5. SINIF MATEMATİK TESTLERİ 4

5. SINIF MATEMATİK TESTLERİ 4
1.  A={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} ve B={1,3,5,7,9,11,13} kümeleri veriliyor.
Aşağıdakilerden hangisi A kesişim B kümesinin bir alt kümesidir?
A) {1,3,5,7,9,11,13}     B) {1,2,3}
C) {1,3,5,7}                      D) {1,2,3,4,5}


2- 812403224 sayısının milyonlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamından binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı çıkarılırsa, fark kaç olur?
A) 1        B) 2         C) 3         D) 4

3- Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) 730 482 011 < 730 842 110 < 703 482 101
B) 700 348 211 < 703 482 101 < 730 482 011
C) 703 482 101 < 700 348 211 < 730 482 011
D) 730 842 110 < 730 482 011 < 703 482 101

4- 8 tane gül ile 4 tane karanfil için 5 000 000 TL ödenmiştir. 44 tane gül ile 22 tane karanfil için kaç lira ödenir?
A) 22 500 000         B) 25 000 000
C) 27 500 000       D) 30 000 000

5- 30×60=1800
Verilen işlemler aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümüdür?

A) Tanesi 60 TL olan sakızın 3000 tanesi kaç lira eder?
B) 60 tanesi 3000 TL olan yumurtaların 100 tanesi kaç lira eder?
C) 30 tanesi 3000 TL olan kalemlerin 60 tanesi kaç lira eder?
D) Metresi 3000 TL olan telin 60 cm si kaç lira eder?

6- Ardışık üç doğal sayının toplamı 246 dır. Bu sayıların en küçüğü ile en büyüğünün toplamı kaç olur?
A) 143  B) 164  C) 172  D) 194

7- Bir doğal sayı 18 ile bölündüğünde bölüm 25 ise, bölünen sayı aşağıdakilerin hangisinden küçük olamaz?
A) 450  B) 453  C) 460  D) 468

8- Toplamları 81 olan ardışık doğal sayıların en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark 5 tir.
Bu sayıların en büyüğü kaçtır?
A) 16  B) 15  C) 14  D) 13

9- Babası 43, oğlu 9 yaşındadır. Kaç yıl sonra babasının yaşı oğlunun yaşının 3 katı olur?
A) 6     B) 7         C) 8           D) 9

10- 5 metrelik mesafeyi 5 saniyede koşan bir sporcu, 7,2 kilometrelik yolu aynı hızla kaç saatte koşar?

A) 2      B) 2,5            C) 3       D) 3,5

Sizin İçin Seçtiklerimiz

1 Yorum

Comments are closed.