5. SINIF MATEMATİK TEST 5

5.SINIF MATEMATİK TEST SORULARI   5.  SINIF MATEMATİK TEST 5
1. Aynı elemanlardan oluşan kümelere ne denir?
A. Eşit kümeler B. Denk kümeler
C. Farklı kümeler D. Ayrık kümeler

2. Bir doğal sayının hangi basamağındaki rakamın sayı ve basamak değeri birbirine eşittir?
A. Yüzler       B. Birler
C. Onlar         D. Milyonlar

3. 43/100 ondalık kesrinin virgül kullanılarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 0,4              B. 0,43
C. 4,03           D. 4,3

4. 5/8 kesrinin 4 ile genişletilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A. 20/8 B. 5/32 C. 20/32 D. 5/16

5. 27,08 – 8,612 işleminin sonucu kaçtır?
A. 35,692         B. 18,468
C.1 8,352          D. 16,612

6.Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
A. 20×1=20          B. 18:1=18
C. 7×0=7               D. 20:20=1

7. Bir manav, 600 kavunun önce 4/5’ini, sonra geriye kalanın yarısını satmıştır.Manavın kaç kavunu kalmıştır?
A. 60                  B. 120
C. 300               D. 480

8. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. 7m=700dm            B. 375cm=37,5dm
C. 2,4dm=24m              D. 712dam=7,12hm

9. Alanı 49 metrekare olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç metredir?
A. 5          B. 6               C. 7             D. 9

10. Aşağıdakilerden hangisi bir düzgün çokgendir?
A. Kare          B. Eşkenar dörtgen                C. Dikdörtgen               D. Yamuk

CEVAP ANAHTARI
1.a  2.b  3.b  4.c  5.b  6.c  7.a  8.b  9.c  10.b

Sizin İçin Seçtiklerimiz