kardeşin yaşları toplamı 26, farkı 12’dir. Büyük kardeş kaç yaşındadır?
a-20 b-19 c-7 d-8

CEVAP ANAHTARI
1-c 2-b 3-a 4-d 5-b 6-a 7-a 8-d 9-d 10-b

Sizin İçin Seçtiklerimiz